Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 8 marca. Imieniny: Beaty, Juliana, Wincentego
07/02/2021 - 21:40

Znani i nieznani starosądeczanie w słowniku biograficznym. Tworzyli historię

Stary Sącz jest perłą Sądecczyzny. To ziemia św. Kingi. Każda ukazująca się publikacja, dotycząca tego miasta jest wartością dodaną, wzbogacającą nie tylko bibliografię starosądecką, ale bogaty zasób Sandecjanów. Jedną z takich publikacji, wydanych w ubiegłym roku jest „Starosądecki Słownik Biograficzny” autorstwa Tadeusza Dudy, historyka, mającego na swoim koncie około 80. publikacji naukowych z dziedziny archiwistyki, źródłoznawstwa i historii, a przede wszystkim Sądecczyzny.

Publikacja została zgłoszona do IX edycji konkursu o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategorii „Książka o Sądecczyźnie”.

W uzasadnieniu zgłoszenia czytamy, że książka autorstwa Tadeusza Dudy po raz pierwszy w tak szerokim wyborze prezentuje biogramy 183 osób, które już odeszły, a które w większym lub mniejszym stopniu łączą się z historią i kulturą Starego Sącza. Jest to szerokie kompendium wiedzy o starosądeczanach od czasów najdawniejszych (św. Kinga, królowa Jadwiga Łokietkowa) do zmarłego w ubiegłym roku burmistrza Starego Sącza Mariana Cyconia.

Książka Tadeusza Dudy jest wyjątkowa, bo dzięki niej można poznać historię miasta poprzez ludzi, którzy ją tworzyli. Można w niej także odnaleźć bez trudu biogramy starosądeczan, znanych w całej Polsce, jak chociażby ks. prof. Józefa Tischnera, prof. Henryka Barycza czy Bronisławy Rychter Janowskiej, czy tych, którzy zrobili światową karierę, jak Ada Sari (Jadwiga Szayer).

Postaci i wydarzenia, o których można przeczytać w słowniku, choć lokalne, stały się ważne dla narodu, którego dana społeczność jest częścią.

Autor, znany i ceniony starosądecki historyk, dołożył wszelkiej staranności w poszukiwaniu źródeł informacji o opisywanych osobach.

Wydawcą publikacji jest gmina Stary Sącz.

- Znów sięgamy do korzeni, zgłębiamy historię, budujemy tożsamość, ale nie tylko lokalną, również narodową – napisał w publikacji Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza.

Sam autor, w krótkim wstępie napisał, że pomysł na napisanie „Starosądeckiego Słownika Biograficznego” zrodził się w trakcie opracowywania „Kalendarium najważniejszych wydarzeń Miasta i Gminy Stary Sącz 1945-2016”. Jak zaznaczył Tadeusz Duda jedne biogramy są bardziej rozbudowane, inne skromniejsze, a wynikało to z tego, że jeśli chodzi o niektóre uwiecznione w tej publikacji osoby bardzo trudno było dotrzeć autorowi do materiałów źródłowych. Często były one bardzo skąpe.

Leszek Migrała, znany sadecki historyk zwraca uwagę, że książka, oprócz notek biograficznych znanych osób, zawiera także biogramy ludzi w dużym stopniu zapomnianych lub pomijanych w dotychczasowych opracowaniach. I właśnie to, jego zdaniem, czyni tę książkę wartościową i atrakcyjną nie tylko dla mieszkańców Starego Sącza, ale także dla regionalistów zainteresowanych przeszłością nadpopradzkiego grodu.

Książka liczy 155 stron. Oprawa miękka. Publikacja posiada bardzo bogatą bibliografię.

Tadeusz Duda, starosądeczanin, historyk. W latach 1967 – 2003 był kierownikiem i kustoszem nowosądeckiego Oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie. Jest autorem około 80. publikacji naukowych z dziedziny archiwistyki, źródłoznawstwa i historii, a przede wszystkim Sądecczyzny oraz sąsiednich powiatów zamieszczanych głównie w Roczniku Sądeckim, a także monografiach historycznych miast (Nowy Sącz, Stary Sącz, Krynica Zdrój). Autor „Kalendarium ważniejszych wydarzeń miasta i gminy Stary Sącz 1945-2016”, który ukazał się drukiem w 2019 roku.

Długoletni działacz i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Komitetu Redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego”.

Tadeusz Duda, Starosądecki Słownik Biograficzny, Stary Sącz 2020.

Opr. i.michalec@sadeczanin.info.Dziękujemy za przesłanie błędu

Marcowy miesięcznik Sądeczanin 2021