Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 21 lutego. Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta

KWP - Zestawienia Finansowe

Stowarzyszenie Kasa Wzajemnej Pomocy prowadzi działalność w zakresie powiększania zasobów finansowych w istniejących kasach. Wynika to z zapotrzebowania społeczności lokalnych na pożyczki. Należy podkreślić, że jest to obecnie najbardziej dogodna forma zaciągania pożyczek bez oprocentowania i w zasięgu lokalnym bez zbędnych formalności urzędowych. W roku 2013 była prowadzona działalność w kierunku umocnienienia pozycji kas gminnych w środowisku lokalnym. Zarząd Stowarzyszenia skoncentrował swoją działalność w kierunku wzmocnienia istniejących Kół Gminnych.

Działalność Stowarzyszenia jest prowadzona na terenie 11 powiatów i miast Małopolski. Największa liczba kas; powiat nowosądecki – 15 kół, powiat limanowski – 6 kół, powiat gorlicki – 7 kół, powiat nowotarski – 5 kół, powiat proszowicki – 2 koła. W pozostałych powiatach ; suski, brzeski, bocheński, wielicki, miasto Gorlice 1 koło.

Stan członkowski ilustruje poniższe zestawienie

Lata działalności Ilość Kół Gminnych Ilość członków
1997 21 926
1998 30 1728
1999 45 2737
2000 50 3473
2001 51 3841
2002 49 4047
2003 49 4076
2004 49 4291
2005 49 4355
2006 49 4386
2007 47 4208
2008 44 4044
2009 44 3781
2010 40 3524
2011 40 3475
2012 40 3478
2013 35 3419

Ilość członków jest największa w następujących Kołach

Lp Nazwa Koła Gminnego Ilość członków
1 Chełmiec 503
2 Łapanów 222
3 Łużna 188
4 Grybów 183
5 Raba Wyżna 165
6 Czchów 117
7 Jodłownik 131
8 Rytro 121
9 Rabka 128
10 Łącko 117
11 Spytkowice 115
12 Tuchów 111
13 Kamienica 109

Największą liczbę stanowią Koła Gminne KWP posiadające ilość członków poniżej 100. Takich kół jest 13. W przedziale od 50 do 100 członków aktualnie jest 12 kół. 10 kół zrzesza do 50 członków. Obserwujemy wzrost ilości członków w poszczególnych kołach. Świadczy to o rzetelnej pracy poszczególnych zarządów oraz zaufaniu jakim są obdarzani przez lokalne społeczności. W kołach zapewniana jest płynność finansowa w oparciu o Fundusz Gwarancyjny pochodzący ze składek dodatkowych członków KWP.

Poniższe zestawienie przedstawia ilość i wartość udzielonych pożyczek w okresie działalności Stowarzyszenia.

Lp. Rok działalności Ilość udzielonych pożyczek Wartość udzielonych pożyczek w tys. zł.
1 1997 516 250.000
2 1998 1370 806.430
3 1999 1968 1.931.405
4 2000 2395 2.037.733
5 2001 2731 2.552.943
6 2002 2780 2.807.608
7 2003 3027 3.082.218
8 2004 3124 3.457.079
9 2005 3207 3.769.823
10 2006 3319 4.171.528
11 2007 3114 4.723.135
12 2008 2893 4.029.826
13 2009 2509 4.100.485
14 2010 2240 3.896.810
15 2011 2249 4.056.550
16 2012 2152 4.129.040
17 2013 2047 4.196.050

Majątek finansowy Stowarzyszenia (z funduszem gwarancyjnym) w poszczególnych latach kształtował się następująco

Lp Lata działalności Zgromadzone środki finansowe w tys. złotych
1 1997 98.000
2 1998 291.118
3 1999 334.787
4 2000 966.618
5 2001 1.357.103
6 2002 1.553.886
7 2003 1.818.857
8 2004 2.060.704
9 2005 2.281.827
10 2006 2.455.663
11 2007 2.519.691
12 2008 2.610.232
13 2009 2.354.732
14 2010 2.495.670
15 2011 2.633.940
16 2012 2.739.332
17 2013 2.824.497