Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 3 grudnia. Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery
13/09/2022 - 13:50

Sesja Rady Miasta Nowego Sącza. Radni zaciekle dyskutują o spalarni

Po wakacyjnej przerwie sądeccy radni wracają do pracy. Na dzisiejszej sesji Rady Miasta po raz trzeci pochylą nad tematem budowy spalarni odpadów, która miałaby powstać w Nowym Sączu. To jeden z kluczowych punktów dzisiejszych obrad. Zobaczymy także czy Rada Miasta zdecyduje się na podnieść ceny maksymalne dla przewozu taksówkami.

Temat budowy instalacji do termicznej przeróbki odpadów komunalnych powraca. W porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta pojawił się projekt uchwały dotyczący zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.in. dla budowy spalarni. Przypomnijmy, że w tej sprawie kilka tygodni temu odbyło się w Nowym Sączu referendum i było ono nieważne.

Zaledwie kilkanaście dni po referendum, inwestor - firma Newag złożył wniosek o zmianę studium, a teraz projekt uchwały w tej sprawie trafił do porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta. Jeśli rada przychyli się do tego wniosku oznaczać to będzie możliwość podjęcia kolejnych działań, w kierunku realizacji tej inwestycji.

W porządku obrad znajduje się również między innymi projekt uchwały dotyczący podniesienia ceny maksymalnej przewozu taksówkami. Obecnie stawka początkowa za wynajęcie taksówki i przejazd pierwszego kilometra dla wszystkich taryf to 7 zł.

Teraz propozycja jest taka, że opłata początkowa wynosiłaby 14 zł, za 1 km w taryfie pierwszej. Czy tak się stanie? Wszystko będzie zależało od decyzji radnych. Oczywiście stawki za przejazd taksówką na terenie strefy drugiej i inne opłaty (chociażby za postój) byłyby automatycznie wyższe.

Obecnie obowiązujące stawki jeśli chodzi o przejazd taksówką na terenie miasta zostały ustalone w 2008 roku. Sesja rozpoczyna się o godz. 11. Porządek obrad Sesji RM - 13 września 2022 r.

 • Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z obrad LXVI oraz LXVII Sesji Rady Miasta.
 • Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.
 • Wystąpienie przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza”
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 78”
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr LIV/676/2021 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2021 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2022 Nr LIV/677/2021 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2021 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) oraz ustalenia cen maksymalnych obowiązujących przy przewozie taksówkami na terenie miasta Nowego Sącza  
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 • Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.
 • Zamknięcie Sesji.

[email protected], fot. IM
Masz ciekawe zdjęcia lub wideo? Przyślij do nas!


Dziękujemy za przesłanie błędu