Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 8 sierpnia. Imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna
17/06/2019 - 15:45

Sesja absolutoryjna w Nowym Saczu. Może być naprawdę gorąco!

Jutro, nieco wcześniej, bo w południe rozpocznie się jedna z kluczowych sesji rady miasta Nowego Sącza. Porządek obrad obejmuje ponad trzydzieści punktów. Wśród nich znajdują się de facto dwa kluczowe mówiące o udzieleniu prezydentowi Nowego Sącza wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, uchwała absolutoryjna przyjmowana jest bezwzględną większością głosów ustawowego składu RM, a do tego niezbędne są głosy radnych klubów PiS i Wybieram Nowy Sącz.

Przypomnijmy, że budżet 2018 roku były realizowany zarówno przez byłego prezydenta miasta Ryszarda Nowaka, a od 23 listopada ubiegłego roku, czyli od daty zaprzysiężenia przez nowego prezydenta Ludomira Handzla.

Można spodziewać się, że prezydent Ludomir Handzel otrzyma pewne poparcie radnych Koalicji Nowosądeckiej i najprawdopodobniej radnych z klubu Koalicji Obywatelskiej. Jednak, aby obecny gospodarz miasta otrzymał absolutorium potrzebna jest bezwzględna liczba głosów, czyli o tym, czy uchwała absolutoryjna zostanie przyjęta, albo odrzucona zdecydują głosy radnych PiS i klubu „Wybieram Nowy Sącz”.

Jaką decyzję podejmą radni? O to zapytaliśmy kilku z nich.

Niektórzy radni na razie nie chcą zdradzać jakichkolwiek szczegółów. Inni są bardziej rozmowni.

Radny Michał Kądziołka, wiceprzewodniczący Rady Miasta powiedział portalowi Sądeczanin.info, że decyzję, czy udzieli prezydentowi Handzlowi wotum zaufania i zdecyduje o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok podejmie w ciągu najbliższych 24 godzin.

- Dla mnie niezwykle istotną kwestią będzie opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej – twierdzi radny Kądziołka.

Uważa on, że lista wątpliwości, a nawet zastrzeżeń co do polityki prowadzonej przez nowego prezydenta miasta jest długa.

- Mam tu na myśli chociażby niepotrzebną rewolucję kadrową, ekspresowe zwolnienia dyrektorów w magistracie, które odcisnęły mocne piętno na budżecie.

Rany Dawid Dumana

- Trzeba zaznaczyć, że radni będą decydować, czy udzielić absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok właściwie dla dwóch gospodarzy miasta – w dużej mierze dla byłego prezydenta Ryszarda Nowaka i obecnego prezydenta Ludomira Handzla, który realizował wspomniany budżet przez ponad miesiąc od czasu jego zaprzysiężenia. A co do decyzji, to jeszcze nie chciałbym się wypowiadać. Mam czas na jej ostateczne podjęcie do jutra.

Krzysztof Głuc, przewodniczący klubu „Wybieram Nowy Sącz”. On także nie chciał mówić, jaką decyzję podejmie jutro.

- Jeszcze się zastanawiam. Jest to bardzo poważna decyzja. Z niecierpliwością czekam na „orędzie” pana prezydenta.

Radny Józef Hojnor, radny klubu Koalicja Obywatelska

- Absolutorium za 2018 rok będzie otrzymywał w głównej mierze były prezydent miasta Ryszard Nowak. Z wielkim zainteresowaniem będę wsłuchiwał się w opinie radnych Prawa i Sprawiedliwości. Wspomniany budżet realizował w większości były już prezydent Nowego Sącza. Co więcej. Przecież on go tworzył. Obecny gospodarz miasta realizował go jedynie od końca listopada, czyli od momentu swojego zaprzysiężenia.

Radny Krzysztof Dyrek, przewodniczący komisji finansów publicznych Rady Miasta też nie chciał wypowiadać się na temat jaką podejmie decyzję w kwestii udzielenia wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.

Radny Maciej Rogóż, klub „Wybieram Nowy Sącz” powiedział krótko:

- Wszystko jutro przedstawimy – stwierdził. – Trwają analizy na ten temat w klubie koalicji. Mamy do jutra czas.

Zapytaliśmy także o zdanie radnego Krzysztofa Ziaję z klubu Koalicja Nowosądecka.

- Na najbliższej sesji głosować będziemy między innymi w sprawie udzielenia absolutorium dla prezydenta miasta Nowego Sącza za 2018 rok. Będziemy zatem w dosyć ciekawej sytuacji, gdyż w tamtym okresie przez niespełna jedenaście miesięcy obowiązki te pełnił Ryszard Nowak, a następnie obecny prezydent Ludomir Handzel. Jestem człowiekiem, który patrzy w przyszłość człowiekiem, który chce rozwiązywać problemy a nie je mnożyć. Zamierzam głosować za udzieleniem absolutorium, mimo iż czas rządów pana Ryszarda Nowaka w mojej ocenie pozostawia wiele do życzenia. Uważam, że jeśli radni w głosowaniu nie udzielą absolutorium prezydentowi miasta Nowego Sącza za 2018 rok to dadzą w ten sposób wyraz braku akceptacji dla rządów byłego już prezydenta Ryszarda Nowaka. 

Radna Teresa Cabała, klub PiS również przedstawiła nam swoje stanowisko

- Ja koncentruję się bardziej na okresie, kiedy ster rządów objął już prezydent Ludomir Handzel, czyli na tym od momentu zaprzysiężenia do 31 grudnia ubiegłego roku

- W tym dość krótkim czasie, jeśli chodzi o budżet miasta wiele działań dokonywanych przez prezydenta miasta skutkowało niepotrzebnymi, niecelowymi wydatkami. Okres rządzenia prezydenta Handzla oceniam negatywnie, co wyrażę w swojej decyzji.

Opinie do uchwały absolutoryjnej wydały trzy komisje rady: finansów publicznych, infrastruktury i środowiska oraz  rewizyjna. Wszystkie trzy opinie są negatywne. Co to oznacza? Opinie te nie są wiążące dla radnych, bo to oni podejmą ostateczną decyzję

Co się stanie się, jeśli radni nie udzielą wotum zaufania prezydentowi Ludomirowi Handzlowi, ani absolutorium w wykonania budżetu za 2018 rok. Może to być podstawa o wystąpienie z wnioskiem o odwołanie prezydenta w formie referendum.

[email protected], fot. IM.Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)