Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 22 maja. Imieniny: Emila, Neleny, Romy
25/04/2024 - 01:40

OFE czy ZUS? Przyszedł czas decyzji w sprawie emerytur. Otworzyli okno transferowe

Taka okazja pojawia się po raz pierwszy od ośmiu lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych otworzył kolejne okno transferowe. Znowu można zdecydować, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej – na subkonto w ZUS czy do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Co wybrać? Każda z tych decyzji ma swoje plus i minusy. Waloryzowane raz w rok subkonto daje pełną gwarancję bezpieczeństwa, z kolei OFE to szansa na efektywniejsze pomnażanie kapitału, ale wiąże się z ryzykiem.

I znowu można zdecydować, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej – na subkonto w ZUS czy do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Taką okazję daje otwierane co cztery lata okno transferowe. Teraz trzeba było czekać osiem lat. Poprzednim razem przeszkodziła pandemia.

Dobrowolna przynależność do OFE i okienko transferowe

Ci, którzy podejmują pierwszą pracę lub rozpoczynające działalność gospodarczą w ciągu czterech miesięcy mogą podjąć decyzję o przystąpieniu do OFE. Niezależnie od tego wszyscy, którzy chcieliby odprowadzać składki do OFE, mogą w okresie od  kwietnia do końca lipca tego roku złożyć w ZUS deklaracje o przekazywaniu części składki do OFE. Ci, którzy w 2014 i 2016 roku złożyli taką deklarację, nie muszą jej ponawiać.

Składka na ubezpieczenie emerytalne dzielona na tak zwany i pierwszy i drugi filar,  wynosi obecnie 19,52 proc. podstawy wymiaru czyli   najczęściej pensji brutto. 12,22 proc.  trafia na konto ubezpieczonego w ZUS, a 4,38 proc. trafia na subkonto ubezpieczonego w ZUS.-  Ubezpieczony może zdecydować czy pozostałe 2,92  trafi na subkonto w ZUS, czy na jego rachunek w OFE  - tłumaczy Anna Szaniawska z biura prasowego małopolskiego  oddziału ZUS.

Czytaj też Pensje w sądeckich firmach będą jawne. Kiedy koniec z tajemnicami, kto ile zarabia?  

OFE czy subkontu ZUS. Co wybrać ?

- Obecne okno transferowe to dobra okazja do tego, by zainteresować się swoim zabezpieczeniem emerytalnym, sprawdzić, do jakiego OFE należymy, ile mamy tam środków, czy nasze dane osobowe są aktualne, kogo wskazaliśmy jako osobę uposażoną  radzi Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. - Warto również rozważyć składkowanie do OFE, ponieważ w ten sposób możemy zdywersyfikować ryzyko, a przy okazji wesprzeć polską gospodarkę i skorzystać z możliwości jakie daje rynek kapitałowy– dodaje Rusewicz.

W ciągu ostatniej dekady OFE pomnażały oszczędności emerytalne w tempie wynoszącym 8,28 proc. rocznie, uzyskując wyniki lepsze od między innymi subkonta ZUS, inflacji, bankowych depozytów oraz wybranych form funduszy i indeksów rynkowych. OFE są również najtańszą formą zbiorowego lokowania kapitału na rynku akcji – wynika z raportu Analiz Online.

Badaniu poddany został okres od lutego 2014 roku czyli od chwili przeniesienia części dłużnej portfela do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do końca grudnia 2023 r. Z uwagi na charakter gromadzenia oszczędności w OFE czyli na zasadzie regularnych, comiesięcznych wpłat, przy prezentacji wyników skupiono się na analizie wewnętrznej stopy zwrotu (IRR). Metoda ta bierze pod uwagę wpływ wpłat  i ewentualnych wypłat kapitału w analizowanym horyzoncie inwestycji. Takie podejście pozwala ocenić  efektywność uzyskiwanych stóp zwrotu z uwzględnieniem regularności przekazywanych składek.

Czytaj też Skarbówka prześwietli miliony ludzi. Fiskus sprawdzi co sprzedajemy w internecie  

Taki jest średni roczny zysk OFE

Z analizy wynika, że dziesięć lat po swojej reformie, OFE prezentują się jako atrakcyjna forma budowania kapitału emerytalnego na tle innych form oszczędzania. Od lutego 2014 roku OFE pomnażały kapitał w tempie wynoszącym 8,28 proc. (IRR), tym samym ustanowiły najlepszy wynik ze wszystkich innych badanych grup funduszy, wybranych indeksów rynkowych oraz pozostałych wskaźników wykorzystanych w badaniu. OFE są obecnie także najtańszą formą zbiorowego lokowania kapitału na rynku akcji.

Przygotowana przez nas analiza wskazuje, że długoterminowe inwestowanie na rynku kapitałowym przynosi wymierne korzyści. OFE w zestawieniu z innymi formami oszczędzania poradziły sobie bardzo dobrze, co oznacza, że swoim członkom przyniosły korzystne stopy zwrotu – tłumaczy Michał Duniec, prezes zarządu Analiz Online.

Badanie wykazało, że zysk wypracowany przez OFE z zainwestowanych 18 150 zł wyniósł 8013 zł. Przy innych formach oszczędzania wyniki kształtują się skromniej – dla funduszy akcji polskich korzyść to 5675 zł, dla funduszy akcji polskich MiŚ czyli małych i średnich spółek – 7724 zł, zaś funduszy akcji globalnych – 5271 zł. Wskaźniki giełdowe, jak również wartości odnoszące się do inflacji, depozytów i subkonta ZUS okazały się niższe.

czytaj też PITy 2024. To już ostatni moment na rozliczenie się z fikusem. Potem zaczną się kłopoty 

Jakie są prognozy  przyrostu kapitału?

Raport zawiera także prognozę dalszego przyrostu kapitału w wybranych formach oszczędzania dla okresów 5, 10 i 15 lat przy założeniu dalszego inwestowania zgromadzonego kapitału, powtórzenia osiągniętego wyniku wewnętrznej stopy zwrotu oraz braku dalszych wpłat.

Celem tych wyliczeń jest zilustrowanie m.in. tego, jak dużą rolę w pomnażaniu kapitału na jesień życia odgrywa efektywność kosztowa i inwestycyjna danej formy oszczędzania. Im dłuższy czas prognozy, tym głębsze są różnice w wartości zebranego kapitału pomiędzy różnymi formami oszczędzania. Okazuje się, że z pozoru niewielkie różnice w stopach zwrotu w długim okresie dają znaczące zmiany w wartościach zgromadzonych środków.

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego na koniec lutego  tego wartość aktywów OFE przekracza 217 mld złotych. Do funduszy emerytalnych należy ponad 14,5 mln członków, a średnia wartość rachunku to 14 997 zł. Rachunek w OFE, a zatem i zgromadzone na nim środki, posiadają wszyscy, którzy przystąpili do OFE w okresie od 1999 roku i przekazali tam składki (z wyjątkiem obecnych emerytów).

Nie wszystkie te osoby na bieżąco zasilają swój rachunek w OFE. Aktualnie do OFE składkują osoby, które w czasie tzw. okienka transferowego w 2014 i 2016 roku zadeklarowały chęć dalszego odprowadzenia składek do funduszy, tzn. złożyły w ZUS odpowiednie oświadczenie.

– Obecne okno transferowe to dobra okazja do tego, by zainteresować się swoim zabezpieczeniem emerytalnym, sprawdzić, do jakiego OFE należymy, ile mamy tam środków, czy nasze dane osobowe są aktualne, kogo wskazaliśmy jako osobę uposażoną.

Warto również rozważyć składkowanie do OFE, ponieważ w ten sposób możemy zdywersyfikować ryzyko, a przy okazji wesprzeć polską gospodarkę i skorzystać z możliwości jakie daje rynek kapitałowy – wyjaśnia Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

W ciągu dziecięciu lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE są sukcesywnie przenoszone do ZUS, a po pełnym transferze służą do wyliczenia i wypłaty świadczenia emerytalnego. ([email protected]) fot. jmDziękujemy za przesłanie błędu