Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 30 marca. Imieniny: Amelii, Dobromira, Leonarda
21/08/2019 - 14:25

Sądeckie Wodociągi: podwyżki cen wody i ścieków mieszkańcy zawdzięczają radnym

Od 1 września mieszkańcy Nowego Sącza będą płacili więcej za wodę dostarczaną przez spółkę Sądeckie Wodociągi oraz odbiór ścieków komunalnych. Jak mówi prezes spółki, to efekt decyzji rady miejskiej, która na wniosek prezydenta Handzla cofnęła dopłaty do obowiązującej stałej taryfy. Statystyczna czteroosobowa rodzina zapłaci więc w ciągu roku kwotę 754,56 złotych więcej.

Za kilkanaście dni zacznie obowiązywać dla mieszkańców Nowego Sącza pełna stawka taryfowa wynosząca 16,53 zł (brutto) za jeden metr sześć wody i ścieków komunalnych. Do tej pory, a więc przed podjęciem uchwały o rezygnacji z dopłat do taryfy za wodę i ścieki mieszkańcy płacili 11,29 złotych (brutto) za metr sześć wody i ścieków. Miasto dopłacało do taryfy w ramach dopłaty 5,24 złote za metr sześć wody i ścieków.

Przypomnijmy, że drugiego sierpnia rada miasta wycofała dopłaty dla mieszkańców Nowego Sącza do cen za wodę i ścieki. Rada podjęła uchwałę na sesji nadzwyczajnej po bardzo burzliwej dyskusji. Większość radnych się za tym opowiedziała.

Podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji radni zdecydowali, że nie będzie w Nowym Sączu podwyżek cen za wywóz śmieci. Zgodzili się na przesunięcie trzech milionów złotych z dopłat miasta do taryf za wodę i odprowadzanie ścieków ze spółki Sądeckie Wodociągi do spółki NOVA. Takie rozwiązanie zaproponował prezydent miasta.

W ślad za tą uchwałą prezydent skierował pismo do prezesa spółki Sądeckie Wodociągi, w którym jasno sprecyzował, że nie istnieją jakiekolwiek przesłanki prawne i faktyczne do zwiększenia przez Zarząd Spółki wysokości opłat pobieranych od mieszkańców miasta w 2019 roku. Według prezydenta Handzla podwyżka cen zostanie potraktowana jako działanie na szkodę miasta i jego mieszkańców.

Dzisiaj podczas konferencji prasowej prezes Sądeckich Wodociągów przyznał, że nie kryje zdziwienia treścią pisma prezydenta. Odczytał oświadczenie zarządu spółki.

- Uczciwość i odwaga cywilna nakazywałaby powiedzieć mieszkańcom wprost, że wespół z grupą radnych Prezydent Miasta faktycznie zdecydował o podwyżce od września br. kosztów ponoszonych przez mieszkańców Nowego Sącza w związku z dostawami wody i odbiorem ścieków – czytamy w oświadczeniu.

Dokładnie takie są konsekwencje przyjęcia przez większość radnych uchwały podjętej z inicjatywy Prezydenta Ludomira Handzla (magistrat, na wieść o konferencji w wodociągach, sam szybko zwołał briefing), polegającej na odebraniu mieszkańcom dopłaty do ceny wody i ścieków, którą na wniosek Prezydenta Nowego Sącza przyznano za pośrednictwem Sądeckich Wodociągów w grudniu 2018.

Okazuje się, że spółka Sądeckie Wodociągi z własnego budżetu nie może dopłacać mieszkańcom do ponoszonych przez nich opłat za wodę i ścieki, ponieważ nie pozwala na to obowiązujące prawo. Tego rodzaju wsparcie jest wyłączną kompetencją Rady Miasta Nowego Sącza.

Prezes Sądeckich Wodociągów Tadeusz Frączek zaznaczył, że obecne zadłużenie spółki wynosi 115 milionów złotych, a obecny zysk spółki jest w całości wykorzystywany na spłatę zaciągniętych kredytów i obligacji. Prezes przyznał, że ma nadzieję, iż prezydent Ludomir Handzel zrewiduje dotychczasowe stanowisko i znajdzie jakieś rozwiązanie zgodne z obowiązującym prawem.

Cena taryfowa dla mieszkańców Nowego Sącza wynosi 16,53 złotych (miesięcznie) za 1 metr sześć. wody i odprowadzanie ścieków - mówi Sławomir Rajski, wiceprezes spółki Sądeckie Wodociągi. – Taka sytuacja będzie miała miejsce do 2021 roku. Dotychczas mieszkańcy korzystając z dopłaty, które miasto udzielało i przyznawało od 2015 roku płacili cenę na poziomie 68 proc. taryfy obowiązującej (11,29 zł). [Miasto do metra sześć wody i ścieków dopłacało 5,24 zł – przyp. red.]. Od 1 września br. mieszkańcy będą musieli zapłacić taryfę w pełnej wysokości (100 proc.)

Prezes Rajski wyjaśniał dzisiaj, że spółka Sądeckie Wodociągi nie ma prawa dopłacać mieszkańcom do cen wody.

- Leży to wyłącznie w kompetencjach Rady Miasta Nowego Sącza – dodał prezes.

Stała taryfa, jaką mają Sądeckie Wodociągi jest zatwierdzona przez instytucję Wody Polskie na trzy lata. Obowiązuje ona do 20121 roku. Ustawa przewiduje możliwość zmiany tej taryfy w dwóch przypadkach: kiedy zmieni się znacząco zakres świadczonych usług i kiedy nastąpiłaby zmiana istotnych warunków ekonomicznych.

Prezes Tadeusz Frączek poinformował dzisiaj, że wypracowany zysk przez spółkę Sądeckie Wodociągi, znajdujący na kapitale zapasowym został przekazany do dyspozycji spółki. Zostanie przeznaczony na spłatę zobowiązań finansowych (115 mln zł)

[email protected], fot. IM, film: Krzysztof Stachura.

Prezes spółki Sądeckie Wodociągi: więcej za wodę i ścieki dla mieszkańców Sącza
Od 1 września br. mieszkańcy Nowego Sącza będą płacili więcej za wodę dostarczaną przez spółkę Sądeckie Wodociągi oraz odbiór ścieków komunalnych. Jest to efekt decyzji rady miasta Nowego Sącza, która na wniosek prezydenta miasta cofnęła dopłaty do obowiązującej stałej taryfy. Statystyczna czteroosobowa rodzina zapłaci w ciągu roku kwotę 754,56 złotych więcej.


Dziękujemy za przesłanie błędu