Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 2 października. Imieniny: Racheli, Sławy, Teofila
18/09/2023 - 14:25

Stary Sącz: rusza nabór wniosków o dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Pobierz wniosek

Idzie jesień, pogoda coraz mniej będzie sprzyjać pracom budowalnym. Dlatego mieszkańcy gminy Stary Sącz już się dopytują o to, kiedy gmina Stary Sącz ruszy z naborem wniosków o dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków? Mamy dobre wieści – wnioski można składać już od jutra.

Stary Sącz: na nowym cmentarzu też kradną. Co z tym monitoringiem?

Na wstępie przypomnijmy najważniejsze założenia programu, który został przyjęty przez radnych podczas sesji 30 sierpnia. Jeśli dom ma kilku właścicieli i chcą oni mieć jedną oczyszczalnię albo jedna oczyszczalnia ma służyć kilku zabudowaniom, to o dotację może wystąpić jedna osoba, ale tylko gdy uzyska pisemną zgodę wszystkich pozostałych. W nieruchomości, w której ma być zainstalowania oczyszczalnia, nie może być prowadzona działalność gospodarcza – program nie jest dedykowany firmom.

Jeżeli nieruchomość jest wyposażona w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, to warunkiem uzyskania dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na tej nieruchomości jest odłączenie instalacji kanalizacyjnej od tego zbiornika i podłączenie jej do przydomowej oczyszczalni ścieków lub w przypadku wykorzystania go jako zbiornik wstępny dla nowej instalacji – przedłożenie wraz z wnioskiem o rozliczenie dotacji dokumentu potwierdzającego szczelność zbiornika, sporządzonego przez instalatora urządzeń wodno-kanalizacyjnych. 

Szok! W stawach w Starym Sączu żyją meduzy! Zobaczcie ten film

Dofinansowaniem inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mogą być objęte wyłącznie systemy oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych, których przepustowość nie przekracza 5 metrów sześciennych na dobę. Dofinansowaniem objęty będzie tylko zakup urządzeń i materiałów fabrycznie nowych, posiadających stosowne atesty, deklaracje lub certyfikaty, które zamontowane zostaną po raz pierwszy.

Wysokość jednorazowej dotacji celowej wynosi 60 procent poniesionych udokumentowanych kosztów przez Wnioskodawcę na budowę kompletnej przydomowej oczyszczalni ścieków jednak nie więcej niż 10 000 zł brutto poniesionych kosztów. Dotacja będzie rozliczona w ciągu 30 dni od momentu uzyskania dokumentów uprawniających do korzystania z instalacji, mówiąc w skrócie – po formalnym odbiorze. I najważniejsze – o dotację mogą się starać mieszkańcy tylko tych okolic, gdzie nie ma planów albo możliwości budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej. 

Zgodnie z założeniami programu, wnioski będzie można składać co roku do 31 października. Do wniosku o dotację należy załączyć:
- dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością,
- pisemną zgodę właściciela lub właścicieli nieruchomości do występowania z wnioskiem o udzielenie dotacji, zawarcia umowy oraz rozliczenia dotacji,
- kopię prawomocnego pozwolenia na budowę obejmującego budowę budynku mieszkalnego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków lub kopię potwierdzonego zgłoszenia budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków przy istniejącym budynku mieszkalnym wraz z zaświadczeniem Starosty Nowosądeckiego o braku wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia,
- kopię mapy (planu zagospodarowania terenu) z naniesioną lokalizacją oczyszczalni.

Jeśli we wniosku nie będzie wymaganych załączników, wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o konieczności uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma. Nieuzupełnienie wniosku w wymaganym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dany rok budżetowy a umowy o udzielenie dotacji podpisywane będą do 30 listopada.

I teraz najważniejsze, kiedy rusza nabór? - Wnioski będziemy przyjmować już od jutra, czyli od 19 września a można je składać na dzienniku podawczym – informuje zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki zaznaczając jednocześnie, że w tym roku samorząd zarezerwował na ten cel około 150 000 zł. – Ale będziemy starali się w miarę możliwości tę kwotę zwiększać podsumowuje.

Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku znajdziecie TUTAJ. ([email protected] Fot.: ilustracyjne archiwum sądeczanin.info) © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu