Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 22 maja. Imieniny: Emila, Neleny, Romy
03/10/2013 - 15:00

Pomagaj niepełnosprawnym – weź udział w konkursie PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w trzynastym otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. O zasadach konkursu poinformowali na konferencji prasowej Leszek Langer i Andrzej Migda z zespołu pełnomocnika prezydenta Nowego Sącza ds. osób niepełnosprawnych.
Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o zlecenie realizacji zadań, w ramach konkursu, są:
organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego i innych kościołów, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, organizacje posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
– informuje Andrzej Migda z zespołu pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych. W ramach konkursu nie mogą składać wniosków stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami.  Mile widziane są projekty dotyczące wejścia osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy, zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych, wzrostu aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, zapewnienia im dostępu do informacji i specjalistycznych usług, poprawy jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych. – Pewnym novum w trzynastym konkursie jest możliwość składania deklaracji jedynie w generatorze na stronie internetowej, nie ma potrzeby składania papierowej wersji dokumentacji. Warto zapoznać się z zasadami na stronie pfron.org.pl. Tam są wszystkie informacje dotyczące zakresu i możliwości aplikowania – dodaje Andrzej Migda.
Zgłaszane w ramach konkursu projekty muszą mieć charakter ponadregionalny lub ogólnopolski, chyba że projekt dotyczy na przykład działalności lokalnego centrum rehabilitacji. Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane do 18 października 2013 roku. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu nie więcej niż 3 wnioski. W każdym może być zgłoszony jeden projekt. – Nasze organizacje pozarządowe z terenu Nowego Sącza mają dobre doświadczenia i aktywnie uczestniczą w tych konkursach organizowanych przez PFRON. Zależy nam, by w tegorocznym konkursie wzięło udział jak najwięcej takich organizacji i by jak najwięcej funduszy ściągnąć do naszego regionu dla dobra niepełnosprawnych – dodał Leszek Langer, pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych.
W 2013 roku PFRON dofinansował realizację zadań i projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę ponad 142 mln zł, w tym realizację zadań objętych umowami wieloletnimi na łączną kwotę prawie 75 mln zł.
JG
Fot. własne
 


Dziękujemy za przesłanie błędu