Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 22 maja. Imieniny: Emila, Neleny, Romy
25/04/2024 - 06:25

Szykuj się na zakup obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa w maju, bo dają dobrze zarobić

Korzyść z utrzymywania wysokich stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej mają w końcu oszczędzający. Przy inflacji na poziomie 2% rocznie, także w maju oszczędzający sporo zrobią na obligacjach, bo minister finansów utrzymał ich oprocentowanie na tym samym poziomie co w kwietniu.

– W maju warunki oprocentowania obligacji oszczędnościowych oraz marże w kolejnych okresach odsetkowych pozostawiliśmy na niezmienionym atrakcyjnym poziomie i jednocześnie zachowaliśmy preferencje dla rynku detalicznego względem rynku hurtowego – komentuje Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Ile można zarobić na obligacjach oszczędnościowych w maju 2024

W maju oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,05%, a 2-letnich 6,30%, w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00% w skali roku, a 3-letnich 6,40%. Pozostałe obligacje, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 6,55% 4-letnie oraz 6,80% 10-letnie.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus” oprocentowane będą odpowiednio 6,75% i 7,05% w pierwszym roku.

Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która pozostaje bez zmian i wynosi w przypadku instrumentów oferowanych w maju 0,00% dla obligacji 1-rocznych oraz 0,50% dla 2-letnich.

Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz niezmienionej marży w wysokości 1,25%. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku niezmieniona marża wynosi 1,50%.

Bez zmian pozostają również preferencyjne marże dla obligacji rodzinnych, których oprocentowanie wyliczane jest według tych samych zasad co w przypadku 4- i 10 latek i wynoszą odpowiednio: 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2,00% dla 12-letnich.

Jakie obligacje wybrać: trzymiesięczne czy czteroletnie

Jak podkreśla Jurand Drop, obligacje oszczędnościowe to produkt prosty i intuicyjny. Klient wybiera obligacje o interesującym go terminie zapadalności i rodzaju oprocentowania, lokuje swoje oszczędności, a po upływie określonego okresu dostaje je z powrotem wraz z narosłymi odsetkami. Ważną cechą obligacji detalicznych, która zachęca do ich zakupu jest niski próg wejścia – wystarczy już 100 zł, aby rozpocząć oszczędzanie – tyle wynosi nominał jednej obligacji.

Można również oszczędności podzielić na części, przeznaczając każdą z nich na dowolny rodzaj obligacji. Oferta jest zróżnicowana pod kątem czasu trwania oraz sposobu naliczania i wypłaty odsetek. Klienci mogą zatem wybrać taki rodzaj obligacji, który będzie najlepiej realizować ich potrzeby w zakresie bezpiecznego pomnażania oszczędności.

Obligacje trzyletnie z oferty marcowej 2024 są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 6,40% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację. Te z oferty kwietniowej 2024 mają oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,55%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

O ile obligacje trzyletnie są z lekkim ryzykiem, o tyle czterolatki mają już przez trzy lata gwarantowane zyski, które daje marża dodawana do wskaźnika inflacji.

W maju 2024 r. tradycyjnie najbardziej opłacalne są – ze względu na konstrukcję zasad oprocentowania – obligacje trzy- i czteroletnie. Jednak w związku z tym, że inflacja spadła do poziomu 2,0% a stopa referencyjna NBP wciąż wynosi 5,75 proc., bardzo atrakcyjne stają się w marcu obligacje dwuletnie, a nawet roczne, co wcześniej nie było takie oczywiste.

Obligacje roczne są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,05% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej w kwietniu 0,00%. Odsetki są wypłacane co miesiąc. Znów – w kolejnych miesiącach według prognoz, aż do końca inwestycji można liczyć na oprocentowanie 5,75-5,00%.

Obligacje dwuletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,30% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej w kwietniu 0,50%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

Obecnie stopa referencyjna to 5,75% i wiele wskazuje, że utrzymywać się ona będzie dłużej. Wielu ekonomistów uważa, że w 2024 r. nie dojdzie w ogóle do obniżki stóp, a najwięksi pesymiści zakładają, że RPP obniży je maksymalnie w skali całego roku o 0,75%. Pozostałe 5% to wciąż więcej niż realnie można zyskać w bankach na lokatach dostępnych bez specjalnych ograniczeń. 

Wszystkie rodzaje obligacji można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Obligacje są również stale dostępne przez Internet w serwisach www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay. Szczegółowe informacje o naszej bieżącej ofercie można znaleźć na stronie www.obligacjeskarbowe.pl

[email protected]) fot. freephotocc/pixabay/Freepik  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu