Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 19 czerwca. Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
13/03/2022 - 15:20

Co mają lokalni przedsiębiorcy z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Współpraca Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw przekłada się na wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki. Spółka, jako jednostka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, wspiera małopolskich przedsiębiorców poprzez nowoczesne rozwiązania finansowe oraz specjalistyczne szkolenia. Jako oficjalny partner Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zajmuje się wdrażaniem krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego działa na rzecz rozwoju i wzrostu konkurencyjności małopolskich firm. Spółka, która jest jednostką organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, zapewniając know-how i nowoczesne rozwiązania finansowe. Zgodnie z hasłem „Wspierając przedsiębiorczość rozwijamy, integrujemy i promujemy Małopolskę” przedsiębiorcy otrzymują pomoc finansową, inwestycyjną, doradczą i szkoleniową. Agencja Rozwoju Regionalnego jest odpowiedzialna również za promocję gospodarczej marki regionu na arenie międzynarodowej.

Czytaj też Wojna na Ukrainie rujnuje biznes naszych przedsiębiorców. Mogą liczyć na pomoc? 

Jako jedyny w regionie oficjalny partner Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu wdraża krajowe i regionalne programy operacyjne oraz pośredniczy w udzielaniu dotacji na zadania związane z innowacyjnymi inwestycjami. Wzmacnia kompetencje przedsiębiorców i kadr biznesu oferując specjalistyczne szkolenia oraz organizując konferencje i wydarzenia. Współpraca z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przekłada się na rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz działania skierowane na tworzenie źródeł finansowania, jak również sieci, partnerstw czy konsorcjów przedsiębiorstw. Prezesem spółki jest Małgorzata Drewnicka, posiadająca doświadczenie w dziedzinie wspierania małopolskich przedsiębiorców i inwestycji regionalnych.

Czytaj też Rośnie presja płacowa. Czy firmy w Nowym Sączu dadzą podwyżki? 

Dzięki konkurencyjnym funduszom pożyczkowym małe i średnie przedsiębiorstwa w Małopolsce otrzymują wsparcie na inwestycje czy utrzymanie płynności. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o środki na rewitalizację lub wsparcie  działań związanych z dostosowaniem budynków dla osób niepełnosprawnych. Dla organizacji pozarządowych przewidziano pożyczki na wydatki związane z dotacjami, a dla wspólnot mieszkaniowych na remonty budynków i inwestycje związane z infrastrukturą mieszkaniową. W ofercie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego znajduje się również wynajem nowoczesnych i atrakcyjnych przestrzeni dla biznesu. MARR Business Park został stworzony dla firm poszukujących powierzchni magazynowych, parków produkcyjnych i centrów logistycznych, to blisko pięćdziesiąt hektarów nieruchomości na terenie Krakowa udostępnionych przedsiębiorcom, dwa kompleksy nieruchomości składają się na duże centrum handlowe przy ul. Zakopiańskiej oraz park przemysłowy – strefę aktywności gospodarczej przy ul. Nad Drwiną. Specjalną propozycję stanowi oferta zagospodarowania działek zlokalizowanych przy ul. Nad Drwiną, które przewidziano pod zabudowę produkcyjno – usługową.

Spółka wprowadza dedykowane usługi dla przedsiębiorców, które odpowiadają ich aktualnemu zapotrzebowaniu. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego wspiera również finansowo stowarzyszenia, organizacje i instytucje działające na rzecz promocji gospodarki, wspierające rozwój przedsiębiorczości, podejmujące inicjatywy charytatywne, społeczne, edukacyjne, kulturalne, w szczególności służące ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Małopolski. Jako odpowiedzialny partner doradza i szkoli w zakresie przygotowania, a następnie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju. Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie opracowania strategii zrównoważonego rozwoju danej jednostki. Przeprowadza diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz odpowiada za monitoring wdrożonej strategii. Dba także o środowisko i ekologię udostępniając środki na przedsięwzięcia rewitalizacyjne i ekologiczne. Karol Piszczek, fot. MARR


Dziękujemy za przesłanie błędu