Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 6 lipca. Imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji

Fundusz stypendialny im. Braci Potoczków

Szanowni Państwo. Z UWAGI NA SYTUACJĘ GOSPODARCZĄ WYWOŁANĄ PANDEMIĄ I ZWIĄZANYM Z NIĄ ZAMROŻENIEM PROGRAMÓW WSPARCIA EDUKACJI, W ROKU 2020 NIE BĘDZIE PROWADZONEGO NABORU WNIOSKÓW O STYPENDIUM IM. B. POTOCZKÓW. TAKA SYTUACJA MA PO RAZ PIERWSZY MIEJSCE W CAŁEJ 25-LETNIEJ HISTORII DZIAŁANIA FUNDUSZU. ŻYWIMY NADZIEJĘ, ŻE JUŻ W PRZYSZŁYM ROKU, GDY SYTUACJA WRÓCI DO NORMY, BĘDZIEMY MOGLI OBJĄĆ PAŃSTWA WSPARCIEM. DZIĘKUJEMY ZA WYROZUMIAŁOŚĆ.

* * * * *

Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków wspiera naukę zdolnej młodzieży nierzadko znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Jego celem jest również promowanie młodych talentów, uczniów twórczych, pragnących robić więcej i wiedzieć więcej dla własnego rozwoju i doskonalenia się.
Na stypendium mogą liczyć uczniowie oraz studenci z najlepszą średnią ocen. Do przyznania stypendium brane jest również po uwagę kryterium dochodu przypadającego na każdego członka w rodzinie za miesiąc lipiec. Dodatkowe stypendia mogą otrzymać laureaci konkursów współorganizowanych przez Fundację Sądecką oraz Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”.

Inicjatorem powstania Funduszu w 1992 roku był ówczesny poseł Zygmunt Berdychowski. Za jego patronów celowo wybrano braci Jana i Stanisława Potoczków z Rdziostowa, którzy zmienili sądecką wieś na przełomie XIX i XX wieku i pokazali, że jak się bardzo chce, to można góry przenosić. „Gdy w 1992 roku, jako poseł RP tworzyłem przy Sądeckiej Fundacji Rozwoju Wsi i Rolnictwa Fundusz Stypendialny, chciałem spłacić dług zaciągnięty wobec tych, którzy wsparli moją edukację” mówi Zygmunt Berdychowski. „Sam pochodzę z wielodzietnej i raczej ubogiej rodziny chłopskiej. W dzieciństwie poznałem smak ciężkiej pracy na roli i niedostatku. Od zawsze ciągnęło mnie do książek, a dzięki ludziom, których spotkałem na swojej drodze, po ukończeniu szkoły podstawowej mogłem kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym, a potem pójść na studia prawnicze do Krakowa”.

Chętnych z roku na rok przybywa, a Fundacja Sądecka stara się pozyskiwać większe środki. Młodzież pobierająca stypendium ma przez to też pewne zobowiązania. Jednym z podstawowych warunków przyznawania stypendium jest udział w wolontariacie.

Pierwsi beneficjenci Funduszu już dawno ukończyli studia, założyli własne rodziny i zajęli ważne miejsce w społeczeństwie. Pracują w biznesie, administracji, nauce, kulturze. Są menadżerami, inżynierami, nauczycielami, redaktorami.

Od roku akademickiego 2015/2016 Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków dołączył do elitarnego grona organizacji lokalnych współrealizujących ogólnopolski Program Stypendiów Pomostowych. Celem tego projektu jest pomoc młodym ludziom z subregionu sądeckiego O stypendia pomostowe mogą ubiegać się maturzyści, którzy zostali przyjęci na I rok studiów publicznej uczelni akademickiej, mieli dobry wyniki na maturze, a także żyją w rodzinie o trudnej sytuacji finansowej, zameldowanej na wsi bądź w małym mieście. Nabór do tego programu jest przeprowadzany oddzielnie w lipcu i sierpniu.

W ramach Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków w samym poprzednim roku szkolnym/akademickim 2018/2019 pomocą objęto 121 osób. Łączna wartość wypłacanych w nim stypendiów wyniosła 157 900 zł.

W sumie, od początku działalności Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków stypendia otrzymało 4 964 uczniów/studentów o łącznej wartości 4.412.150 złotych.

Materiały dotyczące ubiegłorocznej edycji (2019/2020) funduszu stypendialnego:

Regulamin udzielania stypendium im. Braci Potoczków na rok szkolny/akademicki 2019/2020

Zał. nr 1 a - Wniosek o stypendium dla uczestnika zajęć w CWUZ z frekwencją 100 % (formularz)

Zał. nr 1 b - Wniosek o stypendium dla ucznia na rok szkolny/akademicki 2019/2020 (formularz)

Zał. nr 1 c - Wniosek o stypendium dla studenta na rok szkolny/akademicki 2019/2020 (formularz)

Nie wiesz jak obliczy dochód z gospodarstwa rolnego oraz pozarolniczej działalności gospodarczej? Kliknij na poniższe linki:

Jak obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?

Jak obliczyć dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej?

KONTAKT:

Dyrektor Biura Fundacji Sądeckiej
Przemysław Bawołek
Fundacja Sądecka
Biuro: ul. Barbackiego 57
33-300 Nowy Sącz
Tel: (18) 475 16 30
Mail: p.bawolek@sadeczanin.info