Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 6 lipca. Imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji

SKT Sądeczanin - Działalność

Społeczno - Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” to najmłodsze ze stowarzyszeń działających przy Fundacji Sądeckiej. Powstało 8 lutego 2013 roku z inicjatywy Zygmunta Berdychowskiego, założyciela Fundacji Sądeckiej.

Ma ono łączyć rodowitych mieszkańców Sądecczyzny oraz miłośników tego regionu, którzy czują potrzebę kultywowania lokalnej tożsamości oraz troskę o społeczny i kulturowy rozwój Ziemi Sądeckiej. Obecnie Stowarzyszenie liczy kilkuset członków, jednak ich liczba systematycznie wzrasta. Stowarzyszenie skupia wokół siebie działaczy kultury, regionalistów, nauczycieli, samorządowców, ludzi, którym droga jest Ziemia Sądecka, dziedzictwo dziadów i ojców. Podzielone jest na osiem sekcji programowych, które powołano podczas pierwszego posiedzenia zarządu, w dniu 15 marca 2013 r. Powołano sekcje: obrzędowości (muzyczno-taneczną), historyczną (badawczo-popularyzatorską), edukacyjną, nowoczesnego patriotyzmu, ginących zawodów, literatury pięknej, rzemiosła i twórczości ludowej.

Stowarzyszenie pomimo swojej krótkiej działalności, ma na swoim koncie kilka znaczących sukcesów. W lipcu ogłoszono pierwszą edycję Plebiscytu o nagrodę Społeczno – Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”. W związku z tym, Sądeczanie drogą głosowania wybierali swoich faworytów w dwóch kategoriach: „osoba fizyczna” oraz „instytucja, zespół, grupa”. Wyniki Plebiscytu ogłoszone zostały podczas I Zjazdu Sądeczan, który odbył się 18 sierpnia 2013 r. pod Ołtarzem Papieskim w Starym Sączu. Tytuł laureata otrzymali: Magdalena Cięciwa koronkarka, której przyznano nagrodę finansową w wysokości 10 tys. zł, oraz Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Podegrodzie”, uhonorowany nagrodą w wysokości 20 tys. zł. Plebiscytem zainteresowało się setki Sądeczan rozsianych po całym świecie o czym świadczy liczba głosujących, która przekroczyła 40 tysięcy.
I Zjazd Sądeczan to także ogromny sukces. Starosądeckie błonia były miejscem niezwykłego spotkania. Zespoły regionalne, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, twórcy ludowi - wszyscy mogli pochwalić się swoim dorobkiem. Na scenie zaprezentowały się zespoły regionalne z całej Sądecczyzny, strażacy z OSP walczyli w zawodach strażackich a panie z KGW zachwyciły swoimi kulinarnymi umiejętnościami, które zaprezentowały w konkursie na najlepszą potrawę. Uroczystości poprzedziła Msza Święta, której przewodniczył Ksiądz Biskup Tadeusz Pieronek. Impreza przyciągnęła tłumy mieszkańców z całego regionu.
Kolejnym dziełem, które odbiło się szerokim echem wśród sądeckiej młodzieży był konkurs historyczny „Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto – Moja Duma”. Konkurs przebiegał trzyetapowo. Pierwszy z nich – szkolny, składał się z dwóch części. Najpierw uczniowie pisali prace na tematy związane z historią regionu sądeckiego a następnie, w formie pisemnej, odpowiadali na pytania konkursowe. Drugi etap – międzyszkolny przeprowadzono w styczniu 2014 roku w formie pisemnej i ustnej. Finał Konkursu odbył się 14 marca w II LO w Nowym Sączu i składał się z części pisemnej (test) i ustnej. Tytuł laureata otrzymało 12 uczestników. Laureatów nagrodzono stypendiami im. Braci Potoczków oraz upominkami o łącznej wartości – 20 tys. złotych; dla nauczycieli (wykładowców), którzy pełnili funkcję opiekunów naukowych uczestników przyznano gratyfikacje na łączna sumę 20 tys. złotych. W konkursie udział wzięło 176 uczestników.
Ponadto Towarzystwo organizowało wiele spotkań i seminariów z cyklu „Wieczorne Rozmowy Sądeczan”. Były to między innymi wieczory literackie, dyskusje tematyczne oraz spotkania rodowitych Sądeczan.

Kontakt:
Fundacja Sądecka
Niskowa 161, 33-395 Chełmiec

biuro:
ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 475 16 20
fax (18) 475 16 27
e-mail: sekretariat@sadeczanin.info

Koordynator:
Przemysław Bawołek
p.bawolek@sadeczanin.info
tel. (18) 475 16 30

Grzegorz Wasiluk
g.wasiluk@sadeczanin.info
tel. (18) 475 16 48