Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 3 lutego. Imieniny: Błażeja, Joanny, Telimeny
10/12/2016 - 10:30

50 -lecie internatu w Starym Sączu i Złote Jabłko od starosty

W kościele św. Elżbiety i budynku CKiS im. Ady Sari w Starym Sączu odbyły się wczoraj (9 grudnia) uroczystości z okazji 50-lecia miejscowego Internatu Międzyszkolnego.

Starosta Marek Pławiak przyznał duże Złote Jabłko Sądeckie dla Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu „z okazji Jubileuszu 50-lecia w podziękowaniu za wieloletnią pracę pedagogiczną i wychowawczą, a dyrektor placówki - Lucyna Dybiec – otrzymała list gratulacyjny.

- Składam serdeczne gratulacje z okazji Jubileuszu 50-lecia Internatu. To wielkie święto w życiu całej społeczności. Wasza placówka dla wielu uczniów starosądeckich szkół na czas nauki stawała się drugim domem. Znana jest z dobrej opieki i solidnej pracy wychowawczej, zawsze cieszyła się renomą i szacunkiem – mówił starosta Marek Pławiak. – Z okazji jubileuszu, życzę kadrze pedagogicznej, wszystkim pracownikom, uczniom i rodzicom, realizacji planów życiowych, dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Burmistrz Jacek Lelek i jego zastępca Kazimierz Gizicki wręczyli na ręce Lucyny Dybiec okolicznościowy grawerton.

- Dzięki tej placówce większa ilość uczniów może uczęszczać do naszych szkół –mówił Jacek Lelek

Na sali CKiS zasiedli także wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk, senator Stanisław Kogut, poseł Jan Duda, radny wojewódzki Stanisław Pasoń, władze Starego Sącza na czele z burmistrzem Jackiem Lelkiem, radni powiatowi, dyrektorzy powiatowych szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowankowie internatu.

Na zakończenie uroczystości odsłonięto pamiątkową tablicę jubileuszową przy wejściu do internatu.

***

Po wyzwoleniu Starego Sącza w styczniu 1945 r powołane zostało Liceum Pedagogiczne i Gimnazjum, którego dyrektorem został I. Kwieciński. W październiku 1958 r dyrektor Liceum Pedagogicznego J. Migacz wystąpił z projektem  budowy Internatu, pod hasłem „ Wieś sądecka buduje dla swoich dzieci Internat w Starym Sączu”. Projekt ten spotkał się z ogromnym uznaniem i stał się przedmiotem ożywionych dyskusji w gminnych radach narodowych. W maju 1961 r powstał społeczny Komitet Budowy Internatu. Budowa Internatu została przewidziana na rok 1965. 25 maja tegoż roku odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę. Uroczyste otwarcie nastąpiło 11 grudnia 1966 roku.

Źródło i fot: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (olsz), UM Stary Sącz

50 lecie internatu


Dziękujemy za przesłanie błędu