Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 27 maja. Imieniny: Amandy, Jana, Juliana

SKWP - Opis działalności

Stowarzyszenie Kasa Wzajemnej Pomocy z siedzibą w Nowym Sączu zostało powołane na I Walnym Zgromadzeniu Członków w 1997 roku na bazie istniejących kas przy Nowosądeckiej Izbie Rolniczej. Początki udzielania pomocy finansowej rozpoczęły gminy Gródek n/Dunajcem i Łużna.

 • Popularyzacja idei oszczędzania poprzez gromadzenie środków w formie wpisowego, składek członkowskich.
 • Utworzenie Funduszu Gwarancyjnego przy Stowarzyszeniu.
 • Udzielanie bezprocentowych pożyczek członkom kas.
 • Organizowanie konkursów celem usprawnienia działalności kas.
 • Reprezentowanie interesów członków kas w rozwiązywaniu problemów lokalnych a szczególnie w zwalczaniu bezrobocia, aktywizacji zawodowej.
 • z organizacjami społecznymi, administracją samorządową i rządową.
 • Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczna oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
 • Podnoszenie wiedzy mieszkańców wsi, przede wszystkim w zakresie poprawy efektywności produkcji rolnej, doradztwa rolnego, prawnego i finansowego.

Stowarzyszenie Kasa Wzajemnej Pomocy prowadzi działalność w oparciu o statut zarejestrowany w Sądzie Rejonowym, Wydział XII Gospodarczy w Krakowie. Natomiast szczegółowo działalność określa regulamin, który na każdym Walnym Zgromadzeniu członków może być modyfikowany w nawiązaniu do realnych potrzeb członków kas.

Środki finansowe na działalność statutową w formie udzielania bezprocentowych pożyczek swoim członkom Koła Gminne pozyskują z następujących źródeł

 • wpłaty wpisowego, które aktualnie wynosi minimum 50,00 zł. od każdego członka kasy
 • wpłaty składki członkowskiej zróżnicowanej tj. 3,00 zł., 5,00 zł., 10,00 zł., 15,00 zł. oraz 20,00 zł miesięcznie od każdego członka i płatnych zgodnie z regulaminem dwa razy w ciągu roku.
 • środków finansowych otrzymanych przy rejestracji Koła Gminnego w równowartości do ilości zgromadzonych (środki powyższe w formie pożyczki nieoprocentowanej przekazywane są przez Fundusz Gwarancyjny powołany przy Stowarzyszeniu)
 • środków finansowych w formie darowizny lub pożyczki pozyskanych od sponsorów lokalnych.
 • środków finansowych pozyskanych od instytucji sponsorujących organizację szkoleń i konkursów.

W cały rozliczonym okresie działalności Stowarzyszenia Kasa Wzajemnej Pomocy, tj. od 1997 do 2022 roku, udzielono 55.899 pożyczek na wartość 91.197.898 zł.

Wg stanu na 2022 rok Stowarzyszenie KWP podzielone było na 27 kół gminnych z łączną liczbą członków 3298 członków (w tym 2500 czł. zwyczajnych i 798 czł. wspierających).

Zobacz szczegółowe informacje: