Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 20 września. Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
23/02/2019 - 15:50

Kamionka Wielka: są duże pieniądze na białą energię! Kto je może dostać?

Samorząd Kamionki Wielkiej rusza z akcją dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych na terenie gminy. Kto i o jakie pieniądze może się starać?

Gmina Kamionka Wielka ma podobny problem ze smogiem jak pozostałe gminy kotliny sądeckiej. Najdobitniejszym dowodem są odczyty z pomiarów przeprowadzonych np. w Jamnicy. 8 stycznia 2017 roku około godziny 15-ej pyłomierz Krakowskiego Alarmu Smogowego pokazywał w tej miejscowości  ok. 688 cząsteczek PM 10 na metr sześcienny przy normie do 50… Przy niemal 14-krotnym przekroczeniu dopuszczalnych stężeń przebywanie na zewnątrz jest po prostu niebezpieczne. Piszemy jest, bo nadal w sołectwach położonych niżej problem ze smogiem dotyka mieszkańców przez cały sezon grzewczy.

Wymiana kotłów to jedno, ale gmina idzie krok dalej i zachęca mieszkańców do skorzystania z dofinansowania na montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

Zobacz też: Kamionka Wielka: kto obejmie mandat za wójta? Wyniki wyborów uzupełniających

Kto może starać się ubiegać o dofinansowanie?

Każdy mieszkaniec, który stale zamieszkuje i jest zameldowany na terenie Gminy Kamionka Wielka oraz posiada tytuł prawny do nieruchomości na której będzie zainstalowane urządzenie będące przedmiotem dotacji,

Kolejna ważna rzecz - wnioskodawca nie może zalegać z opłatami publiczno-prawnymi (np. z podatkiem od nieruchomości) oraz innymi należnościami wobec Gminy Kamionka Wielka.

Następny wymóg dotyczy sposobu montażu instalacji. W pierwszej kolejności urządzenie powinny być zamontowane na budynku mieszkalnym. Jeśli takiej możliwości nie ma dopuszcza się montaż urządzenia będącego przedmiotem dotacji w obrębie nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny, jeżeli urządzenie będzie go obsługiwać technicznie przedmiotowy budynek.

Wszystkie zainstalowane urządzenia muszą posiadać ważny certyfikat, wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą.

By otrzymać dofinansowanie trzeba też dopilnować by w terminie podpisać umowę z gminą i w stosownym, zadeklarowanym terminie po przeprowadzeniu inwestycji dostarczyć wniosek o wypłatę dotacji.

Jaka jest wysokość maksymalnego dofinansowania? Tu przytoczmy stosowny fragment komunikatu:
- w przypadku ogniw fotowoltaicznych  -  1200 zł brutto do jednego kWp mocy instalacji nie więcej jednak niż 5000 zł brutto.
Dotacja naliczana będzie proporcjonalnie do mocy instalacji, która zostanie zweryfikowana na podstawie przedstawionej dokumentacji technicznej, protokołu odbioru oraz kontroli w terenie.
- w przypadku kolektorów słonecznych – 3500 zł brutto do instalacji zlokalizowanej na budynku niezależnie od mocy urządzeń.

W przypadku pomp ciepła:
a) w której dolnym źródłem ciepła jest powietrze - 2000 zł brutto niezależnie od mocy urządzeń,
b) w której dolnym źródłem ciepła jest wymiennik gruntowy – 5000 zł brutto.

Ważne! Przy decyzji o montażu pompy z wymiennikiem gruntowym należy założyć, że będzie ona stanowiła główne źródło ciepła w budynku.

Szczegółowe informacje wraz z niezbędnymi formularzami dostępne są pod adresem http://www.kamionkawielka.pl/pl/205/1958/gmina-kamionka-wielka-promuje-odnawialne-zrodla-energii-.html

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach od 4 do 8 marca 2019 roku.

ES [email protected] Fot.: ilustracyjne archiwum sądeczanin.infoDziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe

PARTNERZY AKCJI