Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 28 listopada. Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

KWP - Opis

Stowarzyszenie Kasa Wzajemnej Pomocy z siedzibą w Nowym Sączu zostało powołane na I Walnym Zgromadzeniu Członków w 1997 roku na bazie istniejących kas przy Nowosądeckiej Izbie Rolniczej. Początki udzielania pomocy finansowej rozpoczęły gminy Gródek n/Dunajcem i Łużna.

Głównym celem powołania Stowarzyszenia z inicjatywy Pana Zygmunta Berdychowskiego to

 • Popularyzacja idei oszczędzania poprzez gromadzenie środków w formie wpisowego, składek członkowskich.
 • Utworzenie Funduszu Gwarancyjnego przy Stowarzyszeniu.
 • Udzielanie bezprocentowych pożyczek członkom kas.
 • Organizowanie konkursów celem usprawnienia działalności kas.
 • Reprezentowanie interesów członków kas w rozwiązywaniu problemów lokalnych a szczególnie w zwalczaniu bezrobocia, aktywizacji zawodowej.
 • z organizacjami społecznymi, administracją samorządową i rządową.
 • Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczna oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
 • Podnoszenie wiedzy mieszkańców wsi, przede wszystkim w zakresie poprawy efektywności produkcji rolnej, doradztwa rolnego, prawnego i finansowego.

Stowarzyszenie Kasa Wzajemnej Pomocy prowadzi działalność w oparciu o statut zarejestrowany w Sądzie Rejonowym, Wydział XII Gospodarczy w Krakowie. Natomiast szczegółowo działalność określa regulamin, który na każdym Walnym Zgromadzeniu członków może być modyfikowany w nawiązaniu do realnych potrzeb członków kas.

Środki finansowe na działalność statutową w formie udzielania bezprocentowych pożyczek swoim członkom Koła Gminne pozyskują z następujących źródeł

 • wpłaty wpisowego, które aktualnie wynosi minimum 50,00 zł. od każdego członka kasy
 • wpłaty składki członkowskiej zróżnicowanej tj. 3,00 zł., 5,00 zł., 10,00 zł., 15,00 zł. oraz 20,00 zł miesięcznie od każdego członka i płatnych zgodnie z regulaminem dwa razy w ciągu roku.
 • środków finansowych otrzymanych przy rejestracji Koła Gminnego w równowartości do ilości zgromadzonych (środki powyższe w formie pożyczki nieoprocentowanej przekazywane są przez Fundusz Gwarancyjny powołany przy Stowarzyszeniu)
 • środków finansowych w formie darowizny lub pożyczki pozyskanych od sponsorów lokalnych.
 • środków finansowych pozyskanych od instytucji sponsorujących organizację szkoleń i konkursów.

W 2013r. Stowarzyszenie Kasa Wzajemnej Pomocy liczyło 4005 członków w tym 586 członków wspierających. Udzielono 2 047 pożyczek na kwotę 4 196 050 zł

Zobacz