Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 18 czerwca. Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

KWP - Doroczne Spotkania

Systematycznie od 1997 roku, zgodnie ze statutem, odbywają się Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Kas Wzajemnej Pomocy. W trakcie tych spotkań, wprowadzane są w miarę potrzeb modyfikacje regulaminu celem dostosowania go do potrzeb i oczekiwań członków Kas. Podczas Walnych Zgromadzeń wręczane są nagrody i wyróżnienia zasłużonym działaczom KWP, a szczególnie Prezesom i Skarbnikom Kół Gminnych. Nagrody fundowane są przez Prezesa Stowarzyszenia, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz przez wójtów i burmistrzów z terenu działalności Kas. Marszałek Województwa Małopolskiego ufundował cenne nagrody rzeczowe następującym gminnym działaczom:

  1. 2005 r. – Michał Wójcik, KG Chełmiec,
  2. 2006 r. – Julia Kotowicz, KG Łużna,
  3. 2007 r. – Irena Czop, KG Raba Wyżna,
  4. 2008 r. – Franciszek Kukla, KG Łapanów,
  5. 2009 r. – Lidia Grzesiak, KG Grybów,
  6. 2010 r. – Małgorzata Ślusarz, KG Spytkowice,
  7. 2011 r. – Elżbieta Ogiela, KG Czchów, Maria Wabno, KG Tuchów, Zofia Teper, KG Rabka.

Prezes Zarządu Zygmunt Berdychowski wspiera działalność Stowarzyszenia poprzez pomoc merytoryczną, finansową oraz udostępnia infrastrukturę biurową do prowadzenia sprawnej działalności.

Sama nazwa jest niezwykła: Kasa Wzajemnej Pomocy. Jest to z pewnością szczególny rodzaj solidarności międzyludzkiej. Bardzo się cieszę, że "Kasa" tak wspaniale się rozwija, że Państwo działając na swoim terenie pomagacie sobie po sąsiedzku, że jesteście blisko siebie – powiedział podczas kolejnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Kasa Wzajemnej Pomocy były Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda. Doroczna uroczystość to nie tylko podsumowanie działalności Stowarzyszenia, udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi i wybory nowego, ale także okazja do gratulacji i podziękowań za społeczną pracę członków w ubiegłym roku.