Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 23 kwietnia. Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha
12/10/2018 - 13:25

Dlaczego prezes spółki Dunajec w Gródku nad Dunajcem nie zaklina rzeczywistości

Nowy system uzdatniania wody na terenie całej gminy i sukcesywna wymiana odcinków starej sieci wodociągowej, to tylko niektóre z planów inwestycyjnych spółki Dunajec w Gródku nad Dunajcem. Od dwóch lat firmą kieruje prezes Rafał Iwański, który podsumowuje kolejny rok swojej pracy.

Minął rok od naszego ostatniego spotkania, czy był to dobry czas?
Był to przede wszystkim czas zmian, tych małych i tych dużych. Wiele się działo i wiele jeszcze przedemną i Spółką wyzwań.

Zmiany, zmiany, a co ma Pan na myśli?
Udało się z sukcesem przeprowadzić procedurę likwidacji skumulowanych strat bilansowych dzięki czemu Spółka może rozpocząć starania o pozyskanie środków zewnętrznych, unijnych. Bez tego nie byłby możliwy dalszy rozwój. To był główny cel – priorytet.  Zmiany nastąpiły także w organizacji jednostki, wewnętrznym podziale zadań i kompetencji. Największy nacisk położony został na kwestie techniczne związane z prowadzoną podstawową działalnością. Postawiłem na jakość i widzę tego efekty.

Jak rozumiem teraz jest czas na nowe inwestycje?
Dokładnie tak. Wykonana analiza funkcjonowania systemu wodociągowego znalazła swoje odzwierciedlenie w opracowanym i zatwierdzonym Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji.  Zaplanowane inwestycje w perspektywie 5 letniej przewidują poniesienie nakładów w wysokości ponad 10 milionów złotych i mają zostać  sfinansowane ze środków własnych, kredytów, pożyczek, dotacji, subwencji,  dofinansowania lub dotacji Gminy Gródek nad Dunajcem,jako właściciela Spółki. Zadań jest wiele, bo potrzeby są duże i konieczne.

A więc wspólne inwestycje z gminą?
Oczywiście. Spółka realizuje zadania publiczne więc kierunki i działania są wspólne. Na tym polu nasza współpraca przebiega wręcz wzorowo. Wspólnie działamy w wymiarze dobra społecznego
z nieodłącznym elementem nacisku na ochronę środowiska.

Kiedy pierwsze efekty działań?
Ależ my cały czas działamy! Nie wszystko widać bo są to np. dokumentacje projektowe czy koncepcje. Bez nich nie jest możliwe wykonanie robót, a niestety przygotowanie ich jest pracochłonne i kosztowne. Na finiszu są dokumentacje związane z modernizacją sieci kanalizacyjnej w Gródku  (centrum) czy rozbudowy sieci w Bartkowej – Posadowej. Najpilniejszym w tym momenciezadaniem jest wymiana istniejącej komory redukcyjnej w Rożnowie z uwagi na fakt, iż jej awaria mogłaby skutkować brakiem wody u 2/3 mieszkańców gminy. Priorytetem jest również zabezpieczenie przejścia rurociągu wodociągowego przez ciek wodny w Bartkowej- Posadowej.

Na ukończeniu jest także wykonywana przez gminę dokumentacja na budowę wodociągu zasilającego wraz z hydrofornią w miejscowości Roztoka – Brzeziny. To zadanie to nasza wspólna inicjatywa i inwestycja. Spółka w najbliższych dniach składa wniosek o uzyskanie pożyczki na sfinansowanie tego zadania. Wniosek o wsparcie finansowe obejmuje również  budowę studni głębinowych wraz z magistralą oraz budowę zbiornika buforowego w m. Rożnów co jest nieodzowną koniecznością zwiększenia rezerw dostaw wody.

Końcem października ruszamy z hydropneumatycznym czyszczeniem sieci w Tropiu,  dokumentacja
i zgłoszenie zostało już zrobione, równocześnie z czyszczeniem będzie wykonywane uzbrojenie sieci.W fazie końcowej jest koncepcja zakupu i montażu wodomierzy ze zdalnym odczytem, co znacznie skróci czas i efektywność wykonywanych odczytów.To tak na najbliższe tygodnie.

A co w dalszej perspektywie?
Urząd Gminy kończy już praktycznie dokumentacje związane z rozbudową kanalizacji w Przydonicy (8 km) oraz Podolu –Górowej (6 km) wraz z budową przepompowni. Spółkaw dalszej perspektywie będzie wdrażać nowy system uzdatniania wody na terenie całej gminy poprzez montaż generatorów dwutlenku chloru, zestawów do podawania podchlorynu sodu, montażu filtrów do odżelaziania, odmanganiania oraz usuwania jonu amonowego. Zaplanowana została również sukcesywna wymiana odcinków starej sieci wodociągowej, która niestety generuje duże straty, na nową.

Jednym zdaniem duże wyzwania !

Tak to prawda,  ale rzeczywistość trzeba kreować, a nie zaklinać.

Dziękuję za rozmowę.

Materiał partnerski

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście, zaznacz fragment z błędem i wyślij do redakcji


Dziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin marzec 2019 roku