Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 23 września. Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
21/02/2016 - 16:20

Ile ZUS kroi za składki zdrowotne? Ile cofa zwolnień?

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 nie może być niższa od kwoty 288,95 złotych. Warto przy okazji zaznaczyć, że w 2015 roku ZUS cofnął świadczenia zdrowotne z tytułu zwolnień lekarskich na kwotę aż... 195 milionów 800 tysięcy złotych.

288, 95 zł to 9 procent podstawy wymiaru przyjętego w wysokości 3 210,60 z. To 75 procent ze średniego wynagrodzenia w czwartym kwartale ubiegłego roku. Dla porównania - w 2016 roku najniższe średnie wynagrodzenie na rękę wynosi 1 tys. 355 zł na rękę.

Stawka ta obowiązuje dla:

- osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,

twórców i artystów,

- osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność

- w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

- osób prowadzących publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty,

- osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Kwota cofniętych lub zmniejszonych świadczeń po kontroli zwolnień lekarskich w ostatnim kwartale 2015 r. wyniosła  prawie 47, 7 mln zł, a w całym roku 2015  - 195,8 mln.

Ważne. Zgodnie z uprawnieniami Zakład Ubezpieczeń Społecznych może sprawdzić czy w trakcie Zwolenia nie wykonujemy pracy zarobkowej,

nie wykorzystujemy zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem. ZUS może też zweryfikować czy właściwie wykorzystujemy zwolnienie w celu sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Do sprawdzenia osób na zwolnieniu ZUS może żądać wglądu do dokumentacji medycznej, wysłać nas do swojego lekarza, skierować na badania uzupełniające a na nawet wpaść na kontrolę do wskazanego miejsca zamieszkania.

Źródło: ZUS Oprac. ESDziękujemy za przesłanie błędu

100 firm Sądecczyzny 2021 - katalog