Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 13 lipca. Imieniny: Danieli, Irwina, Małgorzaty
21/06/2023 - 18:15

To oni są liderami w Subregionie Sądeckim. Znamy wyniki tegorocznej Oceny Aktywności Gmin

Już wszystko jasne. Wiemy, który samorząd najlepiej poradził sobie w ubiegłym 2022 roku. W Powiatowym Centrum Sportu w Marcinkowicach odbyła się uroczysta gala rankingu Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego podczas której poznaliśmy zwycięzców. Jak co roku wyniki były bardzo zaskakujące. Nie zabrakło niespodzianek.

Uroczysta gala rozdania nagród rankingu Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego już za nami. W tym roku miała ona wyjątkowy jubileuszowy charakter. Już po raz piętnasty poznaliśmy zwycięskie samorządy w tym prestiżowym rankingu.

Uroczysta gala w tym roku odbyła się w Powiatowym Centrum Sportu w Marcinkowicach. Wzięli w niej udział znamienici goście: włodarze gmin i miast, radni, sołtysi, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji lokalnych, organizacji pozarządowych, Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu i Fundacji Sądeckiej. Sala była wypełniona po brzegi. Gośćmi specjalnymi byli: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda, Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Terlecki, Dyrektor Departamentu Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy Natalia Latocha i Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Łukasz Wieczorek.

Wprowadzeniem do gali rozdania nagród była prezentacja multimedialna ubiegłorocznego zwycięzcy – miasta Nowy Sącz. W poprzednim roku to właśnie prezydent Ludomir Handzel odebrał najważniejszy dyplom za pierwsze miejsce w ocenie końcowej. Drugie miejsce zajęło miasto Limanowa, a trzecie gmina Jodłownik.

W rolę konferansjerów wcielili się Małgorzata Borczyk i Jarosław Baziak. Na początku prowadzący wymienili długą listę partnerów honorowych tego niezwykłego i unikatowego wydarzenia. O muzyczną oprawę zadbała kapela „Gajduszek” z Podegrodzia pod kierownictwem Marka Wastaga.

Wyniki rankingu Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego pokazują, jak trudnym zadaniem jest dbać o przychody, nie zaniedbywać inwestycji, troszczyć się o zbilansowanie wydatków zachowując jednocześnie wysoki poziom świadczeń dla mieszkańców. To wszystko dokładnie policzyli pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu pod kierownictwem prorektora dr Marka Reichela. Ranking Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego analizuje kondycję gospodarczą 39 samorządów za pomocą 24 wskaźników. Wyniki są przedstawione w pięciu kategoriach.

Pierwszą z prezentowanych kategorii jest „Generowanie Dochodów”. Judyta Witowska z Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu przybliżyła zebranym na gali jakie czynniki były brane pod uwagę w tym module. Pierwsze miejsce w tej kategorii zajął Chełmiec, którego wójtem jest Bernard Stawiarski oraz Rytro, którego włodarzem jest wójt Jan Kotarba. Na drugim miejscu znalazło się Uście Gorlickie, którym kieruje wójt Zbigniew Ludwin, a na trzecim Nowy Sącz, którego prezydentem jest Ludomir Handzel

MODUŁ I: GENEROWANIE DOCHODÓW

1 miejsce: Chełmiec i Rytro
2 miejsce: Uście Gorlickie
3 miejsce: Nowy Sącz    

Drugą z prezentowanych kategorii jest „Pozainwestycyjna Działalność Gospodarcza”. Zanim poznaliśmy wyniki, dr Natalia Jaśkiewicz z Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu przybliżyła kryteria, jakie brane były pod uwagę w tej kategorii. Pierwsze miejsce w tym module zajęło miasto Grybów, którym kieruje burmistrz Paweł Fyda. Drugie miejsce zajęła Muszyna, której włodarzem jest burmistrz Jan Golba, a trzecie Stary Sącz, której burmistrzem jest Jacek Lelek.  

MODUŁ II: POZAINWESTYCYJNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

1 miejsce: Miasto Grybów
2 miejsce: Muszyna
3 miejsce: Stary Sącz

Trzecią kategorią jest „Aktywność Inwestycyjna Gminy”. Kryteria, które badacze brali pod uwagę w tym module przedstawił dr Marek Jasiński z Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. W tej kategorii pierwsze miejsce zajęła gmina Jodłownik, której wójtem jest Paweł Stawarz. Na drugim miejscu znalazła się gmina Lipinki, której włodarzem jest Czesław Rakoczy oraz Moszczenica, którą kieruje wójt Jerzy Wałęga. Z kolei trzecie miejsce zajęło Łącko, którego wójtem jest Jan Dziedzina.

MODUŁ III: AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA GMINY

1 miejsce: Jodłownik
2 miejsce: Lipinki i Moszczenica
3 miejsce: Łącko

Czwartą kategorią Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego są „Efekty Polityki Społecznej”. Kryteria, które są brane pod uwagę w tym module przedstawiła dr Aleksandra Jasińska. W tej kategorii pierwsze miejsce zajęło miasto Nowy Sącz, którego prezydentem jest Ludomir Handzel. Na drugim miejscu po raz kolejny znalazło się kierowane przez wójta Jana Kotarbę Rytro. Z kolei trzecie miejsce zajęło Uście Gorlickie, którym kieruje wójt Zbigniew Ludwin.

MODUŁ IV: EFEKTY POLITYKI SPOŁECZNEJ

1 miejsce: Nowy Sącz
2 miejsce: Rytro    
3 miejsce: Uście Gorlickie

Piątą kategorią Oceny Aktywności Gmin jest „Dynamika”. Kryteria rządzące tym modułem omówił prorektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu dr Marek Reichel. W tej kategorii pierwsze miejsce zajęła gmina Słopnice, którą kieruje wójt Adam Sołtys. Na drugim miejscu znów znalazło się Rytro, którego włodarzem jest Jan Kotarba. Trzecie miejsce zajęło miasto Mszana Dolna, na czele które stoi burmistrz Anna Pękała.

MODUŁ V: DYNAMIKA  

1 miejsce: Słopnice
2 miejsce: Rytro    
3 miejsce: Mszana Dolna

Punktem kulminacyjnym tegorocznej gali Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego były wyniki „Oceny Końcowej”. To kategoria, która podsumowuje wyniki wszystkich modułów. Więcej szczegółów przedstawił publiczności Prorektor ANS w Nowym Sączu dr Marek Reichel.

W tym roku laureatem wśród samorządów Subregionu Sądeckiego została gmina Rytro. Wójt Jan Kotarba nie krył szczęścia i zadowolenia. Gmina Rytro którą kieruje zdobyła w rankingu aż 131,74 pkt.

Drugie miejsce zajął ubiegłoroczny zwycięzca miasto Nowy Sącz. Nagrodę odebrał prezydent Ludomir Handzel. Miasto zdobyło 128,66 pkt w ogólnej ocenie.

Ostatnie miejsce na podium należy w tym roku do miasta i gminy uzdrowiskowej Muszyna z liczbą punków 123,31. Nagrodę w imieniu burmistrza Jana Golby odebrał przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Jerzy Majka.

OCENA KOŃCOWA

1 miejsce: Rytro
2 miejsce: Nowy Sącz   
3 miejsce: Muszyna  

Jak co roku, galę ubogaciły ciekawe rozmowy inicjatora rankingu Oceny Aktywności Gmin Zygmunta Berdychowskiego z zaproszonymi gośćmi. W tym roku mogliśmy posłuchać rozmowy z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorzem Pudą, z Wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim, Prorektorem Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu Markiem Reichelem, starostą powiatu nowosądeckiego Markiem Kwiatkowskim i prezydentem Nowego Sącza Ludomirem Handzlem.  

Tegorocznej Ocenie Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego towarzyszył po raz pierwszy konkurs na „Najlepszą Inwestycję Subregionu Sądeckiego 2022”. Inwestycję przy których prace zakończyły się w roku 2022 i które oddane zostały do użytku zgłaszać mogli zarówno inwestorzy jak i wykonawcy.

Spośród wszystkich zgłoszonych inwestycji kapituła konkursu wybrała zwycięzcę. Jest nią budowa gmachu Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Inwestorem tej inwestycji była Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, zaś wykonawcą firma eRSbet sp. z o. o. Gratulacje oraz nagrodę z rąk wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego oraz Zygmunta Berdychowskiego odebrał dr Marek Reichel. 

[email protected] Fot. R. Gajewski

To oni są liderami w Subregionie Sądeckim. Znamy wyniki tegorocznej Oceny Aktywności Gmin
Już wszystko jasne. Wiemy, który samorząd najlepiej poradził sobie w ubiegłym 2022 roku. W Powiatowym Centrum Sportu w Marcinkowicach odbyła się uroczysta gala rankingu Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego podczas której poznaliśmy zwycięzców. Jak co roku wyniki były bardzo zaskakujące. Nie zabrakło niespodzianek.


Dziękujemy za przesłanie błędu