Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 24 stycznia. Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
25/06/2019 - 12:35

Biedronka straci klientów? Reklamacje w sprawie opłat za parkowania odrzucane

Wracamy do tematu opłat za parkowanie na terenie Biedronek w Nowym Sączu. Jeśli klient dyskontu nie umieści biletu uprawniającego do darmowego postoju na czas robienia zakupów, to wzywany jest do uiszczenia kary w wysokości aż 90 zł a jeśli nie zapłacą w ciągu tygodnia kwota urośnie aż do 150 zł.

O tym, że zmienił się regulamin korzystania z Biedronki na osiedlu Helena i o konsekwencjach, które ponoszą zdezorientowani klienci pisaliśmy szczegółowo w publikacji Nowy Sącz: uważaj żebyś za zakupy w tej Biedronce nie zapłacił mandatu

Do tematu wracamy za sprawą emalia od Czytelnika, który składał reklamację bezpośrednio w firmie obsługującej system parkingowy, czyli spółki TD System.

Żona Czytelnika robiła tu zakupy 28 maja. - Zakupy trwały około 20 minut a przeczytała wychodząc ze sklepu, ze 90 minut jest bez opłat. Wracając z zakupami znalazła załączone wezwanie.  Sytuacja niezrozumiała i nie do akceptacji, zniechęca nas stałych klientów do kolejnych zakupów w tym sklepie. Proszę o wyjaśnienie sprawy – brzmiała treść reklamacji, do której załączony był paragon.

Odpowiedź TD System przytaczamy w całości.

w związku z prośbą o anulowanie wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej nr 125154, informujemy, że zgodnie z zamieszczonym na parkingu Regulaminem Parkingu Niestrzeżonego nie anulujemy powyższego wezwania. Z przykrością stwierdzamy, że nie został wypełniony punkt 4.1 i 4.4 Regulaminu, który zobowiązuje Użytkownika pojazdu po wjeździe na parking do pobrania biletu parkingowego i umieszczenia go w widocznym miejscu za przednią szybą wewnątrz pojazdu w celu możliwości skontrolowania czasu parkowania.
Wobec powyższego należna do zapłaty pozostaje opłata dodatkowa w kwocie 90,00 zł na numer rachunku bankowego Zarządcy Bankowego Spółki TD System Sp. z o.o. 97 1050 1070 1000 0090 3135 2728. W tytule należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu i numer wezwania. Decyzja reklamacyjna jest ostateczna. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej może zostać wszczęte postępowanie sądowe a w razie dalszego braku zapłaty, także postępowanie egzekucyjne.

Na zakończenie pracownica TD System Anna Mateja zastrzega, że: - Bezpłatne parkowanie przysługuje tylko po pobraniu biletu parkingowego i pozostawieniu go w widocznym miejscu za przednią szybą w samochodzie. Parking jest prawidłowo oznaczony za pomocą znaków drogowych oraz tablic informacyjnych.

W ślad za kolejnymi skargami interweniował w tej sprawie nowosądecki rzecznik praw konsumentów, który ma poważne wątpliwości do tego, czy regulamin parkingu a w szczególności naliczanie opłaty dodatkowej nie narusza norm obowiązującego prawa. Z jakim skutkiem? Na odpowiedź musimy zaczekać do przyszłego tygodnia, bo rzecznik do środy jest na urlopie. Skala problemu jest bardzo duża, bo choć po medialnych ostrzeżeniach sądeczanie są bardzo czujni jeśli chodzi o pobieranie biletów, to z naszą redakcją skontaktowało się już kilkanaście osób, które po tym jak parkingowego zastąpił parkomat też czekała nieprzyjemna niespodzianka w postaci wezwania do zapłaty.

ES e.stachura@sadeczanin.info Fot.: archiwum sądeczanin.infoDziękujemy za przesłanie błędu