Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 12 sierpnia. Imieniny: Hilarii, Juliana, Lecha
16/11/2019 - 20:35

Stypendia im. Braci Potoczków rozdzielone. Kapituła wyłoniła stypendystów

W miniony piątek 15 listopada odbyło się posiedzenie Kapituły Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków. Członkowie kapituły wyłonili osoby, które otrzymają stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.

Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków wspiera zdolną młodzież, która nierzadko znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Jego celem jest także promowanie młodych talentów, uczniów twórczych, pragnących robić więcej i wiedzieć więcej dla własnego rozwoju i doskonalenia się.

Na stypendium mogą liczyć uczniowie oraz studenci z najlepszą średnią ocen. Pod uwagę brane jest również kryterium dochodowe przypadające na każdego członka rodziny za miesiąc lipiec. Dodatkowe stypendia mogą otrzymać laureaci konkursów współorganizowanych przez Fundację Sądecką oraz Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”.

Inicjatorem powstania funduszu w 1992 roku był ówczesny poseł Zygmunt Berdychowski. Za patronów celowo wybrano braci Jana i Stanisława Potoczków z Rdziostowa, którzy zmienili sądecką wieś na przełomie XIX i XX wieku i pokazali, że jak się bardzo chce, to można góry przenosić.

- Gdy w 1992 roku, jako poseł RP tworzyłem przy Sądeckiej Fundacji Rozwoju Wsi i Rolnictwa Fundusz Stypendialny, chciałem spłacić dług zaciągnięty wobec tych, którzy wsparli moją edukację - mówi Zygmunt Berdychowski.

- Sam pochodzę z wielodzietnej i raczej ubogiej rodziny chłopskiej. W dzieciństwie poznałem smak ciężkiej pracy na roli i niedostatku. Od zawsze ciągnęło mnie do książek, a dzięki ludziom, których spotkałem na swojej drodze, po ukończeniu szkoły podstawowej mogłem kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym, a potem pójść na studia prawnicze do Krakowa – dodaje.

Chętnych z roku na rok przybywa, a Fundacja Sądecka stara się pozyskiwać coraz to większe środki. Młodzież pobierająca stypendium ma przez to też pewne zobowiązania. Jednym z podstawowych warunków przyznawania stypendium jest udział w wolontariacie.

Pierwsi beneficjenci funduszu już dawno ukończyli studia, założyli własne rodziny i zajęli ważne miejsca w społeczeństwie. Pracują w biznesie, administracji, nauce, kulturze. Są menadżerami, inżynierami, nauczycielami i redaktorami.

Od roku akademickiego 2015/2016 Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków dołączył do elitarnego grona organizacji lokalnych współrealizujących ogólnopolski Program Stypendiów Pomostowych. Celem tego projektu jest pomoc młodym ludziom z subregionu sądeckiego. O stypendia pomostowe mogą ubiegać się maturzyści, którzy zostali przyjęci na I rok studiów publicznej uczelni akademickiej, mieli dobre wyniki na maturze, a także żyją w rodzinie o trudnej sytuacji finansowej, zameldowanej na wsi bądź w małym mieście. Nabór do tego programu jest przeprowadzany oddzielnie w lipcu i sierpniu.

W ramach Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków w samym poprzednim roku szkolnym/akademickim 2019/2020 pomocą objęto 141 osób. Łączna wartość wypłacanych stypendiów wyniosła 146 750 zł. W sumie, od początku działalności Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków, stypendia o łącznej wartości 4.558.900 złotych otrzymało 5084 uczniów/studentów.

W piątek 15 listopada o godz. 15 w siedzibie Fundacji Sądeckiej przy ulicy Barbackiego 57 w Nowym Sączu odbyło się posiedzenie Kapituły Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków, która obradowała w składzie:  

  • Zygmunt Berdychowski
  • Barbara Świętoń
  • Aleksander Rybski
  • Wioletta Oleksy
  • Monika Fikiel-Szkarłat
  • Władysław Matczuk
  • Przemysław Bawołek

Kapituła przyznała 51 stypendiów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, w tym trzydzieści w wysokości 1500 zł, dziesięć w kwocie 1200 zł i jedenaście w wysokości 1000 zł.Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)