Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 18 sierpnia. Imieniny: Bogusława, Bronisława, Ilony
21/01/2019 - 20:15

Nie do wiary! Władze miasta chcą zlikwidować SP nr 1 i inne placówki oświatowe

Czarne chmury zebrały się nad kilkoma placówkami oświatowymi w Nowym Sączu. O co chodzi? Władze Nowego Sącza noszą się z zamiarem likwidacji m.in. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza. Z mapy oświatowej miasta ma zniknąć też Zespół Szkół i Placówek Oświatowych mający swoją siedzibę przy ul. Nadbrzeżnej 77 i działające w tej strukturze: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy przy ul. Lenartowicza oraz Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej. Projekt uchwały w sprawie radni otrzymają w pakiecie materiałów na najbliższą sesję.

Projekty te dotyczą na razie uchwał intencyjnych.  

Część sądeckich radnych jest dalece zaniepokojona takimi zamiarami nowych władz miasta. Wieść wśród radnych  o zamiarze likwidacji kilku placówek oświatowych rozeszła się wśród nich dosłownie lotem błyskawicy.

Władze miasta mają zamiar zlikwidować Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu. Szkołę, której historia sięga XV wieku.

Jak można przeczytać w przygotowanym projekcie uchwały: "podejmuje się zamiar likwidacji szkoły z dniem 31 sierpnia 2019 roku. Zapewnia się uczniom uczęszczającym do tej placówki, możliwość kontynuowania nauki od dnia 1 września 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 32."

Prezydent miasta będzie jednak zobligowany do zaczerpnięcia opinii w sprawie zamiaru likwidacji placówki małopolskiego kuratora oświaty oraz oświatowych związków zawodowych.

W uzasadnieniu uchwały jest mowa o tym, że szkoła dysponuje obecnie 14 salami lekcyjnymi. Od 1 września br., a więc od momentu wygaszenia Gimnazjum nr 11 ma być niewykorzystanych siedem sal lekcyjnych. W uzasadnieniu podnoszone jest także to, że oddziały w "jedynce" liczą po kilkanaście osób. Mowa jest również o konieczności racjonalizacji sieci szkolnej, która przełoży się na obniżenie kosztów funkcjonowania szkół podstawowych.

W budynku Szkoły Podstawowej nr 1 miałyby pozostać dwa oddziały przedszkolne, ale byłyby one już zarządzane przez dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2.  

To jeszcze nie koniec zmian w oświacie. Okazuje się, że władze miasta zamierzają rozwiązać też Zespół Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Nadbrzeżnej 77. Mają też zamiar zlikwidować Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Lenartowicza 4, a także zlikwidować Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej przy ul. Nadbrzeżnej 77, który wchodzi w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych. Zmiany  mają wejść w życie z dniem 31 sierpnia br.

W uzasadnieniu wspomnianych projektów uchwał czytamy:

- (...) należy podkreślić, że zarówno proponowana likwidacja Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej, jak i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nie wpłynie negatywnie na działalność pozaszkolną/pozalekcyjną adresowaną do uczniów. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej z dniem 1 września 2019 r. będą się odbywać w szkołach macierzystych uczniów, co znacząco ułatwi im dostęp to tej formy pomocy zgodnie z ich potrzebami. Organizacja współzawodnictwa sportowego w skali miasta Nowego Sącza będzie kontynuowana na zasadzie wskazania koordynatora miejskiego ds. międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego, który współpracował będzie z nauczycielami wychowania fizycznego w ramach poszczególnych dyscyplin sportowych. Prowadzone aktualnie przez nauczycieli Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zajęcia z nauki pływania będą nadal prowadzone w takim samym zakresie przez nauczycieli wychowania fizycznego posiadających odpowiednie kwalifikacje, zatrudnionych w szkołach podstawowych. Proponowane rozwiązanie zakłada funkcjonowanie dotychczasowych klas IV Liceum Ogólnokształcącego Sportowego im. Świętej Kingi w Nowym Sączu. Liceum będzie funkcjonować, jako samodzielna jednostka oświatowa. Zaproponowane rozwiązanie
w znaczący sposób przełoży się na racjonalizację wydatków oświatowych.

Jakie jeszcze zmiany szykują się w sądeckiej oświacie (oczywiście, jeśli radni przegłosują przygotowane projekty uchwał). Ma powstać z dniem 1 września br. Zespół Przedszkoli nr 2 przy ul. Szujskiego 16 w Nowym Sączu z połączenia Miejskiego Przedszkola nr 3 i Miejskiego Przedszkola  nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi.

Ponadto od 1 września br. Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków, który znajduje się obecnie przy ul. Podhalańskiej 38 będzie miał swoją siedzibę w szkole na osiedlu Millenium przy ul. Królowej Jadwigi 29 (dawna "dziewiętnastka).

Poprosiliśmy o opinię w tej sprawie niektórych radnych

- Nie zapoznałem się jeszcze z projektami tych uchwał. Zrobię to niezwłocznie. Oczywiście słyszałem już o zamiarach likwidacji kilku placówek oświatowych w mieście - powiedział naszemu portalowi radny Leszek Zegzda. -  Uchwały o zamiarze likwidacji jakichkolwiek placówek oświatowych podejmuje się do końca lutego. Ja chcę uzyskać odpowiedzi na pytania: po co, dlaczego, co z uczniami, co z kadrą pedagogiczną. Te kwestie są dla mnie kluczowe. Są to na razie pytania otwarte. Trzeba sobie zadać też jedno konkretne pytanie: czy likwidacja placówek oświatowych jest uzasadniona? Moim zdaniem - nie.

Iwona Mularczyk, przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza

- Zapoznałam się oczywiście ze wspomnianymi projektami uchwał i jestem zszokowana - mówi radna Mularczyk. - Mówi się o likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 i kilku innych placówek oświatowych. Uważam, że w naszym mieście są takie placówki, które wpisały się w historię miasta, a taką jest właśnie "jedynka". To sztandarowa szkoła w mieście. Gdzie konsultacje z rodzicami uczniów i innymi środowiskami. Likwidacja ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej? W projekcie tej uchwały mówi się o tym, że dzieci będą uczęszczały na zajęcia w swoich szkołach macierzystych. Tylko pytam się, czy w tych szkołach są tak wyposażone sale do ćwiczeń i korygowania wad postawy, jak w tym ośrodku? Czy ktoś o tym pomyślał? Uważam, że uzasadnienia projektów wspomnianych uchwał są, moim zdaniem lakoniczne i nie dają odpowiedzi na wiele nurtujących pytań.

Krzysztof Głuc

- Naprawdę mam obawy w kwestii likwidacji tych placówek oświatowych. Pierwsze moje pytanie jest takie, czy takie zmiany są zasadne i są racjonalne? Chcę usłyszeć od władz miasta czym się kierowali przygotowując takie zmiany. Nie wystarczy mi wiedza zawarta w uzasadnieniach tych projektów uchwał. Chcę usłyszeć od władz szczegółowe informacje. Przyznam się szczerze, że dla mnie te zmiany są niepokojące. Będę w tych sprawach pytał aż do bólu. Zamykać szkołę mającą taką tradycję! Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej cieszy się od lat zasłużoną renomą. Z zajęć w tym ośrodku korzysta kilkaset dzieci. Jaka szkoła zapewni im takie warunki do ćwiczeń, jakie mają w ośrodku?

Próbowaliśmy sie dzisiaj skontaktować z Lucyną Zygmunt, która kieruje Międzyszkolnym Ośrodkiem Gimnastyki Korekcyjnej w Nowym Sączu oraz Małgorzatą Belską, dyrektorem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta. Niestety nie odbierały telefonu.

Czy dojdzie do likwidacji tych placówek? Wszystko będzie zależało od Rady Miasta, bo to ona będzie podejmowała decyzję w tej sprawie.

[email protected], fot. IM.

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście, zaznacz fragment z błędem i wyślij do redakcjiDziękujemy za przesłanie błędu


Sierpniowy miesięcznik "Sądeczanin"