Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 26 lipca. Imieniny: Anny, Mirosławy, Joachima
22/06/2021 - 17:10

„Kraina Łagodności” Adama Ziemianina. Dołącz do zabawy brzmieniami i znaczeniami

Kto nie zna wierszy Adama Ziemianina śpiewanych przez Stare Dobre Małżeństwo, na przykład: "W Leluchowie – miła/ Czereśnie dziko krwawią"?

Adam Ziemianin jest jednym z najciekawszych liryków współczesnych. Jest również laureatem konkursu o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategorii "Sądecki Autor". Otrzymał ją w 2018 roku.

 

Do IX edycji konkursu o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategorii „Książka o Sądecczyźnie” została zgłoszona publikacja pt. „W obliczu cudów wszechświata…Studia o twórczości Adama Ziemianina” pod redakcją Piotra Borka, Marka Karwali i Romana Mazurkiewicza.

- Mimo, że od półwiecza (Adam Ziemianin – przyp. red.) mieszka  w dużym mieście, w dzielnicy księżycowych blokowisk, nie zatracił pamięci o tym, co uformowało jego wyobraźnię i rozbudziło wrażliwość w najwcześniejszych latach – pisze we wstępie do publikacji Marek Karwala. – Muszyna i krajobraz otaczających ją łagodnych wzgórz, inkrustowanych złocistymi kopułami cerkwi, odcisnęły niezatarty ślad na jego twórczości i odczuwania piękna „Krainy Łagodności”.

Te wczesne doświadczenia poeta potrafił odczytać i przetworzyć za pośrednictwem metafor w obrazy  wręcz archetypiczne: przyrody, domu, wspólnoty rodzinnej.

Jego lirykę cechuje umiejętność zgłębiania, powolnego, dokładnego, wielostronnego drążenia jednego tematu, czego świadectwem są m.in. cykle wierszy „makatkowych”, „poddaszowych”, „szpitalnych” czy jeden z najświetniejszych w polskiej poezji zbiór wierszy o matce.

Istotnymi wyróżnikami twórczości Ziemianina stają się innowacja lingwistyczna, wyobraźnia językowa, umiejętność żonglowania słowami, bawienia się brzmieniami i znaczeniami tak, by jednocześnie śmieszyły, radowały, wzruszały i pobudzały do refleksji czytelników jego wierszy, potrafiących odbierać na tych samych falach, na których on nadaje.

Zebrane w tej monografii studia dotyczą wybranych aspektów  zróżnicowanego tematycznie i gatunkowo dorobku Adama Ziemianina.

Autorzy rozpraw i szkiców skupiają uwagę na „wycinkach” jego liryki oraz zagadnieniach ogólniejszych – kontekstach kulturowych, regionalnych, związkach z muzyką oraz na analizie poetyckiego języka.

W publikacji „W obliczu cudów wszechświata…Studia o twórczości Adama Ziemianina” o tym co przelewa na papier Adam Ziemianin piszą: Stanisław Dziedzic, Stanisław Kozera, Piotr Borek, Dorota Wojda, Bogusław Gryszkiewicz, Izabela Bajorek, Eligiusz Dymowski, Józef Baran, Martyna Mazur, Michał Piętniewicz, Jakub Kozaczewski.

Twórczość Adama Ziemianina promuje uniwersalne wartości, tak ważne dzisiaj, jak miłość do małej ojczyzny, szacunek do przyrody i troskę o uczucia człowieka żyjącego swoimi drobnymi sprawami, pozostającego na uboczu głównego nurtu życia, o którym tak łatwo zapomnieć.

Warto się w tę publikacje zagłębić. W książce ujęty jest indeks osobowy. Bonusem do książki jest elektroniczna wersja książki zapisana na płycie CD.

Książka liczy 190 stron, oprawa twarda. Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka w Krakowie. Publikacja sfinansowana  przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

Notka biograficzna Adama Ziemianina:

Adam Ziemianin urodził się 12 maja 1948 roku w Muszynie. Studiował polonistykę na UJ. Przez lata pracował jako dziennikarz, m.in. w „Echu Krakowa”, w „Gazecie Krakowskiej”. W swojej biografii może też śmiało zapisać, że był flisakiem na Popradzie, inwentaryzatorem, pilotem szybowcowym. Jako poeta debiutował wierszem Święty Jan Kanty z Kasiny Wielkiej w „Życiu Literackim” w lutym 1968 roku. Po siedmiu latach ukazał się w Wydawnictwie Literackim jego debiut książkowy pt. Wypogadza się nad naszym domem.

Jest znanym i uznanym poetą (wydał ponad 30 tomików poezji) i prozaikiem (cztery tomy). Jego wiersze oraz teksty śpiewane i wykonywane były przez Stare Dobre Małżeństwo, Elżbietę Adamiak, artystów z Piwnicy pod Baranami i Wolną Grupę Bukowina.

Adam Ziemian jest obecnie najbardziej rozpoznawalnym w Polsce poetą nowej generacji, który kojarzony jest z Sądecczyzną, Beskidami, Doliną Popradu, no i oczywiście Muszyną.

Jest laureatem wielu nagród. Otrzymał m.in. Nagrodę Fundacji Literatury (1985), Wojewody Małopolskiego (1998), „Złoty Laur za Mistrzostwo w Sztuce” Fundacji Kultury Polskiej (1999), Nagrodę im. Władysława Orkana (2008), a także dwukrotnie tytuł Krakowskiej Książki Miesiąca (2006, 2013).

Piotr Borek, Marek Karwala, Roman Mazurkiewicz, W obliczu cudów wszechświata…Studia o twórczości Aadama Ziemianina, Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka w Krakowie, Kraków, 2020.

„Mecenas Czytelnictwa”

Opr. i.michalec@sadeczanin.infoDziękujemy za przesłanie błędu

„Mecenas Czytelnictwa”