Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 25 maja. Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
07/04/2019 - 23:00

A więc strajk! Czy zamkną szkoły na Sądecczyźnie? Czego mogą żądać rodzice

Strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolu lub szkole. Nie może też stanowić przyczyny zamknięcia tych placówek - stwierdza w komunikacie resort edukacji i wymienia o czym powinni poinformować rodziców dyrektorzy placówek oświatowych w związku z planowanym protestem nauczycieli.

W komunikacie Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolu lub szkole. Nie może też stanowić przyczyny zamknięcia tych placówek.  Jak zaznacza resort dyrektor przedszkola lub szkoły ma obowiązek zapewnić dzieciom lub uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki, a przystąpienie nauczycieli do strajku nie zwalnia go z tego obowiązku.

Czytaj też Bunt nauczycieli w poniedziałek. Kto w Sączu strajkuje, co zrobić z dziećmi? 

Zapewnienie opieki ma odbywać się zgodnie z planem pracy przedszkola lub szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta – czytany w komunikacie. Jeżeli dyrektor nie jest w stanie zorganizować opieki nad wszystkimi dziećmi czy uczniami, powinien zgłosić ten fakt organowi prowadzącemu.

Resort zaznaczył także, że za działalność przedszkola i szkoły odpowiedzialny jest organ prowadzący.

Czytaj też  Kto podgrzewa strajkową atmosferę? Nauczyciele gromią sądecką wiceprezydent

Do jego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Powinien monitorować sytuację i być przygotowany na podjęcie działań umożliwiających wywiązanie się z tych obowiązków -  pisze MEN. - Jeżeli mimo wskazanych obowiązków dyrektora rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewni opieki dziecku na czas strajku, rodzic powinien zgłosić to do organu prowadzącego i do kuratora oświaty.

Resort edukacji zaznaczył, że dyrektor ma obowiązek zawiadomienia rodziców o strajku. Zauważył jednocześnie, że "nawet, jeśli dyrektor zawiadomi rodziców o planowanym strajku, zarówno on, jak i organ prowadzący przedszkole/szkołę mają obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci w placówkach".

Czytaj też Chcą 1000 złotych podwyżki. Jaka jest prawda o zarobkach sądeckich nauczycieli?

-Nie ma mowy o tym, aby dziecko w takiej sytuacji nie zostało przyjęte do placówki – czytamy w komunikacie. - Ministerstwo poinformowało również, że dyrektor ma obowiązek poinformowania rodziców o sposobie zapewnienia przez przedszkole lub szkołę zajęć opiekuńczych w tym czasie, ponieważ odpowiada on za realizację ustawowych i statutowych zadań szkoły. Ministerstwo wskazało też,  że rodzic ma prawo zapytać dyrektora, w jaki sposób zapewni dziecku i uczniowi opiekę w trakcie strajku i w jakich warunkach. Zobacz komunikat MEN

[email protected] fot. JmDziękujemy za przesłanie błędu