Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 29 września. Imieniny: Michaliny, Michała, Rafała
20/12/2016 - 14:05

Sądecki MPEC modernizuje się na potęgę

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Nowym Sączu prowadzi swą działalność na terenie miast Nowego Sącza oraz Starego Sącza. Działalnością przedsiębiorstwa jest wytwarzanie energii cieplnej oraz jej dostarczanie na potrzeby c.o. i c.c.w, poprzez sieć ciepłowniczą do odbiorców – budynków mieszkalnych, firm, instytucji.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Nowym Sączu  prowadzi swą działalność na terenie miast Nowego Sącza oraz  Starego Sącza. Działalnością przedsiębiorstwa jest wytwarzanie  energii cieplnej oraz jej dostarczanie na potrzeby c.o. i c.c.w, poprzez sieć ciepłowniczą do odbiorców – budynków mieszkalnych, firm, instytucji.

PRODUKCJA -Energię cieplną w ilości ok. 450.000 GJ rocznie wytwarzamy w:

Dwóch  kotłowniach osiedlowych opalanych miałem węglowym o mocy zainstalowanej – 86,2 MW  i produkcji  – 420.000 GJ  oraz czterech kotłowniach opalanych gazem ziemnym o mocy zainstalowanej – 6,4 MW i produkcji  –  30.000 GJ

PRZESYŁ -Wyprodukowana energia cieplna dostarczana jest do odbiorców poprzez własne sieci ciepłownicze – magistrale, sieci rozdzielcze i przyłącza, których całkowita długość wynosi 48,69 km oraz węzły grupowe i indywidualne.

Większości sieci i węzłów nadzorowana  jest  za pomocą sieci telemetrycznej.

Modernizacja układów odpylania dotyczy kotłowni opalanych węglem i służy dostosowaniu tych instalacji do bardziej surowszych nowych norm dopuszczalnych emisji pyłów.

 Pierwszy etap modernizacyjny

W 2014 roku zmodernizowano układ odpylania w kotłowni Sikorskiego. Każdy z czterech kotłów o mocy 3.4 MW. wyposażono w układ odpylania, pozwalający na zmniejszenie emisji pyłów z dotychczas obowiązującej normy 700 mg/Nm3 do 200 mg/Nm3 w spalinach. Układ dwustopniowego odpylania spalin składa się z dwóch szeregowo połączonych odpylaczy cyklonowych, przy czym pierwszy stopień odpylania stanowi poziomy multicyklon przelotowy typu MOS, drugi to bateria cyklonów w ilości 36 sztuk o średnicy ok. 200 mm.  Zadaniem multicyklonu MOS jest zatrzymanie pyłów grubych, najbardziej erozyjnych do ok. 50 proc. zawartości w spalinach. Pozostała część pyłów jest zatrzymana w baterii cyklonów.

Modernizację przeprowadzono z wykorzystaniem istniejących wentylatorów wyciągowych oraz układów odprowadzenia pyłu. Przeprowadzone badania kontrolne skuteczności odpylania zainstalowanych urządzeń potwierdzają skuteczność odpylania na poziomie około 130 - 150 mg/Nm3 w odniesieniu do 6 proc. tlenu w spalinach to jest około 25 proc. poniżej obowiazującej normy .

 
 Drugi etap modernizacyjny
 
W 2015 i 2016 roku zmodernizowano układ odpylania w Zespole kotłowni Millennium tj. MI i MII w oparciu o układ hybrydowy.

Istotą działania instalacji odpylania w układzie hybrydowym jest podział strumienia spalin za kotłem na dwie części. Jedna część strumienia przepływa przez filtr workowy, druga przez odpylacz cyklonowy o wysokiej skuteczności. Za filtrem oraz baterią, obie części strumienia łączą się ponownie przed wentylatorem kominowym.

Zastosowanie takiego układu, w sytuacjach awaryjnych, umożliwia pracę z odłączonym filtrem workowym, jedynie przy użyciu baterii cyklonów w częściowym zakresie pracy kotła.

Podczas rozruchu, dopóki spaliny nie osiągną odpowiednio wysokiej temperatury, filtr workowy pozostaje odcięty przez zautomatyzowane zasuwy elektryczne a za by-pass służą odpylacze mechaniczne. Zakłada się możliwość pracy filtra w temperaturach 120-220°C

Instalacja hybrydowa nie wymaga stosowania dodatkowego wentylatora recyrkulacji spalin. Sterowanie instalacją w zakresie strzepywania worków oraz odcinania filtra workowego odbywać się będzie za pomocą automatyki.

Drugi stopień odpylania składa się z odpylaczy końcowych w postaci baterii cyklonów nowej generacji zawierającej 80 cyklonów o średnicy 0,20 m i filtra tkaninowego zawierającego 108 worków filtracyjnych o długości 5 m. Powierzchnia takiego filtra wynosi około 256 m2, co pozwala filtrować 6,4 m3/s spalin w warunkach rzeczywistych przy stracie ciśnienia Δp = 1400 Pa.  W celu utrzymania wysokiej skuteczności odpylania w całym zakresie obciążeń kotła instalację odpylającą wyposażono w dwie zasuwy odcinające połowę baterii cyklonów na jej wylocie. Zasuwy te służą do regulacji przepływu spalin przez część mechaniczną.

Ze skuteczności przedziałowej wynika, że maksymalna emisja pyłu za odpylaczami mechanicznymi wyniesie 120 mg/Nm3 (O2=6%). Emisja pyłu za filtrem wynosi maksymalnie 30 mg/Nm3 (O2=6%). Emisja pyłu za układem hybrydowym, przy założonym rozpływie spalin 50% na 50% będzie średnią arytmetyczna powyższych wartości, czyli nie przekroczy 75 mg/Nm3 (O2=6%).

W przypadku dalszego ograniczenia standardowych emisji należy zastąpić baterię cyklonów filtrem tkaninowym. Wymiary odpylaczy są tak dobrane, że nie będzie trzeba zmieniać konstrukcji wsporczej, a straty ciśnienia odpylaczy umożliwiają taką wymianę bez zmiany wentylatora wyciągowego spalin. Adaptacji wymagać będzie tylko układ odprowadzenia pyłów poprzez jego rozbudowę o dodatkowy przenośnik pyłu. Dodatkowo filtry będzie trzeba wyposażyć w by-pass rozruchowy. W obecnej instalacji funkcję by-passu filtra pełni odpylacz mechaniczny.

Odpylacze drugiego stopnia usytuowano na zewnątrz budynku kotłowni, na nowej konstrukcji wsporczej, umiejscowionej na nowych fundamentach.

Pył zatrzymany w bateriach cyklonów gromadzony jest w zbiornikach pod odpylaczami. Opróżnianie zbiorników następuje w sposób ciągły poprzez śluzy szczelinowe i/lub zawory celkowe do przenośników ślimakowych, które odprowadzają złapany pył do wanny odżużlacza.

Zalety zastosowanego układu

Wariantowość pracy układu dla różnych obciążeń kotła i dużej sprawności odpylania.
Zastosowanie tylko 1-go wentylatora wyciągowego spalin z uwagi na równoważenie się strat ciśnienia w obu strugach spalin.
Niskie koszty modernizacyjne przy dalszym zwiększaniu sprawności instalacji (zamiana baterii cyklonów na filtr workowy)

Koszt budowy niższy niż zastosowanie elektrofiltru.
Brak dodatkowego wentylatora spalin

Możliwość łatwego rozbudowania w celu spełnienia ostrzejszych norm emisji.

Artykuł sponsorowanyDziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe

PARTNERZY AKCJI