Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 22 maja. Imieniny: Emila, Neleny, Romy
03/01/2016 - 09:40

Region: Medale dla zasłużonych mieszkańców Grybowa

Grono zasłużonych mieszkańców Grybowa powiększyło się o kolejne osoby. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej uhonorowano je medalami pamiątkowymi.

Miniony rok upłynął w Grybowie pod znakiem jubileuszu 675 rocznicy nadania mu praw miejskich. Z tej okazji kilkoro zasłużonych mieszkańców miasta, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniali się do jego rozwoju oraz mieli pozytywny wpływ na budowanie jego wizerunku, uhonorowano medalami pamiątkowymi.

medale dla zasłużonych mieszkańców Grybowa

Pod koniec ubiegłego roku do grona zasłużonych obywateli dołączyło kolejnych czterech mieszkańców miasta. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Grybowa, która odbyła się przed świętami Bożego Narodzenia, pamiątkowe medale odebrały trzy uhonorowane osoby. Kolejnemu, czwartemu uhonorowanemu, wręczono go, z uwagi na stan zdrowia, w jego miejscu zamieszkania.

Tego doniosłego aktu, na sesji, dokonali burmistrz Grybowa Paweł Fyda, przewodniczący Rady Miejskiej Józef Góra i wiceprzewodnicząca Rady Stanisława Blicharz.

W gronie uhonorowanych znaleźli się Edward Kubarek, Teresa Hala, Zofia Podwika i Stanisław Kasztelewicz.

Osobne podziękowania za owocną współpracę, a także życzenia samych sukcesów w życiu zawodowym i społecznym wraz z pamiątkowym medalem otrzymał Andrzej Romanek, grybowianin, poseł na Sejm RP ubiegłej kadencji.

Burmistrz Paweł Fyda podziękował również Marzenie Rumel, która w latach 2007 – 2015 kierowała Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grybowie.

Edward Kubarek - Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Grybowie. W latach 1972–1980 pełnił funkcję dyrektora tejże szkoły. Od 1980 do 2000 roku pracował jako wizytator i dyrektor Wydziału Oświaty Kuratorium w Nowym Sączu. Przez dziesięć lat wykładowca Państwowej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, aktywny uczestnik Nowosądeckiego Eksperymentu Kulturalnego – przewodniczący Rady Kultury. Animator kultury na terenie miasta i gminy Grybów, organizator i przewodniczący komitetu organizacyjnego „Jesieni Grybowskiej” - imprezy kulturalnej, która w ubiegłym roku została reaktywowana.

Teresa Hala – Od 1972 roku pracowała w Kółku Rolniczym w Siołkowej (gmina Grybów), które następnie w 1976 roku zostało włączone do utworzonej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Grybowie. Po prawie 28 latach pracy w 2000 roku przeszła na emeryturę. W 2002 roku zaczęła działać w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 1 w Grybowie. Od 2005 roku pełniła w nim funkcję sekretarza, a po wyborach w 2007 roku została przewodniczącą koła. W 2012 roku została ponownie wybrana przewodniczącą na drugą, pięcioletnią kadencję.

Zofia Podwika - Nauczyciel nauczania początkowego. Pracę, jako nauczyciel, rozpoczęła w 1984 roku w Szkole Podstawowej w Białej Wyżnej. Od 1 września 1986 roku piastowała stanowisko dyrektora szkoły niepełnej (kl. I-IV) w Białej Wyżnej, natomiast od 1 września 2000 roku została dyrektorem Szkoły nr 2 w Grybowie. Funkcję tę sprawuje do dzisiaj. Na wyróżnienie zasługują jej przedsięwzięcia, które jako dyrektor podejmowała na rzecz poprawy bazy lokalowej i wyposażenia szkoły. Szkoła pod jej kierunkiem odnotowuje wiele sukcesów.

Stanisław Kasztelewicz - To człowiek zaangażowany szczególnie w działalność kulturalną regionu. Jest niestrudzonym organizatorem i współorganizatorem imprez dla mieszkańców Ziemi Grybowskiej i powiatu nowosądeckiego. W 1972 roku założył Ligę Obrony Kraju w Grybowie. Od 1979 do 2006 roku był prezesem Zarządu Miejsko–Gminnego LOK w Grybowie oraz wiceprezesem Zarządu Powiatowego LOK w Nowym Sączu, a od 2008 roku jest honorowym prezesem Klubu LOK. Jego praca miała bardzo duży wpływ na poszerzenie się szeregów LOK i osiągnięcia organizacji. Od lat prowadził zawody strzeleckie dla członków LOK, młodzieży i mieszkańców Grybowa w ramach zawodów miejskich, powiatowych i wojewódzkich. Corocznie organizował zawody strzeleckie dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Stanisław Kasztelewicz posiada wiele odznaczeń za zasługi dla Ligii Obrony Kraju. W 1998 roku uhonorowano go Odznaką za Zasługi Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
 

(MACH)

Fot. (MACH)Dziękujemy za przesłanie błędu