Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 21 kwietnia. Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

KWP - Plan Pracy Zarządu

I. ZADANIA GŁÓWNE

 1. Zakładanie nowych kół Stowarzyszenia z uwzględnieniem terenu całej Małopolski, a w kołach istniejących pozyskiwanie nowych członków.
 2. Wprowadzić szeroką akcję szkoleniową i informacyjną, podnoszenie poziomu wiedzy i doświadczenia członków Kas.
 3. Zaangażowanie w aktywną działalność w Stowarzyszeniu jak największej grupy członków Stowarzyszenia.

II. ZADANIA POMOCNICZNE

 1. Powołanie Prezydium Stowarzyszenia i przeprowadzenie posiedzeń minimum jeden raz w miesiącu celem kierowania bieżącą działalnością Kasy.
 2. Przestrzeganie odbywania przez Zarząd Stowarzyszenia posiedzeń przynajmniej jeden raz w ciągu kwartału z uwzględnieniem problematyki całościowej Kas, a szczególnie
  1. omówienia problemów związanych z tworzeniem nowych kół Kas na terenie Małopolski.
  2. przyjmowania nowych członków do istniejących Kas z uwzględnieniem Kas najsłabszych pod względem liczebnym.
 3. Czuwanie nad prawidłowym zarządzaniem majątkiem Kas.
 4. Wdrażanie nowych form propagowania Stowarzyszenia KWP poprzez organizowanie konkursów np. Konkurs o najlepiej pracujące Gminne Koło, i innych.
 5. Powoływanie i nadzorowanie pracy komisji konkursowych.
 6. Zlecanie i nadzorowanie wydawania biuletynu informacyjnego (okolicznościowego) dotyczącego funkcjonowania Kas.
 7. Zapewnienie prowadzenia szkoleń dla członków Kas z zakresu przedsiębiorczości, problematyki prawnej i finansowej.
 8. Udział w pracach nad pozyskiwaniem środków finansowych na działalność KWP z uwzględnieniem prawidłowego funkcjonowania Funduszu Gwarancyjnego.
 9. Popularyzacja najciekawszych przedsięwzięć i rozwiązań z zakresu gospodarki finansowej.
 10. Organizowanie działań o charakterze informacyjnym, promocyjnym poprzez spotkania robocze, konferencje i konwencje.
 11. Nawiązanie ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi celem wsparcia finansowo-organizacyjnego powstającym Kasom i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania już istniejącym.
 12. Wykorzystanie doświadczeń Fundacji Sadeckiej, Stowarzyszenia Św. Floriana i innych w popularyzacji idei tworzenia Kas.
 13. Nadzorowanie całokształtu spraw związanych z działaniem Stowarzyszenia, a szczególnie zapewnienie udziału Członków Zarządu w organizowanych spotkaniach i zebraniach Gminnych Kół KWP.
 14. Opracowanie harmonogramu szkoleń i zebrań sprawozdawczych w poszczególnych Gminnych Kołach.
 15. Zapewnienie pomocy instruktażowej skarbnikom powstających Kas z zabezpieczeniem prawidłowego obiegu dokumentacji.
 16. Nadzór pracy Zarządów Gminnych KWP.