Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 25 kwietnia. Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki

Fundusz stypendialny im. Braci Potoczków

AKTUALNIE NIE JEST PROWADZONY NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIUM IM. BRACI POTOCZKÓW.

* * * * *

Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków wspiera naukę zdolnej młodzieży nierzadko znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Jego celem jest również promowanie młodych talentów, uczniów twórczych, pragnących robić więcej i wiedzieć więcej dla własnego rozwoju i doskonalenia się.
Na stypendium mogą liczyć uczniowie oraz studenci z najlepszą średnią ocen. Do przyznania stypendium brane jest również po uwagę kryterium dochodu przypadającego na każdego członka w rodzinie za miesiąc lipiec. Dodatkowe stypendia mogą otrzymać laureaci konkursów współorganizowanych przez Fundację Sądecką oraz Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”.

Inicjatorem powstania Funduszu w 1992 roku był ówczesny poseł Zygmunt Berdychowski. Za jego patronów celowo wybrano braci Jana i Stanisława Potoczków z Rdziostowa, którzy zmienili sądecką wieś na przełomie XIX i XX wieku i pokazali, że jak się bardzo chce, to można góry przenosić. „Gdy w 1992 roku, jako poseł RP tworzyłem przy Sądeckiej Fundacji Rozwoju Wsi i Rolnictwa Fundusz Stypendialny, chciałem spłacić dług zaciągnięty wobec tych, którzy wsparli moją edukację” mówi Zygmunt Berdychowski. „Sam pochodzę z wielodzietnej i raczej ubogiej rodziny chłopskiej. W dzieciństwie poznałem smak ciężkiej pracy na roli i niedostatku. Od zawsze ciągnęło mnie do książek, a dzięki ludziom, których spotkałem na swojej drodze, po ukończeniu szkoły podstawowej mogłem kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym, a potem pójść na studia prawnicze do Krakowa”.

Stypendia od początku przyznawane były w dwójnasób. Stypendystą mógł bowiem zostać uczeń lub student, którego wniosek uzyskał pozytywną ocenę Kapituły Funduszu. Stypendium równie dobrze może zdobyć laureat konkursów, głównie tych organizowanych przez Fundację Sądecką oraz Społeczno-Kulturalne Towarzystwo "Sądeczanin". Dość wymienić: konkurs historyczny "Mój Region - Moja Duma, Moje Miasto - Moja Duma", konkurs muzyczny "Sądeckie Młode Talenty", konkurs innowacji "Nowy Sącz - Nowe Technologie", a także konkurs gwary "Lachoskie Godonie", konkurs "3.Maja - Czasy Stanisławowskie", czy Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Sądecczyzny.

Młodzież pobierająca stypendium ma przez to też pewne zobowiązania. Jednym z podstawowych warunków przyznawania stypendium jest udział w wolontariacie.

Pierwsi beneficjenci Funduszu już dawno ukończyli studia, założyli własne rodziny i zajęli ważne miejsce w społeczeństwie. Pracują w biznesie, administracji, nauce, kulturze. Są menadżerami, inżynierami, nauczycielami, redaktorami.

Od roku akademickiego 2015/2016 Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków dołączył do elitarnego grona organizacji lokalnych współrealizujących ogólnopolski Program Stypendiów Pomostowych. Celem tego projektu jest pomoc młodym ludziom z subregionu sądeckiego O stypendia pomostowe mogą ubiegać się maturzyści, którzy zostali przyjęci na I rok studiów publicznej uczelni akademickiej, mieli dobry wyniki na maturze, a także żyją w rodzinie o trudnej sytuacji finansowej, zameldowanej na wsi bądź w małym mieście.

W sumie, od początku działalności Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków stypendia otrzymało 5 122 uczniów/studentów o łącznej wartości 4.576.000 złotych.

Materiały dotyczące ostatniej edycji konkursu wniosków o otrzymanie stypendium im. B. Potoczków:

Regulamin udzielania stypendium im. Braci Potoczków na rok szkolny/akademicki 2019/2020

Zał. nr 1 a - Wniosek o stypendium dla uczestnika zajęć w CWUZ z frekwencją 100 % (formularz)

Zał. nr 1 b - Wniosek o stypendium dla ucznia na rok szkolny/akademicki 2019/2020 (formularz)

Zał. nr 1 c - Wniosek o stypendium dla studenta na rok szkolny/akademicki 2019/2020 (formularz)

Nie wiesz jak obliczy dochód z gospodarstwa rolnego oraz pozarolniczej działalności gospodarczej? Kliknij na poniższe linki:

Jak obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?

Jak obliczyć dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej?

KONTAKT:

Koordynator:
Przemysław Bawołek
tel: (18) 475 16 24
email: [email protected]
Biuro:
Fundacja Sądecka
ul. Barbackiego 57
33-300 Nowy Sącz
czynne: od pon. do pt. 8-16