Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 25 września. Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
24/01/2020 - 20:05

Wielki awans Witolda Kozłowskiego. Z Sącza przez Kraków do Brukseli

Po wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborach samorządowych został marszałkiem Małopolski. Wkrótce potem - szefem regionalnych struktur PiS. Kariera Witolda Kozłowskiego, który wcześniej był sekretarzem starostwa powiatowego w Nowym Sączu, nabrała tempa. I to jeszcze nie koniec. Teraz został członkiem ważnego, Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli.

Małopolski marszałek Witold Kozłowski  jest jednym z sześciu samorządowców w Polsce, którzy weszli w skład Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. Jego kadencja potrwa pięć lat.

Składający się z 350 członków Komitet ma istotny wpływ na kształtowanie polityki Unii Europejskiej. Jego rola  polega na reprezentowaniu na forum unijnym stanowisk władz lokalnych i regionalnych wobec ustawodawstwa UE poprzez wydawanie opinii na temat propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej.

Czytaj też Dlaczego z Kozłowskiego zrobili marszałka choć przegrał wybory do sejmiku?

Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 28 państw członkowskich. Za pośrednictwem Komitetu Regionów mają oni możliwość wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta.

Czym zajmuje się Komitet Regionów?

Dzięki tej instytucji regiony i miasta mogą formalnie wypowiedzieć się w procesie stanowienia prawa przez UE, zapewniając uwzględnienie stanowiska i potrzeb władz lokalnych i regionalnych.

Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów w ramach procesu stanowienia prawa w sprawach dotyczących samorządów lokalnych i regionalnych, na przykład w kwestiach opieki zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia, polityki społecznej, spójności gospodarczej i społecznej, transportu, energii i zmian klimatu.
Jeżeli tego nie zrobią, Komitet Regionów może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

Czytaj też Słowo się rzekło, kobyłka u płota. Kto i czego żąda od marszałka Kozłowskiego

Po otrzymaniu przez Komitet Regionów wniosku ustawodawczego przygotowuje i przyjmuje on opinię, a następnie przedkłada ją odpowiednim instytucjom UE. Komitet Regionów wydaje również opinie z własnej inicjatywy.Skład

Komitet składa się z wybranych w drodze wyborów przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Każdy kraj wyznacza swoich członków, którzy są mianowani na odnawialną pięcioletnią kadencję przez Radę UE. Liczba członków z poszczególnych państw zależy od liczby ludności danego kraju.

Członkowie z jednego kraju tworzą delegację krajową, która odzwierciedla polityczną, geograficzną, regionalną i lokalną sytuację danego kraju.

Każdy członek może być również członkiem grupy politycznej w ramach Komitetu Regionów. Obecnie w Komitecie Regionów działa pięć grup politycznych reprezentujących szereg poglądów politycznych: Europejska Partia Ludowa (PPE), Partia Europejskich Socjalistów (PES), Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE), Przymierze EuropejskieEN (EA) oraz Europejscy Konserwatyści i ReformatorzyEN (EKR). Członkowie mogą również zadecydować, że nie będą należeć do żadnego ugrupowania (członkowskie niezrzeszeni).

Komitet Regionów wyznacza spośród swoich członków przewodniczącego na okres dwóch i pół roku.

jagienka,[email protected], fot. archiwumDziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe