Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 3 marca. Imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana
04/09/2023 - 05:30

Ostatnie miejsca na studiach inżynieryjnych w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu!

Do 20 września trwa rekrutacja uzupełniająca na rok akademicki 2023/2024 w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Do wyboru są m.in. cztery kierunki na Wydziale Nauk Inżynieryjnych. Chcesz być studentem nowoczesnej uczelni, zdobyć kwalifikacje zwiększające konkurencyjność na rynku pracy oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania? Wybierz: Informatykę, Mechatronikę, Transport i logistykę lub Inżynierię produkcji.

Trwa druga tura rekrutacji na studia w sądeckiej ANS. Wydział Nauk Inżynieryjnych zaprasza na studia pierwszego stopnia na kierunku: Informatyka – studia stacjonarne, Mechatronika – studia stacjonarne, Mechatronika – studia niestacjonarne, Transport i logistyka – studia stacjonarne, Inżynieria produkcji – studia stacjonarne.

Informatyka - ANS

Studiowanie Informatyki w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu to doskonała okazja do zdobycia nie tylko solidnych podstaw w zakresie informatyki, ale również do rozwoju umiejętności, które są cenione na rynku pracy. Program studiów skupia się na praktycznym podejściu do nauki, a także na rozwoju umiejętności zespołowych i kreatywności. Studenci mają możliwość realizacji projektów badawczych, uczestnictwa w praktykach w renomowanych firmach oraz rozwijania własnych pomysłów. 

Współpraca z lokalnymi firmami i instytucjami pozwala na zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego już podczas studiów. Absolwent po ukończeniu studiów posiada kwalifikacje w zakresie projektowania, wdrażania i zarządzania sieciami komputerowymi oraz systemami informatycznymi i technologiami teleinformatycznymi. Posiada również szeroką wiedzę i umiejętności projektowania,
wytwarzania i eksploatacji systemów informatycznych, bazodanowych i mobilnych.

Absolwent jest gotowy do pracy w interdyscyplinarnych projektach, potrafi pracować  w zespołach rozwiązujących zagadnienia dotyczące projektowania, wytwarzania, testowania, sprzedaży, eksploatacji i serwisowania systemów informatycznych i ich elementów oraz urządzeń, w których one występują. Absolwent kierunku Informatyka przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach jako analityk i projektant systemów informatycznych i ich składowych – sprzętu specjalistycznego, oprogramowania i elementów informacyjnych, programista, jak i wdrożeniowiec w zespołach wytwarzających oprogramowanie. Jest zdolny do pracy zespołowej i samokształcenia, potrafi myśleć kreatywnie oraz działać w sposób przedsiębiorczy, co umożliwia mu szybką adaptację w branży.


Mechatronika - ANS

Drugi z kierunków: Mechatronika jest odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego i ogólnopolskiego rynku pracy na specjalistów tej przyszłościowej branży. Studenci tego kierunku, w ramach studiów pierwszego stopnia mogą wybrać grupę zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Mechatroniki stosowanej lub Mechatroniki pojazdów samochodowych. Z kolei na studiach drugiego stopnia mogą się specjalizować z zakresu: Mechatroniki w systemach produkcyjnych, Mechatroniki w transporcie i logistyce lub Bioniki w systemach mechatronicznych.

Atrakcyjny program studiów i bogata baza dydaktyczna Wydziału umożliwia studentom kierunku Mechatronika praktyczne zetknięcie się z problemami inżynierskimi, na jakie natrafią po ukończeniu studiów oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z nimi. Studenci kierunku Mechatronika nabywają umiejętności: projektowania maszyn i systemów technicznych, modelowania komputerowego CAD, diagnozowania systemów, programowania sterowników i robotów przemysłowych oraz uwzględniają aspekty ekologiczne w przemyśle.

Stąd, absolwenci Mechatroniki są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w różnych gałęziach przemysłu i usług, szczególnie tam gdzie systemy charakteryzują się wysokim stopniem zautomatyzowania i zrobotyzowania. Inżynier mechatroniki to odpowiedź na wyzwania przemysłu 4.0. W trakcie studiów odbywają się liczne wizyty studyjne u pracodawców. Wizyty studyjne mają na celu poszerzenie świadomości uczestników na temat funkcjonowania zakładów pracy w branży w Polsce i za granicą.Transport i Logistyka - ANS

Trzeci oferowany kierunek studiów Transport i logistyka wychodzi naprzeciw dynamicznemu rozwojowi regionalnemu sektora TSL (Transport-Spedycja-Logistyka), zapewniając obsadę wysokowykwalifikowanej kadry specjalistów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z umiejętnościami menedżerskimi. Na studiach I stopnia kształcimy w dwóch obszarach dyplomowania: Inżynieria transportu i spedycji oraz Logistyka procesów produkcyjnych.

Absolwenci posiadają kwalifikacje w dziedzinie zarządzania i sterowania transportem z zastosowaniem nowoczesnych metod, urządzeń oraz technologii informatycznych. Atrakcyjny program studiów i bogata baza dydaktyczna Wydziału umożliwia studentom kierunku Transport i logistyka praktyczne zetknięcie się z zagadnieniami inżynierskimi tej branży.

Studenci korzystają z metod i systemów informatycznych wspomagających procesy decyzyjne, modelowania procesów logistycznych w obszarach zaopatrzenia i dystrybucji produktów, zarządzania
jakością w logistyce oraz możliwości wykorzystania systemów informacji przestrzennej w transporcie a także organizacji transportu wewnętrznego na liniach produkcyjnych. Nasza kadra posiada bogate
doświadczenie praktyczne zdobyte w ramach współpracy z przemysłem. Ponad połowę zajęć stanowią zajęcia praktyczne, podczas których studenci poznają zasady funkcjonowania systemów transportowych weryfikowane w ramach studenckiej praktyki zawodowej.

Absolwenci kierunku Transport i logistyka mają możliwość kontynuacji kształcenia na naszym Wydziale na studiach II stopnia na kierunku Mechatronika grupie zajęć specjalizacyjnych Mechatronika w transporcie i logistyce. Program studiów umożliwia absolwentom uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Instytutu Transportu Samochodowego.


Inżynieria Produkcji - ANS

Inżynieria produkcji to czwarty z kierunków studiów o profilu praktycznym w Wydziale Nauk Inżynieryjnych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Na kierunku Inżynieria produkcji kształceni są inżynierowie, a ich kwalifikacje są dostosowane do zapotrzebowanie przemysłu – przede wszystkim lokalnego. Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku Inżynieria produkcji przekazują studentom niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną, którą później racjonalnie wykorzystują w pracy zawodowej.

W procesie kształcenia studenci poznają metody i systemy komputerowe, stosowane w projektowaniu maszyn, urządzeń oraz procesów technologicznych. Studenci Inżynierii produkcji zdobywają wiedzę podczas wykładów, ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych, które są weryfikowane podczas 6-cio miesięcznej studenckiej praktyki zawodowej.

W trakcie studiów odbywają się liczne wizyty studyjne u pracodawców. Wizyty studyjne mają na celu poszerzenie świadomości uczestników na temat funkcjonowania zakładów pracy w branży w Polsce i za granicą. Studenci kierunku Inżynieria produkcji są kształceni w ramach dwóch grup zajęć specjalizacyjnych („Inżynierii ekoenergetycznej” oraz „Inżynierii mechanicznej”).

Artykuł sponsorowanyDziękujemy za przesłanie błędu