Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 20 maja. Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
06/03/2020 - 17:35

Nowy Sącz: miały być nagrody i nazwy dla mostów. Konkurs utknął w miejscu

Przed rokiem prezydent Nowego Sącza Ludomir Handel ogłosił konkurs na nazwę dla trzech mostów, dwóch rond oraz skweru znajdujących się na terenie miasta. Mieszkańcy stanęli na wysokości zadania. Do ratusza spłynęły proponowane nazwy dla poszczególnych obiektów i…. Konkurs do tej pory nie został rozstrzygnięty. Utknął w martwym punkcie.

Mimo upływu czasu konkurs, do tej pory nie został jednak rozstrzygnięty. Utknął, można powiedzieć w miejscu.

Co się stało?

- Konkurs na propozycje nazw dla sześciu nowych budowli oraz obiektów architektury miał być ważnym etapem na drodze do włączania mieszkańców Nowego Sącza we współdecydowanie o sprawach bezpośrednio ich dotyczących – informuje biuro prasowe Urzędu Miasta w Nowym Sączu.

Zgodnie z regulaminem konkursu, oceny merytorycznej zgłoszonych propozycji powinna dokonać ośmioosobowa komisja konkursowa, w skład której miały wejść cztery osoby wskazane przez prezydenta miasta oraz cztery osoby wyłonione przez Radę Miasta Nowego Sącza. 

- Zadaniem Komisji miało być wybranie dwóch najciekawszych pomysłów w danej kategorii i wraz z uzasadnieniem wyboru, przekazanie ich pod obrady Radzie Miasta Nowego Sącza. Tę propozycję przekazał radnym prezydent na sesji Rady Miasta 21 maja ubiegłego roku – czytamy w odpowiedzi, uzyskanej z Urzędu Miasta Nowego Sącza. - Niestety, do tej pory prezydium Rady Miasta nie wykazało chęci współpracy w tej kwestii.

Iwona Mularczyk, przewodnicząca Rady Miasta przyznaje, że prezydent zwrócił się do niej, przesyłając stosowne pismo, o wskazanie do pracy w komisji konkursowej czterech radnych.

- Odpisałam panu prezydentowi, że nie posiadam żadnych kompetencji do tego, aby wskazać jakiegokolwiek radnego, do pracy w tej komisji. Nie mam takich uprawnień. Jeśli uczyniłabym to, wtedy przekroczyłabym swoje kompetencje.

Przewodnicząca Rady Miasta, wyjaśniła, że nadawanie nazw obiektom w mieście leży w kompetencji rady.

- Wszystko to, o czym decyduje to gremium jest uchwalane w oparciu o przygotowane projekty uchwał – dodaje Iwona Mularczyk.

Jak zaznacza przewodnicząca, sądeczanie, którzy chcą zaproponować nazwę jakiemuś obiektowi w mieście, mogą złożyć w tej sprawie wniosek do Rady Miasta. Takimi sprawami zajmuje się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

- Tak właśnie było w przypadku ronda pod szpitalem, które otrzymało później imię Sądeckich Żołnierzy Wyklętych - dodaje. – Była to oddolna inicjatywa mieszkańców, czy stowarzyszeń. To te środowiska wystąpiły do Rady Miasta o nadanie takiej nazwy. Grupa radnych przygotowała stosowny projekt uchwały i nazwa została przyjęta

[email protected], fot. IM.Dziękujemy za przesłanie błędu