Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 26 stycznia. Imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny
20/10/2021 - 16:20

Nowy Sącz: apelują do przewodniczącej rady o ustąpienie ze stanowiska

Nie milkną w Nowym Sączu echa wniosku o odwołanie Iwony Mularczyk z funkcji przewodniczącej Rady Miasta, jaki na wczorajszej sesji zgłosił w imieniu dwunastu radnych Maciej Prostko, przewodniczący klubu Koalicja Nowosądecka. Wniosek nie został przegłosowany przez radę. Dziś był apel do przewodniczącej Iwony Mularczyk, aby honorowo ustąpiła z piastowanej funkcji.

Czytaj także: Gorąco na sesji Rady Miasta. Próba odwołania przewodniczącej

Dzisiejszą konferencję zorganizowały dwa kluby: Koalicja Obywatelska i Koalicja Nowosądecka w Radzie Miasta. Poświęcona była wydarzeniom, jakie miały miejsce na wczorajszej sesji. Przypomnijmy, że przewodniczący klubu Koalicja Nowosądecka Maciej Prostko zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie odwołania przewodniczącej Iwony Mularczyk z funkcji przewodniczącej rady. 

Zrobił to w momencie, gdy trwała właśnie dyskusja nad wprowadzeniem zmian w budżecie na 2021 rok. Wniosek radnego Prostko nie został poddany przez przewodniczącą rady pod głosowanie. Iwona Mularczyk wyjaśniła, że rada jest w trakcie debaty nad punktem dotyczącym wprowadzenia zmian w budżecie na 2021 rok. Mówiła także, że w związku z tym, że sesja zwołana jest w trybie zdalnym, nie ma możliwości procedowania tego projektu.

Stwierdziła, że wspomniany wniosek podda pod głosowanie na najbliższej sesji stacjonarnej i, że rada będzie głosować ten wniosek, gdy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli. Potem jeszcze raz w trakcie sesji radny Maciej Prostko wnosił o przeprowadzenie tajnego głosowania lub głosowania w trybie hybrydowym. Mówił, że nie ma najmniejszych przeszkód, aby radni pojawiali się w ratuszu i zagłosowali. Także i ta prośba pozostałą bez echa.

Przypomnijmy, że pod wnioskiem o odwołanie Iwony Mularczyk z funkcji przewodniczącej rady podpisało się dwunastu radnych, czyli bezwzględną większość w radzie.

- Od dłuższego czasu mamy liczne zastrzeżenia do pracy Prezydium rady, w szczególności do pracy pani przewodniczącej – rozpoczął dzisiejszą konferencję prasową radny Maciej Prostko, przewodniczący klubu Koalicja Nowosądecka. - W związku z tym, że klub PiS Wybieram Nowym Sącz utracił samodzielną większość w Radzie Miasta, złożyliśmy projekt uchwały o odwołanie z funkcji przewodniczącej rady pani Iwony Mularczyk. Niestety, dwukrotnie składany wniosek o wprowadzenie do porządku obrad tego projektu uchwały, nie został poddany pod głosowanie

Projekt wspomnianej uchwały został złożony przed wczorajszą sesją. Radny Prostko przypomniał dzisiaj, że na poprzedniej sesji rada przyjęła apel do pani przewodniczącej, aby sesje odbywały się stacjonarnie w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza. I w tej kwestii nie ma żadnego postępu.

- Teraz jesteśmy w sytuacji patowej ponieważ od osoby, której dotyczy wniosek o odwołanie zależy, kiedy ten wniosek znajdzie się w porządku obrad – zaznaczył radny Prostko.

Uczestniczący w dzisiejszej konferencji radny Leszek Gieniec przypomniał, że przewodniczący Rady Miasta, podobnie, jak każdy radny jest zobowiązany do przestrzegania statutu rady i zgłaszane wnioski formalne poddawać niezwłocznie pod głosowanie Napomknął również, że dwanaście podpisów złożonych pod wnioskiem jest jednoznacznym sygnałem, że dwunastu radnych nie chce, aby przewodnicząca rady nadal piastowała tę funkcję, a w związku z tym powinna honorowo zrezygnować z tego stanowiska.

- Jednak nie chce tego zrobić. – dodał radny Gieniec. – Świetną wymówką przewodniczącej, aby nie opuścić - mówiąc kolokwialnie – stołka, jest to, że zwołuje sesje w trybie zdalnym

- Nie pamiętam takiej sytuacji, gdzie bezwzględna większość radnych podpisuje się pod wnioskiem o odwołanie przewodniczącej rady. – Dwunastu z 23 radnych pokazuje pani przewodniczącej „czerwoną kartkę”. Chyba trzeba nie mieć honoru, aby dalej trwać i piastować tę funkcję. Uważam, że takie postępowanie jest niedopuszczalne. Z moralnego punktu widzenia sprawowanie tej funkcji jest w tym momencie niemożliwe.

Radny Leszek Zegzda, przewodniczący klubu Koalicja Obywatelska przyznał, że nie chciałby się koncentrować na ocenie pracy pani przewodniczącej. Stwierdził natomiast, że bezwzględna większość w radzie ma prawo wyboru swojego przewodniczącego. Takie, jak zaznaczył, jest prawo demokracji.Dziękujemy za przesłanie błędu