Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 25 kwietnia. Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki

Fundacja Sądecka - Historia

Fundacja Sądecka, pierwotnie Sądecka Fundacja Rozwoju Wsi i Rolnictwa, powstała w 1992 roku z inicjatywy grupy działaczy NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych skupionych wokół ówczesnego posła na Sejm RP Zygmunta Berdychowskiego. Akt założycielski Fundacji podpisali: Zygmunt Berdychowski, Jerzy Bochyński, Jan Duda, Stanisław Pasoń, Marian Pasionek, Władysław Piksa, Bernard Stawiarski i Henryk Szewczyk. Początkowa nazwa: Sądecka Fundacja Rozwoju Wsi i Rolnictwa dobrze oddawała ducha tamtych czasów, a był to okres burzliwych przemian ustrojowych. W warunkach rodzącej się gospodarki rynkowej szczególnie poszkodowana była wieś i rolnicy, dlatego podstawowym celem Fundacji była pomoc mieszkańcom Sądecczyzny w trudnym okresie transformacji ustrojowej.

Z biegiem czasu organizacja wyrosła na znaczącą i rozpoznawalną instytucję, która na trwałe wpisała się w krajobraz Ziemi Sądeckiej. Wokół Fundacji wyrosły znaczące dzieła jak: Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków, Akcja charytatywna "Serce-Sercu", Stowarzyszenie Kasa Wzajemnej Pomocy, Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Sądeckiej, SKT "Sądeczanin, serwis sądeczanin.info i inne. Jej ludzie zawsze tryskali pomysłami i są konsekwentni w działaniu. Jeżeli coś zaczynają, to sprawę doprowadzają do końca.

Rysą charakterystyczną Fundacji Sądeckiej jest dwubiegunowość zaangażowania. Z jednej strony otwartość na liderów społeczności lokalnych - jednostki aktywne, które chcą i umieją modernizować i rozwijać Sądecczyznę, a z drugiej – nie zapominanie o ludziach i środowiskach, którym się nie powiodło i którym należy pomóc. Oprócz gospodarki, działalności szkoleniowej i akcji charytatywnych ważnym polem aktywności Fundacji jest edukacja i kultura, pielęgnowanie tradycji i historii Sądecczyzny oraz działalność wydawnicza.

Fundacja Sądecka jest organizacją non profit. Środki na działalność pozyskuje z różnych źródeł, głównie pozabudżetowych i składa coroczne sprawozdania finansowe, weryfikowane przez odpowiednie urzędy. Fundacja współpracuje z samorządami, administracją rządową, szkołami, parafiami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi. Jej partnerem jest Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie - organizator Forum Ekonomicznego.

Zygmunt Berdychowski – założyciel Fundacji Sądeckiej

Pochodzi z podsądeckiej Niskowej (ur. 1960), z wielodzietnej rodziny chłopskiej od wieków osiadłej w tych stronach. Absolwent I LO im. J. Długosza w Nowym Sączu, prawnik po Uniwersytecie Jagiellońskim (dyplom – 1988). W czasach studenckich dwukrotnie więziony za działalność opozycyjną (1982 i 1985 r.). Kierował wtedy jedną z największych siatek kolporterskich „bibuły” w Małopolsce. Poseł na Sejm RP w kadencjach 1991-1993 i 1999-2003. Działacz NSZZ „Solidarność” RI, PSL „Solidarność”, Stronnictwa Chrześcijańsko-Ludowego i Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. W latach 2006-2010 był radnym gminy Chełmiec. W 2010 został wybrany na Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Założyciel i przewodniczący Rady Programowej Instytutu Studiów Wschodnich w Warszawie, organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, dorocznych debat polityków i ekspertów z całego świata, oraz innych konferencji ekonomicznych.

Żona – Mariola, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor biura Instytutu Studiów Wschodnich. Mają troje dzieci: Jasia, Małgosię i Honoratkę. Życie dzielą między Warszawę, a Sądecczyznę. W Niskowej, na ojcowiźnie, pan Zygmunt wybudował okazały dom. W wolnych chwilach zagłębia najnowszą historię Polski, bada także dzieje Europy Środkowo-Wschodniej. W młodości uprawiał spadochroniarstwo, biega w maratonach, pasjami jeździ na rowerze i chodzi po coraz wyższych górach. W 2007 r. zdobył Gerlach, najwyższy szczyt w Tatrach, w czerwcu 2008 r. wspiął się na Mont Blanc, najwyższy szczyt w Europie, a w lipcu 2009 r. zdobył Elbrus, najwyższy szczyt Kaukazu (5642 m n. p. m.). W drodze po Koronę Ziemi zdobył najwyższe szczyty: w 2009 roku Afryki – Kilimanjaro (5895 m n. p. m.); w 2010 roku Ameryki Południowej – Aconcaguę (6960 m n. p. m.)., w 2011 roku Antarktydy – Masyw Vinsona (4892 m n. p. m.), Australii i Oceanii – Piramida Carstenz (4884 m n. p. m.), w 2014 r. - najwyższy szczyt Ziemi Mount Everest (8850 m. n.p.m.). Jego sportowe pasje zmobilizowały go do zorganizowania w Krynicy-Zdrój Festiwalu Biegowego Forum Ekonomicznego.

Za swoją działalność społeczną i charytatywną otrzymał wiele odznaczeń i nagród w tym m. in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski w 2011 roku, Nagrodę „Rzeczypospolitej” im. Jerzego Giedroycia w 2009 roku i Nagrodę im. św. Brata Alberta w 2007 roku. Jest Honorowym Obywatelem Krynicy-Zdroju.

Powiedzieli o Fundacji Sądeckiej:

Andrzej Szkaradek – szef sądeckiej Solidarności

- Nigdy nie wiadomo, czym Zygmunt Berdychowski zaskoczy i co nowego chowa w zanadrzu, ale zawsze jest to jakaś cenna inicjatywa służąca Sądecczyźnie.

Ks. prałat Józef Babicz - emerytowany proboszcz parafii w Marcinkowicach

- O Fundacji Sądeckiej i panu Zygmuncie można mówić tylko dobrze, trudno przecenić wartość wszystkich dzieł wyrosłych wokół Fundacji. Ta działalność to prawdziwie praca na Bożej niwie.

Władysław Wnętrzak - były wójt gminy Rytro

- Od lat nasza gmina współpracuje z Funduszem Stypendialnym imienia Braci Potoczków. Dzięki temu wielu uczniów z naszego terenu otrzymywało stypendia, co było ulgą dla budżetów rodzinnych.

Krzysztof Pawłowski - założyciel i prezydent Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu

- Podziwiam energię, pracowitość i pomysłowość Zygmunta Berdychowskiego. Ten człowiek sam jeden robi więcej dla Sądecczyzny niż kilka instytucji razem wziętych.

Leszek Zegzda – były członek zarządu województwa małopolskiego, obecnie Radny Miasta Nowy Sącz

- Wspaniałe są konferencje organizowane przez Fundację Sądecką. Pamiętam konferencję o ks. profesorze Kumorze i sądeckich generałach, a także konferencje gospodarcze – o sądeckich drogach i środowisku naturalnym Sądecczyzny.

Józef Zygmunt – były dyrektor Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, były radny powiatu nowosądeckiego

- Prezes Fundacji Sądeckiej Zygmunt Berdychowski został wyróżniony odznaką „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”, przyznawaną przez Radę Powiatu Nowosądeckiego. Chyba nikomu bardziej ta odznaka się nie należała.

Wiesław Janczyk - poseł na Sejm RP

- Z Fundacją Sądecka współpracowałem przez wiele lat jako prezes Kasy Wzajemnej Pomocy w Męcinie. To wspaniała rzecz. Nieoprocentowane pożyczki z kasy łagodzą biedę na wsi.

Kontakt:

Fundacja Sądecka
Niskowa 161, 33-395 Chełmiec
biuro:
ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 475 16 20
e-mail: [email protected]

Zobacz:

Fundacja Sądecka 2020