Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 27 maja. Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
13/05/2024 - 16:45

Wyższe zasiłki dla bezrobotnych od 1 czerwca: o ile wzrosną i ile dostaną bezrobotni na rękę

Zasiłek dla bezrobotnych jest waloryzowany co roku, a nowe stawki zaczynają obowiązywać od 1 czerwca. W związku z wysoką inflacją ostatnie waloryzacje były wysokie. Nie inaczej będzie i w 2024 roku. Od 1 czerwca kwoty zasiłku dla bezrobotnych wrastają o prawie 12 procent.

Co do zasady zasiłek może uzyskać osoba zarejestrowana jako osoba bezrobotna i dla której urząd pracy nie ma propozycji odpowiedniej pracy, stażu, szkolenia czy innych form aktywizacji.

Prawo do zasiłku będzie przysługiwać, jeżeli taka osoba w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni była zatrudniona i osiągała wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego odprowadzane są składki na Fundusz Pracy.

Istnieją wyjątki, w których nie ma obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy, a pomimo to zasiłek dla osób bezrobotnych będzie przysługiwał.

Zasiłek dla bezrobotnych: od czego zależy jego wysokość

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od udokumentowanego stażu pracy oraz czasu jego wypłacania – wyższy jest w ciągu pierwszych trzech miesięcy, a niższy po 90 dniach.

I tak zasiłek podstawowy czyli 100 proc. świadczenia przysługuje osobom, których staż pracy mieści się w przedziale od 5 do 20 lat.

Osobom o krótszym stażu, a więc poniżej pięciu lat przysługuje zasiłek dla bezrobotnych obniżony o 20 procent względem podstawowego, zaś tym co mają staż wyższy od dwudziestu lat – o 20 procent względem podstawowego podwyższony.

Nowe kwoty tego zasiłku od 1 czerwca 2024 roku przedstawiają się następująco.

Wysokość zasiłku przez pierwsze trzy miesiące:

  • Staż pracy poniżej 5 lat) – 1 209,94 zł netto,
  • Staż pracy od 5 do 20 lat – 1 512,42 zł netto,
  • Staż pracy powyżej 20 lat – 1 814, 90 zł netto.

Wysokość zasiłku po 90 dniach:

  • Staż pracy poniżej 5 lat – 950.22 zł netto,
  • Staż pracy od 5 do 20 lat): 1 187,73 zł netto,
  • Staż pracy powyżej 20 lat): 1 814, 90 zł netto.

Zasiłek dla bezrobotnych: ile czasu jest wypłacany

Co do zasady zasiłek dla bezrobotnych można pobierać przez pół roku. Jednak przepisy przewidują wiele wyjątków od tej reguły – na plus. Przez rok zasiłek dla bezrobotnych przysługuje:

  • jeśli osoba mieszka w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
  • jeśli osoba ma powyżej 50 lat oraz jednocześnie posiada co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku,
  • jeśli osoba ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a jej małżonek jest także osobą bezrobotną i utraci prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez osobę wnioskującą,
  • jeśli osoba samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

[email protected]) fot. HallieLewis/pixabay/Freepik  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu