Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 29 października. Imieniny: Angeli, Przemysława, Zenobii
08/09/2014 - 11:10

Stypendium Braci Potoczków: Fundacja Sądecka czeka na wnioski

Do 30 września (uczniowie) i 15 października (studenci) Fundacja Sądecka przyjmuje wnioski osób starających się o Stypendium im. Braci Potoczków. W tym roku przyznawane są one z dwóch programów współrealizowanych przez Fundację Sądecką i Województwo Małopolskie.
W roku szkolnym 2014/15 stypendia z Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków będą przyznawane w ramach programów: „Stypendia im. Braci J. i St. Potoczków – szansa dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin” oraz „Stypendia im. Braci J. i St. Potoczków - Program Promocji Zdolnej Młodzieży”. W ramach pierwszego programu nabór ruszył 1 września natomiast w drugim trwa od 15 sierpnia.

Przewiduje się udzielanie czterech rodzajów pomocy stypendialnej za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz dla uczniów i studentów niepełnosprawnych. Można starać się tylko o jedno z nich, jedynie stypendium dla uczniów i studentów niepełnosprawnych może sumować się z pozostałymi. Stypendia przyznawane są za osiągnięcia w nauce, wysoką średnią ocen, wysokie miejsca w olimpiadach, konkursach, zawodach. Studenci dodatkowo muszą przedstawić dokumenty potwierdzające ich osiągnięcia naukowe – dyplomy, dzieła, wydruki referatów, wyniki przeprowadzonych badań naukowych, publikacje, uzyskane patenty, wynalazki.
Średnia ocen za ostatni rok nauki nie może być niższa niż 4.0.
Uczniowie i studenci, którzy będą ubiegać się o stypendium w ramach programu „Stypendia im. Braci J. i St. Potoczków – szansa dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin”, zobowiązani są wykazać swoje dochody za ostatni miesiąc – na jednego członka rodziny. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznych dochodów każdego z członków rodziny, łącznie z zasiłkami rodzinnymi i mieszkaniowymi oraz dochodami z gospodarstwa rolnego.

O stypendia mogą starać się:
- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych, działających na terenie województwa małopolskiego,
- studenci wyższych uczelni państwowych lub niepaństwowych z województwa małopolskiego, studiujący w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia lub studenci jednolitych studiów magisterskich,
- studenci wyższych uczelni studiujący w pozostałych szkołach krajowych i zagranicznych, posiadających miejsce zamieszkania na terenie województwa małopolskiego,
- studenci wyższych uczelni studiujący w Małopolsce, pochodzący z regionów partnerskich Województwa Małopolskiego oraz Polacy i przedstawiciele Polonii za granicą.

Wnioski o udzielenie stypendium będą przyjmowane przez Fundację Sądecką, której siedziba mieści się przy ulicy Barbackiego 57 w Nowym Sączu, zgodnie z harmonogramami projektów.
Kontakt:
DYREKTOR
Monika Fikiel-Szkarłat
e-mail: [email protected]
tel: (18) 475 16 20
DO POBRANIA
Stypendia im. Braci J. i St. Potoczków – szansa dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin
Regulamin udzielania stypendium im. Braci J. i St. Potoczków uczniom i studentom (obowiązujący na rok szkolny 2014/2015)
Wniosek o stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Braci J. i S. Potoczków (dla uczniów)
Wniosek o stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Braci J. i S. Potoczków (dla studentów)
Harmonogram naboru

Stypendia im. Braci J. i St. Potoczków - Program Promocji Zdolnej Młodzieży współrealizowany przez Województwo Małopolskie.
Regulamin udzielania stypendium im. Braci Potoczków uczniom i studentom w ramach realizowanego przez Województwo Małopolskie Programu Promocji Zdolnej Młodzieży
Wniosek stypendialny
Harmonogram naboru
Regulamin Pracy Kapituły Stypendialnej


Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)