Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 25 stycznia. Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Sądeczanin Roku - Plebiscyt

W zakresie promocji Sądecczyzny oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych Fundacja Sądecka od 1998 roku przeprowadza plebiscyt o zaszczytny tytuł Sądeczanina Roku.

Jego ideą jest promowanie ludzi nietuzinkowych, zasłużonych dla środowisk lokalnych, którzy swoją codzienną pracą i działalnością przyczyniają się do wspólnego dobra i rozwoju Sądecczyzny. Osoby te cieszą się szacunkiem innych ludzi, swoim życiem i pracą pomagają innym. Wpływają pozytywnie na kształtowanie postaw obywatelskich, kultury i tradycji swoich regionów. - Plebiscyt na Sądeczanina Roku ma na celu ukazanie wybitnych sądeczan pracujących na różnych polach życia społecznego dla dobra Ziemi Sądeckiej - mówi Zygmunt Berdychowski, pomysłodawca konkursu.

Zgłoszenia kandydatów do tytułu przyjmowane są w biurze Fundacji Sądeckiej w Nowym Sączu przy ul. Barbackiego 57 w miesiącu Styczeń. Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać organizacje społeczne, samorządowe stowarzyszenia i ośrodki administracji samorządowej działające na terenie powiatu nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza, a także zainteresowani

Nominacji do tytułu Sądeczanin Roku w plebiscycie ostatecznie dokonuje kapituła, której przewodniczy Zygmunt Berdychowski, twórca Fundacji Sądeckiej i pomysłodawca plebiscytu lub osoba przez niego do tego wyznaczona. Członków komisji powołuje każdego roku przewodniczący. Sylwetki nominowanych prezentowane są w miesięczniku i na portalu Sądeczanin.

Tytuł przyznawany jest corocznie głosami osób dobrowolnie biorących udział w plebiscycie. Od samego początku głosowanie odbywa się w tradycyjnej formie poprzez kupony. Zmiany technologiczne skłoniły z biegiem czasu organizatorów do wprowadzenia sondy SMS, a ostatnio możliwe jest także oddawanie głosu poprzez interaktywny formularz. Wszystko po to, aby jeszcze bardziej rozszerzyć kampanię medialną i ułatwić udział w konkursie wszystkim sądeczanom.

Ogłoszenie wyników odbywa się podczas uroczystej gali z oprawą muzyczną, na której nie brakuje znamienitych gości. Po części oficjalnej odbywa się bankiet, na którym goście świętują i gratulują zwycięzcą, a sami laureaci mają swoje „pięć minut” dla dziennikarzy.

W 2021 roku wyjątkowo, z uwagi na obostrzenia pandemiczne, uroczysta gala z prezentacją wszystkich osiemnastu nominowanych w plebiscycie "Sądeczanin Roku 2020" została zaplanowana na drugi weekend września w Piwnicznej-Zdroju.

A OTO LISTA NOMINOWANYCH W PLEBISCYCIE "SĄDECZANIN ROKU 2020":

(kliknij imię i nazwisko/nazwę kandydata i dowiedz się o nim więcej)

Oto nominowani:

1. Marta Adamczyk

2. lek. dr n. med. Robert Bakalarz

3. Józef Fiut

4. ks. prał. Józef Głowa

5. Piotr Gniadecki

6. Natalia Grońska

7. Lucyna Grzyb

8. Józef Jarzębak

9. Robert Jastrzębski

10. Zbigniew Konieczek

11. Stefan Kozik

12. Cecylia Kruczek

13. Janusz Michalik

14. ppłk SG Leszek Mieczkowski

15. Stanisław Nowak

16. Marek Rylewicz

17. Kazimierz Witkowski

18. Danuta Zając

************

Kontakt:

Fundacja Sądecka

biuro:
ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 475 16 20
e-mail: sekretariat@sadeczanin.info

Koordynator:
Przemysław Bawołek
p.bawolek@sadeczanin.info
tel. (18) 475 16 30