Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 13 czerwca. Imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana
09/06/2021 - 20:50

Chce zatrzymać budowę „sądeczanki” . Burmistrz Czchowa wybrał wojenną ścieżkę

- Nie dopuszczę do realizacji drogi krajowej według zaproponowanego wariantu C – w tak kategorycznym tonie do Generalnej Dyrekcji zwraca się burmistrz Czchowa Marek Chudoba, który sprzeciwia się uznanemu przez drogowców za optymalny przebiegowi nowej drogi do Brzeska. Czy to oznacza, że nie ma miejsca na kompromis, o który apeluje minister infrastruktury Andrzej Adamczyk?

- Informuję, że nie dopuszczę do realizacji drogi krajowej według zaproponowanego wariantu C. Ten wariant nie tylko niszczy lokalne więzi społeczne, ale jest nienowoczesnym środkiem rozwiązania problemu drogowego – pisze w burmistrz Czchowa Marek Chudoba do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w piśmie opublikowanym na internetowej stronie urzędu gminy.  

Przypomnijmy, że wedle wyjaśnień Iwony Mikrut, rzeczniczki małopolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji,  Komisja Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych spośród trzech zaproponowanych tras nowej drogi do Brzeska, zarekomendowała uznany za optymalny wariant C

- Jego ostateczna wersja to kompilacje istotnych istniejących uwarunkowań lokalnych. Warianty A i F wskazano jako alternatywne. Decyzję poprzedziły liczne spotkania z przedstawicielami gmin i instytucji.  Każdy mógł przedstawić swoje zastrzeżenia i wnioski co do przebiegów i wskazywanych rekomendacji. Wariant A okazał się najniżej oceniony.  To zadecydowało o ostatecznym rankingu i preferowanej rekomendacji dla wariantu C – tłumaczyła w rozmowie z „Sądeczaninem” rzeczniczka. Zobacz mapy przebiegu trzech zaproponowanych wariantów "sądeczanki" Kliknij TUTAJ. 

Zdaniem burmistrza Czchowa przy pracach nad projektem przebiegu nowej trasy do Brzeska współpracy z lokalnymi samorządami zabrakło, a Generalna Dyrekcja ignoruje postulaty i wnioski zgłaszane przez mieszkańców gmin, na terenie których miałaby być budowana droga.

- Odnoszę wrażenie, że większy wkład intelektualny wkładają państwo w argumentację narzucenia nam pierwotnie wybranego przez projektantów wariantu realizacji inwestycji, niż w próbę rozwiązania niezwykle istotnego dla rozwoju całego regionu zagadnienia komunikacyjnego. Przestawiane analizy stanowią zbiór jednostronnie i tendencyjnie zbudowanych wariantów, które nie oddają rzeczywistych społecznych, technicznych i środowiskowych zagadnień warunkujących właściwą metodologię badania i diagnozowania problemu lokalizacji drogi krajowej – czytamy w piśmie.  

Zaproponowany przez Generalną Dyrekcję wariant C Chudoba uważa za konfliktogenny społecznie - drogi w budowie.  Burmistrz Czchowa wyraża też swoje oburzenie z powodu odrzucenia samorządowego wariantu A, który w kwietniu 2019 roku, zaproponowali włodarze Brzeska, Gnojnika, Lipnicy Murowanej, Czchowa, Iwkowej, Łososiny, Chełmca i Nowego Sącza. Trasa zakładała budowę dwóch tuneli – pod Justem i pod górą Bukowiec, nazywaną też Górą świętego Urbana, w Iwkowej.  

- Państwa ocena strony finansowej inwestycji bierze się z braku należytej antycypacji możliwości technologicznych branży drogowej – pisze Chudoba i uważa, że budowa tuneli drogowych budzi lęk u osób decyzyjnych w Generalnej Dyrekcji.

- Należy zweryfikować dotychczasowe archaiczne podejście do rozwiązywania problemów inżynierii drogowej i wykorzystać rzetelną wiedzę finansową polegającą na dyskontowaniu kosztów inwestycji w kontekście zmian zachodzących w technologizacji procesu budowlanego –wnioskuje burmistrz Czchowa. -  Proponuję zastosować więcej zarządzania strategicznego w podejściu do projektowania tej inwestycji, tym bardziej, że jej realizacja planowana jest w kolejnych dekadach. Należy więc dokonać takich wyborów, które z uwagi na obecny deficyt wiedzy technicznej czy kierunków rozwoju stosunków społecznych, nie pozwolą w przyszłości zrealizować tę inwestycję według przyjętego wadliwie wariantu – czytamy w piśmie skierowanym do Generalnej Dyrekcji.

Co dalej? Jakie jest wyjście z tej sytuacji? - Żądamy powtórnego przygotowania analiz, z uwzględnieniem podnoszonych przez nas problemów i wizytę w naszej gminie celem ich wyjaśnienia i dokonania korekty obecnej konfliktogennej społecznie i wątpliwej finansowo decyzji – pisze Chudoba.

Czy szykuje się decyzyjny pat? - Burmistrz Czchowa wskazuje na wariant A, z tunelem pod Justem,  ale ten z kolei nie pasuje mieszkańcom Iwkowej – wyjaśniała w rozmowie z „sądeczaninem” rzeczniczka małopolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Iwona Mikrut - Jak wykazała analiza hydrologiczna, tunel miałby duży wpływ na stosunki wodne w górotworze. Jego budowa może niekorzystnie wpływać na zasilanie źródła świętego Urbana, z którego pobierana jest woda zasilająca gminny wodociąg obsługujący siedemset gospodarstw domowych w Iwkowej. To może spowodować, że wody w sieci po prostu nie będzie. Te same argumenty padły w odpowiedzi Generalnej Dyrekcji na pismo burmistrza Czchowa.

Czy tę bombę da się rozbroić? Jak już informowaliśmy, w czwartek z inicjatywy posła Arkadiusza Mularczyka odbędzie się spotkanie z udziałem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, małopolskiego wojewody i marszałka Małopolski, sądeckich parlamentarzystów oraz włodarzy gmin, którzy ciągle nie są w stanie osiągnąć porozumienia w sprawie proponowanych wariantów przebiegu nowej drogi do Brzeska Ktoś uderzy pięścią w stół? Spotkanie na szczycie w sprawie budowy „sądeczanki”(jagienka.michalik@sadeczanin.info) fot. JBDziękujemy za przesłanie błędu

Zbigniew Konieczek Sądeczaninem 2020 Roku