Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 27 maja. Imieniny: Amandy, Jana, Juliana

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z ODWIEDZENIEM SERWISU INTERNETOWEGO WWW.SADECZANIN.INFO

Fundacja Sądecka właściciel strony internetowej www.sadeczanin.info respektuje prawo do ochrony danych osobowych swoich klientów oraz gości odwiedzających serwis internetowy www.sadeczanin.info (Serwis). Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z odwiedzeniem Serwisu jest Fundacja Sądecka (FS) z siedzibą w Niskowej 161 kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, KRS 0000008461. Telefoniczny kontakt dla osób dzwoniących z Polski oraz z zagranicy z FS jest możliwy pod numerem telefonu: +48 2751620 Adres e-mail FS: [email protected]

Jakie dane przetwarzane są w związku z odwiedzeniem Serwisu?
Dane pochodzące od użytkowników odwiedzających Serwis można uszeregować z uwzględnieniem sposobu ich pozyskania:
● informacje podawane dobrowolnie, osobiście przez użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy użytkowników wyrażających wolę korzystania z wydań elektronicznych miesięcznika Sądeczanin (e-wydania) oraz serwisu ogłoszeniowego;
● informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisów – w szczególności, wśród których można wyróżnić:
       ● informacje w dziennikach serwerów – serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego etc.
       ● informacje pobierane przez odpowiednie narzędzia Google Analytics w procesie monitorowania statystyk odwiedzin strony internetowej, w tym m.in. nawigację, lokalizację i ruch użytkownika na stronie;
       ● adres IP komputera
       ● pliki cookies wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

W jakich celach i na jakich podstawach przetwarzamy dane?
● w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana chęci korzystania z e-wydań miesięcznika Sądeczanin Pani/Pana dane przetwarzane są w celu realizacji umowy korzystania z e-wydań miesięcznika Sądeczanin. Wówczas podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda;
● Pani/ Pana dane osobowe przetwarzamy również w celu ochrony Serwisu, dokonania pomiarów statystycznych, stałego ulepszania usług związanych z prowadzeniem przez Administratora Serwisu, dopasowaniu usług do potrzeb i preferencji użytkowników. Dane mogą być także wykorzystywane w celach reklamowych (działania remarketingowe), aby dopasować przekaz reklamowy do preferencji użytkowników Serwisów, również w reklamach emitowanych u Partnerów Administratora. Podstawą przetwarzania danych w tych celach jest uzasadniony interes Administratora, przez który należy rozumieć działania polegające na stałym podnoszeniu, jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających stronę internetową sadeczanin.info jak również zwiększeniu atrakcyjności treści udostępnionych na tej stronie internetowej;
● Pani/Pana dane osobowe zapisane w plikach cookies znajdujących się w Pani/Pana Urządzeniu wraz z jego pamięcią podręczną mogą być przetwarzane również w celu realizacji usług marketingowych dostarczanych przez Administratora oraz jego Partnerów. Dane te przetwarzane są w oparciu o Pani/Pana dobrowolną zgodę. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zapisanych w plikach cookies znajdują się w załączniku do niniejszej Polityki Prywatności.
● Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są również wówczas, gdy wymagają tego przepisy prawa m.in. regulacje prawa podatkowego

Jak długo Pani/Pana dane będą przetwarzane?
● w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody;
● w przypadku, gdy podstawa przetwarzania danych wynika z konieczności zawartej z Panią/Panem umowy dane będą przetwarzane do czasu wykonania umowy oraz do czasu przedawnienia roszczeń z tej umowy wynikających;
● w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu,
● w przypadku, gdy dane przetwarzane są w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
 

Komu możemy udostępnić dane?
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:
● podmiotom, które będą przetwarzać dane osobowe w imieniu Administratora w szczególności podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT etc.;
● na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo np. odpowiednim organom ścigania;
● Partnerom Administratora w celach marketingowych na podstawie Pani/Pana zgody a także w określonych powyżej przypadkach na podstawie uzasadnionego interesu Administratora
Wykaz Partnerów Administratora znajduje się tutaj
Prawa związane z przetwarzaniem danych:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
● prawo żądania dostępu do danych,
● prawo żądania sprostowania danych,
● prawo żądania usunięcia danych,
● prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
● prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
● prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu
nadzoru
Jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi) ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych osobowych.

Przekazywanie danych poza EOG
Dane osobowe, których Administratorem jest FS co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jednak niektórzy z dostawców usług IT świadczonych dla FS (np. takich jak Facebook, AdSense, AdManager) mogą mieć swoją siedzibę poza terytorium EOG. W przypadku przekazania danych podmiotowi, który swoją siedzibę ma poza obszarem EOG podmioty te są zobowiązane do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.


Kontakt z Administratorem:
W przypadku pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych w serwisie sadeczanin.info można skontaktować się z administratorem danych pod adresem:
[email protected]

Załącznik:
POLITYKA COOKIES DLA STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI