Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 28 listopada. Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Sądeczanin Roku - Plebiscyt

W zakresie promocji Sądecczyzny oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych Fundacja Sądecka od 1998 roku przeprowadza plebiscyt o zaszczytny tytuł Sądeczanina Roku.

Jego ideą jest promowanie ludzi nietuzinkowych, zasłużonych dla środowisk lokalnych, którzy swoją codzienną pracą i działalnością przyczyniają się do wspólnego dobra i rozwoju Sądecczyzny. Osoby te cieszą się szacunkiem innych ludzi, swoim życiem i pracą pomagają innym. Wpływają pozytywnie na kształtowanie postaw obywatelskich, kultury i tradycji swoich regionów. - Plebiscyt na Sądeczanina Roku ma na celu ukazanie wybitnych sądeczan pracujących na różnych polach życia społecznego dla dobra Ziemi Sądeckiej - mówi Zygmunt Berdychowski, pomysłodawca konkursu.

Zgłoszenia kandydatów do tytułu przyjmowane są w biurze Fundacji Sądeckiej w Nowym Sączu przy ul. Barbackiego 57. Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać organizacje społeczne, samorządowe stowarzyszenia i ośrodki administracji samorządowej działające na terenie powiatu nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza, a także zainteresowani.Nominacji do tytułu Sądeczanin Roku w plebiscycie ostatecznie dokonuje kapituła, której przewodniczy Zygmunt Berdychowski, twórca Fundacji Sądeckiej i pomysłodawca plebiscytu lub osoba przez niego do tego wyznaczona. Członków komisji powołuje każdego roku przewodniczący. Sylwetki nominowanych prezentowane są w miesięczniku i na portalu Sądeczanin.

Tytuł przyznawany jest corocznie głosami osób dobrowolnie biorących udział w plebiscycie. Od samego początku głosowanie odbywa się w tradycyjnej formie poprzez kupony. Zmiany technologiczne skłoniły z biegiem czasu organizatorów do wprowadzenia sondy SMS, a ostatnio możliwe jest także oddawanie głosu poprzez interaktywny formularz. Wszystko po to, aby jeszcze bardziej rozszerzyć kampanię medialną i ułatwić udział w konkursie wszystkim sądeczanom.

Ogłoszenie wyników odbywa się podczas uroczystej gali z oprawą muzyczną, na której nie brakuje znamienitych gości. Po części oficjalnej odbywa się bankiet, na którym goście świętują i gratulują zwycięzcą, a sami laureaci mają swoje „pięć minut” dla dziennikarzy.

Tytułem „Sądeczanina Roku” dotychczas mogą pochwalić się Barbara Szarota, ks. Prałat Stanisław Lisowski, ks. Mieczysław Czekaj, Wiesław Czop, Ryszard Florek, ks. Janusz Szczypka, gen. Zygmunt Staniszewski, Krzysztof Mączka,  Piotr Droździk, Anna Szczepanik-Dziadowicz, Ryszard Nowak, Celestyn Żeliszewski, Barbara Cetnarowska, Lucyna Zygmunt, Marta Mordarska, ks. Stanisław Kukla, Benedykt Poręba, Jan Radzik, ks. Józef Babicz, Wojciech Mróz, Maria Kogut, Zbigniew Konieczek oraz Andrzej Lis.

W ostatniej edycji plebiscytu oddano rekordową liczbę 58.082 głosów ważnych. Tytuł "Sądeczanina Roku" otrzymał pan Andrzej Lis.

Kto zostanie Sądeczaninem Roku 2022? Wszystko w rękach sądeczan. Nabór kandydatów do tytułu "Sądeczanin Roku 2022" trwa do 10 stycznie 2023 r. Zachęcamy do zgłaszania kandydatów.

Do pobrania:

Regulamin Plebiscytu Sądeczanin Roku 2022

Kwestionariusz zgłoszenia kandydata do tytułu Sądeczanin Roku 2022 (z ośw. o zgodzie)

Regulamin warunków przetwarzania danych osobowych na potrzeby Plebiscytu Sądeczanin Roku 2022

************

Kontakt:

Fundacja Sądecka

biuro:
ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 475 16 20
e-mail: [email protected]zanin.info

Koordynator:
Przemysław Bawołek
[email protected]
tel. (18) 475 16 24