Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 21 lutego. Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta
12/02/2024 - 15:30

Kalendarz wyborczy 2024. Sprawdź najważniejsze terminy wyborów samorządowych

W niedzielę 7 kwietnia odbędzie się pierwsza tura wyborów samorządowych. Wyborcy zdecydują o tym, kto trafi na kolejne 5 lat do samorządu terytorialnego.

12 lutego 2024 mija czas na podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia:
- informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i
-  zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

22 lutego 2024 mija czas na zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

27 lutego 2024 mija czas na powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

4 marca 2024 o godzinie 16:00 mija czas na utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów oraz zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

8 marca 2024 mija czas na podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika oraz zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

13 marca 2024 mija czas na przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

14 marca 2024 o godzinie 16:00 mija czas na zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Czytaj dalej na następnej stronieDziękujemy za przesłanie błędu