Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 23 września. Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
20/09/2021 - 11:05

Maszt 5G: jeśli dokumentacja będzie prawidłowa, starosta nie odmówi

W sprawie planów powstania masztu 5G w Popardowej Niżnej to starosta nowosądecki może wydać decyzję o pozwoleniu na budowę. A jeśli cała dokumentacja złożona przez inwestora będzie się zgadzać, starosta nie odmówi wydania pozwolenia, bo odmówić nie może.

 Mieszkańcy Popardowej Niżnej, którzy nie zgadzają się na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej muszą jeszcze poczekać na stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. O budowie masztu 5G w Popardowej Niżnej, stanowisku mieszkańców, wójta i operatora pisaliśmy tutaj: Mieszkańcy Popardowej Niżnej oburzeni budową masztu 5G. Tylko jedna osoba jest za

Z racji, że w gminie Nawojowa obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to nie wójt lecz Starosta Nowosądecki, Marek Kwiatkowski, będzie wydawał pozwolenie na budowę masztu operatora Play w Popardowej. Jak informowaliśmy wcześniej, miejscowość ta leży na obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Dlatego inwestor musi spytać Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie czy trzeba będzie przeprowadzać ocenę oddziaływania inwestycji na chroniony obszar.

Niezależnie od stanowiska RDOŚ, Starosta Nowosądecki musi sprawdzić czy projekt na zagospodarowanie działki zgadza się z innymi, obowiązującymi dokumentami, czyli:

  • Ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego;
  • Wymaganiami ochrony środowiska (szczegółowo określone jest to w ustawie z 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Starosta sprawdzi również zgodność projektu inwestora z przepisami m.in. techniczno-budowlanymi. Do projektu operator sieci Play musiał dołączyć komplet dokumentów, w tym: wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia, informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kopie zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego projektanta i projektanta sprawdzającego, oświadczeń dotyczących instalacji oraz odpowiednich uprawnień budowlanych.

To może Cię zainteresować: Możecie sami sprawdzić natężenie pola elektromagnetycznego sądeckich nadajników

Jak poinformowało nas Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, inwestor już przedłożył komplet wymaganych dokumentów. Teraz są one szczegółowo analizowane. Jeśli wskazane zostaną jakieś nieprawidłowości starosta wyznacza termin ich usunięcia. - W razie spełnienia wymagań określonych powyżej oraz posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę – precyzuje Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Działalność starosty ogranicza oczywiście odpowiednia ustawa z zakresu prawa budowlanego.

Mieszkańcy Popardowej Niżnej mogą liczyć jeszcze na decyzję RDOŚ, bo rozstrzygnięcie w sprawie budowy 30-metrowego masztu na terenie ich miejscowości ma zostać wydane dopiero kiedy inwestor uzyska stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. ([email protected], fot. Pixabay)Dziękujemy za przesłanie błędu