Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 13 lipca. Imieniny: Danieli, Irwina, Małgorzaty
02/06/2010 - 18:50

Rożnowskie Jezioro Marzeń

Zbiornik Rożnowski powstał na rzece Dunajec w latach 40. XX wieku. Jego głównym zadaniem było zapobieganie licznym i gwałtownym w tym rejonie powodziom, jednak z czasem stał się istotnym elementem w rozwoju turystyki na Sądecczyźnie. Znakiem rozpoznawczym jeziora jest rezerwat ptaków, zwany potocznie ‘Małpią Wyspą’, który stanowi siedlisko wielu gatunków, w tym rzadkich, czarnych bocianów.

Hotel Heron
Aktualnie Jezioro Rożnowskie to centrum atrakcji miłośników żeglarstwa i sportów wodnych. Okolica bogata jest w lokalne rzemiosło, wyśmienite regionalne kulinaria i obiekty hotelarskie idealne na wypoczynek i spotkania biznesowe.

Firma WIŚNIOWSKI od lat inwestuje w rozwój obszaru wokół Jeziora Rożnowskiego, jako unikalnego zasobu turystycznego Sądecczyzny.  W celu realizacji projektów rewitalizacji i ochrony przyrody oraz inicjatyw gospodarczych związanych z tym terenem, właściciel firmy pan Andrzej Wiśniowski powołał w 2016 roku Fundację Horyzont 360.

Fundacja wspólnie z Heron Live Hotel***** oraz Firmą WIŚNIOWSKI podejmuje inicjatywy w zakresie budowy infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej wokół jeziora, a także działania proekologiczne, których celem jest zachowanie unikalnych walorów środowiska naturalnego Jeziora Rożnowskiego oraz całej Sądecczyzny. Ponadto podejmuje działania animacyjne wśród lokalnych producentów oraz twórców ludowych, dzięki którym powstała marka lokalna o nazwie Rożnowskie Jezioro Marzeń.

Działania w obszarze rozwoju infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej oraz ich promocja

W roku 2019 Fundacja przy współpracy z Gminą Gródek n/D oraz Heron Live Hotel***** w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zamontowała obiekty małej architektury na istniejącym szlaku rowerowym biegnącym wokół Jeziora Rożnowskiego. By usprawnić poruszanie się po terenie gminy. Zamontowane zostały tablice kierunkowe oraz mapy wskazujące kierunki szlaków turystycznych i warte odwiedzenia miejsca. Dodatkowo Heron Live Hotel***** wytyczył ścieżki spacerowe wzdłuż jeziora, z których zarówno goście hotelu jak i turyści odwiedzający Sienną mogą podziwiać serce Sądecczyzny.

W celach promocyjnych Fundacja Horyzont360 opracowała mapę turystyczną oraz album prezentujący piękno zasobów naturalnych, krajobrazowych oraz okoliczne zabytki. Powstały również spacery wirtualne, które dają możliwość podróżowania wokół jeziora bez wychodzenia z domu (#zostańwdomu).  Mieszkańcy Sądecczyzny oraz turyści mogą skorzystać z aplikacji mobilnej Rożnowskie Jezioro Marzeń – gdzie zamieszczono informacje m.in. nt. zabytków, obiektów hotelarskich, gastronomicznych oraz atrakcji turystycznych dostępnych w okolicy.  

Hotel Heron

Obecnie Fundacja wdraża wspólnie z Gminą Gródek n/D oraz Gminą Lendak (Słowacja) projekt partnerski mający na celu rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego obszaru pogranicza polsko-słowackiego, poprzez budowę obiektów małej architektury przy Karpackim Szlaku Rowerowym, a także poprzez stworzenie narzędzi promujących obszar gmin partnerskich w dwóch wersjach językowych - angielskim i słowackim, co pozwoli na wymianę turystów na pograniczu.

Trwające obecnie prace nad Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2030 roku skłoniły Fundację Horyzont360 oraz lokalny samorząd i przedsiębiorców do opracowania wspólnej karty projektu, która została zgłoszona do  Banku Projektów Ponadlokalnych. Ten kompleksowy projekt międzysektorowy obejmuje zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego m.in. poprzez  budowę infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej oraz rozbudowę ścieżek rowerowych. Szacowana wartość projektu to ponad 130 mln zł.

Działania ekologiczne

Jednym z problemów Subregionu Sądeckiego jest zanieczyszczenie środowiska naturalnego, w szczególności zanieczyszczenie cieków wodnych, oraz deficyt wody pitnej w okresie letnim. W okolicy brakuje inicjatyw pro środowiskowych.  Drobne działania w obszarze ekologii podejmowane są w szkołach i przedszkolach, ale mają one wymiar marginalny (zawężony najczęściej do klasy lub szkoły). Główną akcją ogólnospołeczną jest Dzień Sprzątania Świata, w ramach którego młodzi ludzie angażują się w porządkowanie najbliższej okolicy. Jest to stanowczo za mało. Braki w zakresie edukacji ekologicznej skutkują dużą liczbą odpadów trafiających do środowiska naturalnego. Mając świadomość tych problemów, Fundacja Horyzont360 od 2019 roku wdraża projekty proekologiczne skierowane głównie do młodzieży i dzieci.

Unikatowym w skali europejskiej jest stworzony przez Fundację Horyzont360 projekt „Bądź EkoFanem”. – jest to kontynuacja zeszłorocznej akcji, w której łącznie wzięło udział ponad 1000 młodych osób oraz 56 placówek oświatowych z obszaru Subregionu Sądeckiego. W ramach projektu fundacja zakupiła i przekazała 100 profesjonalnych kompletów badawczych w formie eko-walizek. Każdy zestaw zawierał przyrządy oraz odczynniki do samodzielnego badania czystości wód w potokach i rzekach wraz z materiałami dydaktycznymi.  Młodzież poprzez analizę czystości wód w swojej okolicy, zdobywała świadomość konsekwencji nieodpowiedzialnego gospodarowania odpadami.

Trwa rekrutacja do tegorocznej  edycji projektu „ Bądź EkoFanem” - szkoły i przedszkola mogą zgłosić swój udział, a ich uczniowie dostaną możliwość uczestnictwa w wyjazdach edukacyjnych. Co więcej każda placówka otrzyma zestaw materiałów dydaktycznych do badania jakości wody, gleby i powietrza tj. eko -walizkę.

Horyzont 360

Ponadto tegoroczny projekt obejmuje konkursy skierowane bezpośrednio do dzieci i młodzieży. Młode osoby, które obecnie przebywają w domach mogą przygotować dowolną pracę twórczą, jak np. plakat, filmik, piosenkę, wierszyk czy grę dotyczącą promowania zachowań proekologicznych wśród swoich rówieśników. Ważne by zachowania proekologiczne przedstawione zostały w łatwy sposób, docierając z komunikatem do dzieci i młodzieży.  Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, które wręczone zostaną podczas uroczystego podsumowania projektu w Heron Live Hotel***** w Siennej. Czekać  tam będą atrakcje, m.in. wizyta gościa specjalnego, zajęcia warsztatowe o tematyce ekologicznej, gry terenowe, ścianki wspinaczkowe. We wszystkie działania aktywnie włącza się firma WIŚNIOWSKI oraz Heron Live Hotel*****. Honorowy Patronat nad projektem „Bądź EkoFanem” objął Marszałek Województwa Małopolskiego – pan Witold Kozłowski.   

Działania kulturalne

Okolice Jeziora Rożnowskiego to także doskonałe miejsce aby wziąć udział w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych. Corocznie odbywają się Dni Jeziora Rożnowskiego - dwudniowe wydarzenie łączące aktywności na jeziorze z prezentacją lokalnej kultury niematerialnej. W pierwszy dzień odbywają się tradycyjnie regaty o puchar Heron Live Hotel*****, zakończone koncertem muzyki szantowej. Dzień drugi to prezentacja lokalnych potraw w wykonaniu członkiń z lokalnych kół gospodyń wiejskich, występy zespołów folklorystycznych, zaś całość zakończona jest występem gwiazdy wieczoru.

W sierpniu organizowane są Fasolowe Żniwa - wydarzenie prezentujące unikalne zasoby Pogórza Rożnowskiego w szczególności potrawy z fasolą, pokaz młócenia fasoli oraz wykonania wieńców dożynkowych. W trakcie eventu zapewniona jest dobra muzyka oraz zabawy dla dzieci i młodzieży.

Wrzesień i październik to okres gdzie odbywają się wydarzenia proekologiczne oraz biegi wokół jeziora. Zaś w grudniu już od kilku lat odbywa się w Heron Live Hotel***** – Jarmark Bożonarodzeniowy, natomiast w  styczniu – Koncert Zimowy.

Wymienione powyżej działania, są tylko cząstką restrukturyzacji Jeziora Rożnowskiego jakie wdraża Fundacja Horyzont 360, Firma Wiśniowski oraz Heron Live Hotel*****.  Zależy nam na mocnym pobudzeniu turystyki poprzez poprawę jakości środowiska, budowę nowej infrastruktury jak również organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych. Dlatego już powstały plany na kolejne lata, które na pewno będą dużym wsparciem dla Pogórza Rożnowskiego. (Materiał partnera akcji)Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)