Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 27 maja. Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
13/05/2024 - 18:15

Czy zawieszenie działalności gospodarczej daje prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Kolejne miesiące przynoszą informacje o wykreślaniu jednoosobowych działalności gospodarczej z CEIDG lub zawieszaniu działalności. Wielu przedsiębiorców jest przymuszonych okolicznościami do takiego działania i bywa, że pozostają bez środków na utrzymanie. Czy powinni zarejestrować się jako bezrobotni w powiatowym urzędzie pracy? Czy dostaną wtedy zasiłek dla bezrobotnych?

Niestety, nie każdy były przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych po zamknięciu lub zawieszeniu działalności gospodarczej.

Kluczowe składki ZUS: co najmniej od najniższej krajowej

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać prawo do zasiłku? Jaki wpływ na zasiłek ma zamknięcie lub zawieszenie działalności?

Jak wyjaśnia Katarzyna Sędziak, ekspertka rządowej Zielonej Linii, podstawowym warunkiem otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest uzyskiwanie co najmniej minimalnego wynagrodzenia w okresie przynajmniej 365 dni z ostatnich 18 miesięcy (bezpośrednio poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy), od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Tak stanowią przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W przypadku przedsiębiorców nie sposób odnosić się do wysokości wynagrodzenia ani do wysokości osiąganego przychodu. Kluczowe znaczenie będzie miała zadeklarowana podstawa, od której odprowadzane były składki do ZUS i na Fundusz Pracy.

Wystarczy, że jeden z tych warunków nie będzie spełniony – podstawa wymiaru składki będzie niższa niż dla najniższego wynagrodzenia –  a zasiłek dla bezrobotnych nie będzie przyznany po zakończonej działalności.

Przedsiębiorcy, którzy na początku swojej działalności skorzystali ze zwolnienia z opłacania składek ZUS, w przypadku zamknięcia lub zawieszenia firmy nie otrzymają prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku przedsiębiorców opłacających preferencyjne składki ZUS. Podstawę wymiaru składek preferencyjnych stanowi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, a więc jest to zbyt niska podstawa do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Ponadto opłacanie preferencyjnych składek ZUS nie niesie za sobą obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy.

Kiedy bezrobotnemu przedsiębiorcy przysługuje zasiłek

Prawo do zasiłku otrzymają tylko ci przedsiębiorcy, którzy odprowadzali (przez co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy) pełne składki ZUS, a więc naliczane od co najmniej 60% przeciętnego wynagrodzenia.

Stanowią one minimalną kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe niezbędną do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Opłacając pełny ZUS, przedsiębiorca opłacał również składki na Fundusz Pracy.

Jak wyjaśnia ekspertka, jeśli były przedsiębiorca spełnia warunki do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, to znaczenie ma jeszcze fakt, czy działalność gospodarcza została zamknięta, czy zawieszona. Zamknięcie działalności gospodarczej pozwoli na nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych od dnia zarejestrowania się. Natomiast zawieszenie działalności spowoduje wypłatę świadczenia dopiero po 90 dniach od rejestracji.    [email protected]) fot. StartupStockPhotos/pixabay/Freepik  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu