Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 23 maja. Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
08/02/2018 - 12:00

Konkurs o Nagrodę im. Ks. Prof. Bolesława Kumora. Zgłoś najlepszą książkę i najlepszego autora. To już ostatni moment!

Do czternastego lutego br. przyjmujemy zgłoszenia do VI edycji Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Bolesława Kumora, organizowanego przez Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” przy wsparciu Fundacji Sądeckiej i miesięcznika „Sądeczanin”.


 

O prestiżu tego konkursu, najlepiej świadczą  jego dotychczasowi laureaci.

Celem konkursu jest wyróżnienie najważniejszych tytułów, które podejmują tematy związane z Sądecczyzną i Sądeczanami oraz uhonorowanie sądeckich autorów. Liczba zgłoszeń rośnie z każdym rokiem.

Poprzednie edycje konkursu pokazały, że nie brakuje autorów, niekoniecznie tu urodzonych, ale piszących o ziemi sądeckiej z ogromną pasją i miłością. Co roku wydawane są unikatowe publikacje odwołujące się tematycznie do Ziemi Sądeckiej.

Konkurs o Nagrodę im. ks. Prof. Bolesława Kumora, jak zaznacza Mariola Berdychowska, pomysłodawczyni konkursu i przewodnicząca jego Kapituły, jest przede wszystkim promocją sądeckich autorów oraz książek poświęconych Sądecczyźnie a także wydawców oraz czytelnictwa książek. Nagroda im. Ks. Prof. Bolesława Kumora przyznawana jest w dwóch kategoriach: 

„Książka  o Sądecczyźnie” – za książkę podejmującą temat związany z Sądecczyzną lub Sądeczanami; 
„Sądecki Autor” – za całokształt twórczości literackiej sądeckiego autora. 

Do konkursu mogą być zgłaszane książki reprezentujące wszystkie gatunki literackie, dzieła naukowe i popularnonaukowe, wydane w 2017 roku. Do kategorii „Sądecki autor” mogą być zgłaszani autorzy, którzy urodzili się lub mieszkają na terenie powiatu nowosądeckiego. 

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać: wydawcy, księgarze, bibliotekarze, osoby reprezentujące instytucje kultury, organizacje społeczne, samorządy lokalne, sami autorzy oraz czytelnicy. 

- Zachęcamy do udziału w Konkursie, któremu patronuje wybitny Sądeczanin, ksiądz profesor Bolesław Kumor, historyk Kościoła, rodem z podsądeckiej Niskowej, zmarły przed czternastoma latami. Ten konkurs buduje tożsamość Sądeczan, zachęca do sięgania po książki o naszej Małej Ojczyźnie oraz pisanych przez Sądeczan. - mówi Mariola Berdychowska, z wykształcenia filolog polski (UJ).   

Ważne terminy Konkursu:

14 lutego 2018  – zakończenie przyjmowania zgłoszeń
15-22 lutego 2018 – głosowanie czytelników portalu Sadeczanin.info
23 lutego 2018 – posiedzenie Kapituły Konkursu
24 lutego 2018 – uroczysta Gala

Zgłoszenia należy przesyłać na adres Fundacji Sądeckiej (33-300 Nowy Sącz, ul. Barbackiego 57, e-mail: [email protected]), a w każdej kategorii można dokonać maksymalnie trzech  zgłoszeń.

POBIERZ:

REGULAMIN
Formularze zgłoszeniowe

Oceny zgłoszeń książek i autorów pod kątem zgodności z regulaminem Konkursu dokona Kapituła konkursu, pracująca pod przewodnictwem Marioli Berdychowskiej, dyrektora organizacyjnego Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. W tym gremium zasiadają szefowie sądeckich placówek kulturalnych, edukacyjnych i związków twórczych, dotychczasowi laureaci Konkursu, dziennikarze. 

Książki oraz sylwetki autorów dopuszczonych przez Kapitułę do Konkursu zostaną zaprezentowane w portalu Sądeczanin.info (w osobnej zakładce) oraz miesięczniku „Sądeczanin”.     

Kapituła Konkursu na swoim posiedzeniu wyda ostateczny werdykt (w głosowaniu tajnym), biorąc pod uwagę również wynik głosowania internetowego czytelników sądeczanin.info. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi zaś podczas uroczystej gali nagrody literackiej. 

Laureaci Konkursu im. Ks. Prof. Bolesława Kumora w obu kategoriach otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrodę finansową. Ponadto zostanie przyznane wyróżnienie dla laureata, który zwycięży w głosowaniu czytelników portalu Sądeczanin.info. 

Laureaci poprzednich edycji konkursu 

2012 
Sądecki autor – Wanda Łomnicka -Dulak, poetka z Piwnicznej; 
Książka o Sądecczyźnie – "Dzieje Nowego Sącza" pod redakcją prof. Feliksa Kiryka. 

2013 
Sądecki autor – Antoni Kroh, etnograf, historyk kultury, pisarz, tłumacz prozy czeskiej; 
Książka o Sądecczyźnie – Danuta Sułkowska, "Za klauzulą. Starosądecki Klasztor Klarysek od założenia do współczesności". 

2014 
Sądecki autor – Wojciech Kudyba, poeta, krytyk, historyk literatury; 
Książka o Sądecczyźnie – Zenon Szewczyk, "Słownik gwary Lachów Sądeckich". 

2015 
Sądecki autor - prof. Bolesław Faron, historyk i krytyk literacki, wykładowca, medioznawca, wydawca.  
Książka o Sądecczyźnie - Jerzy Giza, "Sądecki garnizon  i jego żołnierze w pierwszych latach niepodległości 1918-1922”. 

2016 
Sądecki autor – Jerzy Leśniak, regionalista, dziennikarz, kronikarz Sądecczyzny 
Książka o Sądecczyźnie - „Rycerstwo ziemi sądeckiej w średniowieczu” Sławomira Wróblewskiego  

Patron Nagrody 

Ks. prof. Bolesław Kumor (1925-2002) to jeden z najwybitniejszych historyków Kościoła naszych czasów. Wykładał na KUL, PAT i w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W dorobku naukowym miał ok. 650 pozycji, m.in. ośmiotomową historię Kościoła powszechnego, czterotomową historię Kościoła w Polsce oraz monografię diecezji tarnowskiej i archidiecezji krakowskiej, opisał także dzieje duszpasterstwa polonijnego w USA. Z jego prac do dzisiaj korzystają alumni seminariów duchownych, był promotorem kilkudziesięciu doktoratów i habilitacji. 

Zajmował się dziejami rodzinnej parafii Trzetrzewina (praca magisterska) i ziemi sądeckiej. Zamieszczał artykuły naukowe z zakresy historii Kościoła lokalnego w „Roczniku Sądeckim” , współtworzył publikacje regionalne. Sięgają do nich nauczyciele, studenci i wszyscy, którzy chcą poznać historię Sądecczyzny. Nigdy nie zerwał serdecznej więzi ze swą Małą Ojczyzną. Nawet w okresie intensywnej pracy naukowej i licznych wyjazdów zagranicznych (kwerenda archiwów) w okresie świątecznym znajdował czas na pracę duszpasterską wśród  Sądeczan. Posługiwał na kazalnicy i w konfesjonale w Trzetrzewinie i w sądeckiej farze. Pośród licznych kościelnych godności najbardziej cenił sobie tytuł kanonika odrodzonej po dwóch wiekach Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.     

Ks. Kumor pochodził z Niskowej k. Nowego Sącza i tam został pochowany. Jego grobowiec znajduje się na dziedzińcu kościoła św. Stanisława Kostki w Niskowej, do którego budowy walnie  się przyczynił. 

POBIERZ:

REGULAMIN
Formularze zgłoszeniowe

Zgłoszenia: 
Fundacja Sądecka, biuro: 
ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz 
tel. (18) 475 16 20 
fax (18) 475 16 50 
e-mail: [email protected] 

Sekretarz Kapituły: Przemysław Bawołek 
[email protected] tel. (18) 475 16 30 

[email protected], Fot. JB, archiwum. 

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście, zaznacz fragment z błędem i wyślij do redakcji

Katalog firm Sądeczanin.info - tu znajdziesz firmy SądecczyznyDziękujemy za przesłanie błędu


Majowy miesięcznik "Sądeczanin" już w kioskach

Najczęściej Czytane ________________________________________________________________________________________________________________________________________________