Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 6 lipca. Imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji

Sądeczanin Roku - Plebiscyt

W zakresie promocji Sądecczyzny oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych Fundacja Sądecka od 1998 roku przeprowadza plebiscyt o zaszczytny tytuł Sądeczanina Roku.

Jego ideą jest promowanie ludzi nietuzinkowych, zasłużonych dla środowisk lokalnych, którzy swoją codzienną pracą i działalnością przyczyniają się do wspólnego dobra i rozwoju Sądecczyzny. Osoby te cieszą się szacunkiem innych ludzi, swoim życiem i pracą pomagają innym. Wpływają pozytywnie na kształtowanie postaw obywatelskich, kultury i tradycji swoich regionów. - Plebiscyt na Sądeczanina Roku ma na celu ukazanie wybitnych sądeczan pracujących na różnych polach życia społecznego dla dobra Ziemi Sądeckiej - mówi Zygmunt Berdychowski, pomysłodawca konkursu.

Zgłoszenia kandydatów do tytułu przyjmowane są w biurze Fundacji Sądeckiej w Nowym Sączu przy ul. Barbackiego 57 w miesiącu Styczeń. Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać organizacje społeczne, samorządowe stowarzyszenia i ośrodki administracji samorządowej działające na terenie powiatu nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza, a także zainteresowani

Nominacji do tytułu Sądeczanin Roku w plebiscycie ostatecznie dokonuje kapituła, której przewodniczy Zygmunt Berdychowski, twórca Fundacji Sądeckiej i pomysłodawca plebiscytu lub osoba przez niego do tego wyznaczona. Członków komisji powołuje każdego roku przewodniczący. Sylwetki nominowanych prezentowane są w miesięczniku i na portalu Sądeczanin.

Tytuł przyznawany jest corocznie głosami osób dobrowolnie biorących udział w plebiscycie. Od samego początku głosowanie odbywa się w tradycyjnej formie poprzez kupony. Zmiany technologiczne skłoniły z biegiem czasu organizatorów do wprowadzenia sondy SMS, a ostatnio możliwe jest także oddawanie głosu poprzez interaktywny formularz. Wszystko po to, aby jeszcze bardziej rozszerzyć kampanię medialną i ułatwić udział w konkursie wszystkim sądeczanom.

Ogłoszenie wyników odbywa się podczas uroczystej gali z oprawą muzyczną, na której nie brakuje znamienitych gości. Po części oficjalnej odbywa się bankiet, na którym goście świętują i gratulują zwycięzcą, a sami laureaci mają swoje „pięć minut” dla dziennikarzy.

Uroczysta gala z prezentacją nominowanych w plebiscycie "Sądeczanin Roku 2021" odbyła się 15 maja o 11.00 w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. Sądeczaninem Roku 2021 został pan Andrzej Lis.

************

Kontakt:

Fundacja Sądecka

biuro:
ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 475 16 20
e-mail: sekretariat@sadeczanin.info

Koordynator:
Przemysław Bawołek
p.bawolek@sadeczanin.info
tel. (18) 475 16 30