Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 3 grudnia. Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

KWP - Regulamin Oceny Kół Gminnych

 1. Ustala się komisję oceny w skład której wchodzą jako przewodniczący Prezes Zarządu Stowarzyszenia - Zygmunt Berdychowski oraz członkowie wybrani poprzez Zarząd Stowarzyszenia w maksymalnej ilości 7 osób łącznie z Przewodniczącym.
 2. W ocenie bierze udział każde Koło Gminne.
 3. Rozstrzygnięcie wyników oceny nastąpi do końca II kwartału każdego roku.
 4. Przy rozstrzygnięciu oceny powinni brać udział Prezesi lub Skarbnicy Kół Gminnych.
 5. Kryteriami punktacji w ocenie Kół Gminnych są
  1. wpłacenie wpisowego przez wszystkich członków w wysokości ustalonej regulaminem jest obowiązkiem i nie podlega punktacji.
  2. wpłacenie przez wszystkich członków składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Koło Gminne i zgodnie z regulaminem /10 punktów za wpłacenie składek członkowskich przez wszystkich członków, proporcjonalna punktacja przy niepełnej wpłacie składek/.Zaległości w płaceniu składek członkowskich z lat poprzednich są doliczane narastająco do ostatniego roku sprawozdawczego.
  3. powiększenie lub utrzymanie liczby członków Koła Gminnego w przedziałach stanowi; od 10 do 49 = 2 pkt., od 50 do 99 = 3 pkt., 100 do 149 = 4 pkt., 150 do 199 = 5 pkt., 200 do 249 = 6 pkt., 250 do 299 = 7 pkt., 300 do 349 = 8 pkt., 350 do 399 = 9 pkt., 400 i powyżej = 10 pkt.
  4. w przypadku zarejestrowania kasy w roku poprzedzającym ocenę koła, powiększenie liczby członków będzie brane od dnia zarejestrowania i zgodnie z punktacją jw.
  5. wynik finansowy Koła Gminnego za ostatni rok kalendarzowy w punktacji od 0 do 10 pkt. i zgodnie z załącznikiem nr. 2 w zakresie obrotu finansowego. Wskaźnik : poniżej 0,8 = 0 pkt, od 0,8 do 1,0 =2 pkt, od 1,1 do 1,3 =4 pkt, od 1,4 do 1,6 = 6 pkt, od 1,7 do 1,9 = 8 pkt, od. 2,0 = 10 pkt.
  6. systematyczne rozliczanie miesięcznych sprawozdań,
  7. wywiązywanie się z regulaminu działalności Stowarzyszenia pkt 23.2.
  8. Prowadzenie kompletnej dokumentacji i przedłożenie jej podczas każdego Gminnego Walnego Zebrania KWP z podaniem do wiadomości wszystkim członkom kasy ich wkładów i wysokości pożyczek oraz dostarczanie terminowo do księgowościStowarzyszenia wymaganych dokumentów i raportów z funkcjonowania Koła Gminnego. W przypadku systematycznych zaniedbań w tym zakresie lub istnienie nieudokumentowanego salda w Kole Gminnym nie przyznaje się punktów w ocenie obrotu finansowego.W przypadku systematycznych zaniedbań w tym zakresie lub istnienia nieuzgodnionego salda w Kole Gminnym przyznane zostają punkty karne. Maksymalna ilość punktów karnych od 1-12. Za każdy miesiąc nieterminowego dostarczania dokumentów przyznawany jest jeden punkt karny. Punkty karne zostają przyznawane również za niewywiązywanie się z pkt 23.2 Regulaminu Działalności Stowarzyszenia.
 6. Czynne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia oraz minimum 50 % udział członków w organizowanych zebraniach sprawozdawczych i sprawozdawczo – wyborczych Kół Gminnych.
 7. Najlepsze Koła oraz Zarządy Gminne KWP zostaną nagrodzone finansowo w miarę posiadanych środków. Przyznanie nagród przez komisję uwzględnia również zastosowanie pkt. 6 i 7 niniejszego regulaminu.
 8. Wysokość nagród ustali Zarząd Stowarzyszenia KWP na odrębnym posiedzeniu .
 9. Wyniki oceny zostaną podane do ogólnej wiadomości podczas Walnego Zjazdu Delegatów KWP.