Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 5 sierpnia. Imieniny: Emila, Karoliny, Kary
24/06/2021 - 08:15

Sądne dni „sądeczanki”. Generalna dyrekcja odpowiada na zarzuty burmistrza

- Wszyscy zainteresowani mogli przekazać swoje uwagi i wnioski w określonym czasie – pisze do burmistrza Czchowa wicedyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Burmistrz zarzuca urzędnikom od dróg brak współpracy z samorządami przy pracach nad wytyczaniem wariantów „sądeczanki”, ignorowanie opinii lokalnych społeczności i uporczywe forsowanie własnej, konfliktogennej koncepcji. Na razie w tym sporze trwa wymiana korespondencji.

Droga do porozumienia w sprawie wytyczenia ostatecznego przebiegu „sądeczanki” wydaje się nie mieć końca. Najbardziej sprawę na ostrzu noża stawia burmistrz Czchowa Marek Chudoba. W piśmie skierowanym do małopolskiego oddziału GDDKiA napisał, że jeśli przeforsowany zostanie wariant rekomendowany przez drogowców, do budowy „sądeczanki”nie dopuści. Więcej na ten temat piszemy w artykule  Chce zatrzymać budowę „sądeczanki” . Burmistrz Czchowa wybrał wojenną ścieżkę

Zdaniem burmistrza przy pracach nad projektem przebiegu nowej trasy do Brzeska współpracy z lokalnymi samorządami zabrakło, Generalna Dyrekcja ignoruje postulaty i wnioski zgłaszane przez mieszkańców gmin, na terenie których miałaby być budowana droga i uporczywie forsuje własną, konfliktogenną koncepcję inwestycji

Projektantom firmy, która opracowała w sumie 26 wariantów przebiegu trasy zarzuca archaiczne podejście do rozwiązywania problemów inżynierii drogowej. Całą treść pisma można znaleźć TUTAJ.

Jak na te zarzuty odpowiada Generalna Dyrekcja?  Zdaniem drogowców przedstawione warianty to właśnie wynik prowadzonych w gminach społecznych konsultacji .

-  Wszyscy zainteresowani mogli przekazać swoje uwagi i wnioski w określonym czasie. Na tym etapie projektowania, spotkania informacyjne to skuteczna forma współpracy z lokalną społecznością.  Umożliwiają one skonsultowanie przebiegów i akceptację proponowanych tras. Na podstawie otrzymanych ankiet powstawały liczne modyfikacje z równoległą analizą uwarunkowań technicznych na tle istniejącej topografii i zagospodarowania terenu – czytamy w odpowiedzi Generalnej Dyrekcji na pismo burmistrza Czchowa.

Zdaniem drogowców analizy, które poprzedziły wskazanie wariantu preferowanego przez GDDKiA  uwzględniają informacje na temat wskaźników zurbanizowania i ilości pozwoleń na budowę, stosownie do terminów opracowywania poszczególnych etapów.

Odnosząc się do tak zwanego wariantu z dwoma tunelami wskazanego przez samorządy Generalna Dyrekcja podkreśla, że jednym z podstawowych elementów porównawczych była analiza kosztów realizacji.

- Wyniki jednoznacznie wskazały, że koszty budowy trasy bez tunelu są dużo niższe od wariantów zawierających tunel. Ewentualne korzyści wynikające ze skrócenia trasy, ograniczenia oddziaływania na otoczenie, brak wykupów i wyburzeń są niewspółmiernie niskie w porównaniu do kosztu budowy tunelu. Określenie, że metoda tunelowa pokonywania przeszkód terenowych stanie się najtańszą metodą realizacji jest dość śmiała w odniesieniu do możliwości finansowych skarbu państwa – wskazują drogowcy.

Końcowy fragment pisma skierowanego do burmistrza Czchowa wskazuje na to, że każda ze stron tej wojny na nerwy i wojny na słowa okopała się na swoim stanowisku.

- Obecnie wszystkie analizy zostały wykonane zgodnie z wymaganiami i dlatego Zamawiający pozostaje przy rekomendacji wariantu C jako wariantu najkorzystniejszego. Jako wariant alternatywny pozostaje wskazany wariant A, natomiast najkorzystniejszy środowiskowo - wariant F. Zobacz mapy przebiegu trzech zaproponowanych wariantów "sądeczanki" Kliknij TUTAJ.  Każdy z trzech wariantów wskazanych do wniosku o ustalenie decyzji środowiskowej dla inwestycji spełnia warunki bezpieczeństwa zgodnie z przepisami technicznymi oraz uwzględnia obecne standardy i technologie stosowane w budownictwie komunikacyjnym i strukturalnym. Pismo Generalnej Dyrekcji do burmistrza Czchowa. Kliknij  TUTAJ

Wedle zapowiedzi ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka jeszcze w tym roku wniosek o decyzję środowiskową na pewno przez Generalną Dyrekcję zostanie złożony, w przyszłym roku decyzja zostanie wydana. - Ufam, że wreszcie żaden z wariantów nie zostanie oprotestowany. Ogłoszenie przetargu, mam nadzieję, nastąpi w 2025 roku -  mówił Adamczyk podczas wizyty na budowie mostu w Kurowie. Jeśli RDOŚ decyzje już podejmie, a komuś ona się nie podoba, może odwołać się do sądu. W sądzie sprawa może trwać bardzo długo. (jagienka.michalik@sadeczanin.info) fot.TK

Jak szukanie kompromisu widzą inni samorządowcyDziękujemy za przesłanie błęduMiesięcznik Sądeczanin sierpień 2021