Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 1 marca. Imieniny: Albina, Antoniny, Radosławy
13/12/2023 - 13:00

Dołącz do "Ludzi Karpat". Razem łatwiej walczyć o naszą kulturę

Nie masz ludzi do wypełniania obowiązków administracyjnych, nie wiesz jak pozyskiwać fundusze na to, co robisz? Brak ci czasu na promocję prowadzonej działalności? Inne zespoły regionalne, teatralne, kolędnicze, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia kulturalne i inni, zajmujący się kultywowaniem tradycji i wartości niematerialnego dziedzictwa kulturowego Karpat mają podobne problemy. Ale...

To właśnie Małopolska, a zwłaszcza jej południowa część, obejmująca Pogórze Karpackie i Karpaty, jest terenem na którym wyjątkowo dużo jest podmiotów prezentujących różnorodność folklorystyczną.
Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” jako główny organizator Festiwalu Lachów i Górali, nie pozostaje obojętny na powyższe problemy organizacji, współtworzących niezwykłe w skali kraju dziedzictwo kulturowe.

I mamy na Wasze bolączki receptę. Już w 2024 roku rozpoczynamy wsparcie dedykowane małopolskim podmiotom aktywnym w zakresie tożsamości narodowej Karpat działającym w formie:

  • stowarzyszeń zwykłych i rejestrowanych,
  • fundacji,
  • kół gospodyń wiejskich,
  • kół i grup funkcjonujących przy ochotniczych strażach pożarnych.

Szkolenia i porady z zarządzania organizacji, fundraisingu, wolontariatu, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej będą świadczone bezpłatnie dla min. 30 podmiotów, które wspólnie utworzą koalicję „Ludzi Karpat”.

W ramach zaplanowanych działań przewidziano również spotkania koalicji i wspólną kampanię medialną. Pozwoli to na integrację środowiska, wzmocnienie kapitału społecznego kadr oraz silniejszą reprezentację na zewnątrz.

Jeśli więc macie problem z e-puapem, zmianami koniecznymi do wprowadzenia w statucie, przygotowaniem wniosku o dofinansowanie czy oferty dla potencjalnego sponsora to pomoc jest już na wyciągnięcie ręki.

Specjaliści nauczą Was również jak tworzyć treści na social media, pisać ciekawie o waszych działaniach oraz przeprowadzić skutecznie rekrutację nowych członków czy wolontariuszy.

Co należy zrobić by przyłączyć się do koalicji „Ludzie Karpat” i skorzystać z wsparcia? Wystarczy wypełnić wniosek-formularz (komputerowo), podpisać przez uprawnione osoby i przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy opiekuna rekrutacji, pani Bogusławy Berdychowskiej; e-mail: [email protected].

Oryginał zgłoszenia należy dostarczyć po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia do biura SKT „Sądeczanin”, ul. Władysława Barabckiego 57, 33-300 Nowy Sącz.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

Do kiedy można przesłać formularz zgłoszeniowy do koalicji „Ludzie Karpat”? Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31.12.2023 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę podmiotów, którym możemy udzielić wsparcia rekomendujemy przesłanie zgłoszenia we wcześniejszym terminie.

Czy z jednej organizacji w szkoleniach i poradach będzie mogło udział wziąć więcej osób czy tylko jedna? Istnieje możliwość skorzystania więcej niż jednej osoby ze szkoleń i porad.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: +48 18 475 16 20Dziękujemy za przesłanie błędu