Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 29 maja. Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji

Nagroda literacka im. ks. prof. Bolesława Kumora

Fundacja Sądecka każdego roku przeprowadza Konkurs o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategoriach „Książka o Sądecczyźnie Roku” i „Sądecki Autor Roku”. Konkurs ma na celu popularyzację książek o Sądecczyźnie i uhonorowanie sądeckich ludzi pióra.

Nagroda ma wyróżnić i wypromować najważniejsze dzieła, które podejmują tematy związane z Sądecczyzną i Sądeczanami oraz autorów wywodzących się z tego regionu. Regulamin nagrody nie przewiduje ograniczeń pod względem gatunków literackich. Wśród zgłoszonych w poprzednich edycjach publikacji są roczniki, pamiętniki, albumy z fotografiami, utwory literackie, poezja, słowniki, a także komiks. Znakomita większość zgłaszanych pozycji w kategorii książka roku powstaje prywatnym sumptem.

Nagroda jest cykliczna, przyznawana raz w roku przez Kapituła Konkursu na czele z przewodniczącą - Mariolą Berdychowską oraz czytelników portalu sądeczanin.info, oddający swoje głosy na ich zdaniem, najlepszą książkę o Sądecczyźnie i sądeckiego autora. Nagrody wręczane są co roku podczas uroczystej gali.

Co roku zgłoszenia napływają z różnych instytucji kulturalnych – gminnych i miejskich ośrodków kultury, centrów kultury, muzeów, bibliotek, wydawnictw, a także osób prywatnych. W ostatniej edycji konkursu w kategorii „Książka o Sądecczyźnie” zgłoszono 30 pozycji, a w kategorii "Sądecki Autor" nominowano 12 wybitnych osób. Laureatów poznaliśmy 14 maja 2022 roku w auli Wyższej Szkoły Biznesu-NLU w Nowym Sączu.

We wszystkich edycjach łącznie zgłoszono do konkursu ponad 260 pozycji, w tym książki, tomiki poezji, albumy, publikacje popularno-naukowe i inne, a także 140 autorów.

Dotychczasowi laureaci konkursu:

„Sądecki Autor 2012" - Wanda Łomnicka – Dulak poetka z Piwnicznej – Zdroju / „Książka o Sądecczyźnie 2012” - trzytomowe dzieło prof. Feliksa Kiryka „Dzieje Nowego Sącza”.

„Sądecki Autor 2013” - Antoni Kroh, pisarz i historyk kultury / „Książka o Sądecczyźnie 2013” - „Za Klauzurą. Starosądecki Klasztor Klarysek od założenia do współczesności” Danuty Sułkowskiej.

"Sądecki Autor 2014" - prof. Wojciech Kudyba z Nowego Sącza - poeta, krytyk i historyk literatury / "Książka o Sądecczyźnie 2014" - „Słownik gwary Lachów Sądeckich” autorstwa dra Zenona Piotra Szewczyka z Podegrodzia.

"Sądecki Autor 2015" - prof. Bolesław Faron - historyk literatury, krytyk, publicysta / "Książka o Sądecczyźnie 2015" - „Sądecki garnizon i jego żołnierze w pierwszych latach niepodległości 1918-1922" autorstwa Józefa Gizy

"Sądecki Autor 2016" - Jerzy Leśniak - dziennikarz, reporter, regionalista z Nowego Sącza / "Książka o Sądecczyźnie 2016" - „Rycerstwo Ziemi Sądeckiej w średniowieczu" autorstwa Sławomira Wróblewskiego.

"Sądecki Autor 2017" - muszynianin Adam Ziemianin / "Książka o Sądecczyźnie 2017" - „Nowa Encyklopedia Sądecka” autorstwa Jerzego Leśniaka.

"Sądecki Autor 2018" - Jerzy Giza, profesor oświaty, poeta, publicysta historyczny, autor licznych artykułów i książek / "Książka o Sądecczyźnie 2018" - „ Przeszłość, pamięć i dziwne ruiny. Archeologiczne odkrycia na Górze Zyndrama w Maszkowicach" autorstwa krakowskiego archeologa Marcina S. Przybyły.

"Sądecki Autor 2019" - Barbara Paluchowa z Piwnicznej Zdroju, poetka (pisząca w języku literackim i gwarą), artysta plastyk, fotografik, animatorka kultury i działaczka społeczna / "Książka o Sądecczyźnie 2019" - „Powrót na Sądecczyznę” autorstwa Antoniego Kroha.

"Sądecki Autor 2020" - prof. dr hab. Julian Dybiec, poch.  z Łącka historyk, profesor UJ, autor ok. 100 prac naukowych, kilkunastu książek i dziesiątek art. naukowych / "Książka o Sądecczyźnie 2020" - „Krakowiacy, Lachy i Górale - stroje wsi Małopolskiej” będąca pracą zbior. pod red. Marii Brylak-Załuskiej.

"Sądecki Autor 2021" - Bronisław Kozieński, znany także jako Bronek z Obidzy, autor 7 tomików poezji, publikujący w kraju i za granicą, podróżnik, krytyk-publicysta / "Książka o Sądecczyźnie 2021" - „Kultura Ludowa Górali Nadpopradzkich” (od Piwnicznej i Rytra) pod redakcją Katarzyny Ceklarz i Joanny Hołdy.

***

Kontakt:

Fundacja Sądecka
biuro:
ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 475 16 20
e-mail: [email protected]

koordynator:
Joanna Szczepanik