Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 22 października. Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłšwa
30/01/2018 - 14:20

Wiesław Janczyk: po powrocie Straży Granicznej pora na powrót Podhalańczyków

To, co wydawało się nierealne, stało się możliwe. Po latach starań do Nowego Sącza wróciła Straż Graniczna. Czy i tak będzie z 1 Pułkiem Strzelców Podhalańskich? Wiceminister finansów Wiesław Janczyk deklaruje, że zrobi wszystko, aby tak się stało.

- Po tym, jak odzyskaliśmy dla Sądecczyzny oddział Straży Granicznej, przyszedł czas na kolejne wyzwanie, jakim jest powrót do Nowego Sącza 1Pułku Strzelców Podhalańskich, który ma wielką historyczna tradycję - mówi minister i limanowski poseł Wiesław Janczyk, który znalazł się wśród sygnatariuszy apelu w tej sprawie, zainicjowanego przez SKT „Sądeczanin”.

 Zobacz: Strzelcy podhalańscy muszą wrócić na Sądecczyznę! Kto popiera projekt SKT "Sądeczanin"?

Dzisiaj sprawnie i uczciwie rządzone państwo polskie dało wiele nadziei na to, że można poprawić stan obronności naszego kraju - podkreśla parlamentarzysta.

- Bezpieczeństwo jest priorytetem obywateli. Teraz jest odpowiedni moment, żeby planować takie działania, które poczucie bezpieczeństwa jeszcze wzmocnią.

Wiesław Janczyk, przypomniał, że w tegorocznym budżecie resort finansów zwiększył wydatki na armię i zbrojenie. Zdaniem ministra, te zaplanowane wydatki, w pełni uzasadniają obywatelską inicjatywę na rzecz powrotu Podhalańczyków do Nowego Sącza.

Czytaj też Powrót Strzelców Podhalańskich na Sądecczyznę coraz bliżej? Pomysł ponad politycznymi podziałami poparli wojewódzcy radni

- Cieszę się, że ta inicjatywa łączy liderów wszystkich lokalnych środowisk. Wierzę, że ma szansę na realizację. Dlatego bardzo mocno będę ją popierał, promował i wzmacniał w dialogu z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem, od którego zapewne wiele będzie zależeć - mówił Wiesław Janczyk.  

Treść apelu:

Apel poparcia dla inicjatywy ponownej lokalizacji jednostki wojskowej w Nowym Sączu
odwołującej się do tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich

Dnia 14 listopada 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa przewiduje zwiększenie wydatków na obronność oraz wzrost liczebności sił zbrojnych do przeszło 200 tysięcy.

W okresie międzywojennym w Nowym Sączu stacjonował 1 Pułk Strzelców Podhalańskich. Powstał na przełomie listopada i grudnia 1918 roku, wsławił się w walkach
w latach 1918-1920 na Spiszu i Orawie, Śląsku Cieszyńskim, Małopolsce oraz wojnie polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1939 roku w ramach II Brygady Górskiej Pułk walczył w obronie Nowego Sącza.

Odwołując się do tradycji stacjonującej w okresie międzywojennym jednostki stwierdzamy, że przywrócenie jej do Nowego Sącza leży w interesie obronności kraju,
jak i sądeckiego regionu, gdzie głęboko zakorzenione są tradycje patriotyczne, jak i walk
o niepodległość naszej Ojczyzny.

To ta Ziemia Sądecka zrodziła oddanych sprawie Ojczyzny bohaterów. Piękne karty historii zapisały takie postaci jak gen. Józef Giza - generał brygady Wojska Polskiego, Józef Bieniek - żołnierz Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej, gen. Michał Gałązka - pułkownik artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej i Polskich Sił Zbrojnych, gen. Franciszek Gągor - generał Wojska Polskiego, Kazimierz Pieracki - żołnierz Legionów Polskich, Roman Stramka - słynny kurier górski z czasów II Wojny Światowej, Julian Zubek ps. „Tatar” - major 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK, gen. Józef Kustroń – generał Brygady Wojska Polskiego i wiele innych.

Budującym argumentem jest również fakt, że wojskowe tradycje patriotyczne ukształtowały właściwe wzorce w młodym pokoleniu. Dobitnym przejawem są szkoły
i organizacje kształcące młodych Sądeczan w duchu przywiązania i szacunku do munduru.

Jesteśmy toteż przekonani, iż gwarantem obronności jest oddanie i poświęcenie
w imię fundamentalnych wartości jakie zostały zaszczepione na Sądecczyźnie. Powierzenie tym samym misji obronności przygranicznej Ziemi Sądeckiej na czele z królewskim miastem Nowy Sącz byłoby przedsięwzięciem słusznym i dumą dla jej mieszkańców.

W 100-lecie Odzyskania Niepodległości Zawsze Wierni Sądeczanie

Skład komitetu honorowego, zawiązanego w celu podjęcia działań na rzecz lokalizacji jednostki wojskowej w Nowym Sączu, odwołującej się do tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich:

1. Ryszard Nowak – Prezydent Nowego Sącza
2. Marek Pławiak – Starosta Nowosądecki
3. Jacek Lelek – Burmistrz Starego Sącza
4. Jerzy Giza
5. Zygmunt Berdychowski – Prezes Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”
6. Jan Dziedzina – Wójt Gminy Łącko
7. Leszek Skowron – Wójt Gminy Korzenna
8. ks. Jerzy Jurkiewicz – Prepozyt Kapituły Kolegiackiej Św. Małgorzaty w Nowym Sączu                  
9. Paweł Szczygieł – Nadleśniczy Nadleśnictwa Starego Sącza
10. Urszula Nowogórska – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
11. Leszek Migrała
12. Leszek Zakrzewski
13. Wojciech Piech – Wiceprezydent Nowego Sącza
14. Waldemar Kuźma – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu
15. Stanisław Pasoń – Radny Województwa Małopolskiego
16. Mariusz Cygnar – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
17. Jarosław Tokarczyk – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu
18. ppłk Henryk Kiełbasa  - Wojskowy Komendant Uzupełniający w Nowym Sączu
19. bryg. ZS Sławomir Szczerkowski - Dowódca Związku Strzeleckiego STRZELEC w Nowym Sączu
20. ks. prał. Józef Babicz – Proboszcz Parafii w Marcinkowicach
21. hm. Stanisław Gniady - Komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Nowy Sącz
22. Leszek Zegzda – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
23. Wiesław Janczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
24. Arkadiusz Mularczyk – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
25. Witold Kozłowski – Radny Województwa Małopolskiego
26. prof. Julian Dybiec
27. Ks. Krzysztof Prokop – Dziekan Dekanatu Nowy Sącz-Zachód
28. Walenty Szarek – Dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen J. Kustronia w Nowym Sączu
29. Karol Górski – Starosta Gorlicki
30. Aleksander Rybski – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Długosza w Nowym Sączu
31. Jan Radzik – Przewodniczący Rady Gminy Grybów
32. Wioletta Nowak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Słowackiego w Starym Sączu
33. Dariusz Reśko – Burmistrz Krynicy-Zdroju
34. Alicja Wąsowicz – Dyrektor Zespołu Szkół im. W. Orkana w Marcinkowicach
35. Barbara Świętoń – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu
36. Jan Puchała – Starosta Limanowski
37. Jarosław Rola – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Bieńka w Librantowej
38. Łukasz Połomski
39. Sławomir Wróblewski
40. Janusz Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza
41. Jolanta Dunikowska-Wszołek – Dyrektor Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku
42. Michał Zacłona
43. Michał Kądziołka – Radny Miasta Nowego Sącza
44. Patryk Wicher – Radny Miasta Nowego Sącza
45. Grzegorz Biedroń – Radny Województwa Małopolskiego
46. Mirosław Wędrychowicz – Burmistrz Biecza
47. Rafał Kukla – Burmistrz Gorlic
48. Wacław Ligęza – Burmistrz Bobowej
49. Marek Bugno – Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego
50. Krzysztof Gładysz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach
51. Krzysztof Tybor – Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach
52. Wiesław Ćwiklik – Prezes Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Gorlicach
53. Dariusz Surówka – Komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Gorlicach
54. Krzysztof Michalik – Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3 w Gorlicach
55. Piotr Krok – Wójt Gminy Grybów
56. Ryszard Fryc
57. Małgorzata Gromala – Wójt Gminy Podegrodzie
58. Barbara Bartuś – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polski58. Barbara Bartuś – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
59, Jerzy Bochyński – Wiceprezes Fundacji SądeckiejDziękujemy za przesłanie błędu