Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 28 maja. Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira
04/02/2014 - 11:00

Gorlickie: Zajmą się bezpieczeństwem i porządkiem w powiecie

Rada Powiatu Gorlickiego oddelegowała dwóch radnych, Jana Przybylskiego i Krzysztofa Kosibę do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, pracującej pod przewodnictwem starosty Mirosława Wędrychowicza. Komisja w połowie lutego kończy swoją 3-letnią kadencję. W jej skład wchodzi 2 radnych delegowanych przez Radę Powiatu Gorlickiego, dwóch pracowników KP Policji w Gorlicach oraz 3 osoby wytypowane przez starostę.
Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego, tworzy się Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. Swoich przedstawicieli, do końca IV kadencji, czyli do listopada br. wybrała Rada Powiatu. Są to radni Jan Przybylski i Krzysztof Kosiba. Również Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach zgłosił do pracy w Komisji swoich przedstawicieli, a są nimi: asp. sztab. Daniel Myśliwy i asp. Paweł Zawiślak. W najbliższych dniach kolejne trzy osoby wydeleguje starosta, aby w marcu Komisja w pełnym składzie mogła pochylić się nad sprawozdaniami z działalności służb oraz inspekcji za 2013 rok. Wcześniej jednak, bo podczas XXXV sesji ze swojej pracy w 2013 roku rozliczyła się dotychczasowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, która odbyła 3 posiedzenia.
Podczas pierwszego analizowała stan ochrony przeciwpożarowej w powiecie gorlickim oraz realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach. Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Mróz zapoznał zebranych z informacją nt. Potencjału Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Małopolsce, tworzonego na bazie jednostek PSP i OSP. W trakcie posiedzenia Komisja zapoznała się również ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie oraz przestępczością i jej zwalczaniem. Analizowała dane dotyczące stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej, a także bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego. Zapoznała się również z realizacją zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Głównym tematem drugiego posiedzenia było bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie letniego wypoczynku oraz działania profilaktyczne w zakresie zwalczania patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca publiczne i miejscowości wypoczynkowe.
Na posiedzeniu trzecim Komisja zajmowała się m.in. przygotowaniem powiatu do warunków zimowych oraz oceniła realizację Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2012-2015 w zakresie doskonalenia systemu monitoringu powodziowego. W tym kontekście omówiony został realizowany przez powiat gorlicki mikroprojekt pn. „Budowa systemu monitoringu bezpieczeństwa drogowego i środowiskowego w turystycznym obszarze nadgranicznym powiatu gorlickiego i kraju preszowskiego”, finansowany z Euroregionu Tatry. Miał on na celu podniesienie bezpieczeństwa publicznego w strefie przygranicznej, zwłaszcza pod względem wczesnego ostrzegania przed powodzią. Efektem projektu jest m.in. strona internetowa www.monitoring24.powiatgorlicki.pl , na której zamieszczane są dane dotyczące monitoringu powodziowego z 5 urządzeń radarowych monitorujących przepływ wody w zlewni rz. Ropa i Biała Tarnowska z uwzględnieniem sytuacji hydrologicznej na zbiorniku Klimkówka. Zamieszczono także obraz z kamer wizyjnych – z pięciu po stronie powiatu gorlickiego z miejscowości: Wysowa Zdrój, Uście Gorlickie, Klimkówka, Ropa i Sękowa oraz ośmiu po stronie słowackiej z miejscowości: Becherov, Klusov, Mihalov, Niżna Polanka, Obrucne, Smilno i Sverzov. Ponadto strona zawiera komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne oraz o zanieczyszczeniu powietrza, a także informacje turystyczne.
(jg) Źródło i fot.: SP w Gorlicach
Zdjęcia z posiedzeń Komisji w 2013 roku.
 


Dziękujemy za przesłanie błędu