Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 10 sierpnia. Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca
30/05/2016 - 08:45

Rafał Kasieczka. Kandydaci do Nagrody SKT "Sądeczanin"

Rafał Kasieczka to społecznik promujący folklor i muzykę ludową, barwne obyczaje i obrzędy ludowe.

Rafał Kasieczka swoją fascynację kulturą lachowską wyniósł z rodzinnego domu. W latach 90. zaczął brać czynny udział w konkursach i przeglądach regionalnych. Od tego czasu gromadzi materiały dotyczące lokalnych zwyczajów, tradycji i stroju Lachów Sądeckich. Jest inicjatorem powstania „Muzyki Klęczany” działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Chełmiec.

Pełni rolę konferansjera na wielu imprezach folklorystycznych. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym swojej gminy jak i całego powiatu nowosądeckiego. Bierze udział w wielu zajęciach warsztatowych o tematyce regionalnej - organizowanych przez szkoły i ośrodki kultury, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Jest laureatem licznych nagród na przeglądach i konkursach, zdobywcą pierwszych miejsc w kategorii drużba weselny w Konkursie Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych DRUZBACKA w Podegrodziu, a także na Festiwalu Folkloru Polskiego Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej.

Ostatnim osiągnięciem Rafała Kasieczki jest zdobycie Nagrody Głównej  "Złotej Siekierki" - DRUZBACKA 2016.
 
W 2007 r. Kapituła Stowarzyszenia Lachów Sądeckich nadała Rafałowi Kasieczce najwyższe wyróżnienie organizacji - Złote Serce Lachowskie, za całokształt działań podejmowanych na rzecz zachowania i propagowania tradycji, obyczajów i kultury ludowej Sądecczyzny.  W 2012 r. otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP odznakę honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej". 

Aktywnie działa w strukturach Związku OSP RP, będąc Prezesem OSP Klęczany, oraz  Prezesem Zarządu Gminnego ZOSP RP w Chełmcu. Kandydata zgłasza Irena Oleksy.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa MałopolskiegoDziękujemy za przesłanie błędu