Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 26 lutego. Imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława
21/12/2015 - 11:00

Cerkiew w Królowej Górnej będzie odrestaurowana

Jeśli uda się pozyskać środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego greko – katolicka cerkiew, której piękno sławił sam Stanisław Wyspiański zostanie gruntownie wyremontowana. Są już gotowe projekty.

O projekcie opowiada Anna Majda z Fundacji Rozwoju Sądecczyzny, jeden z inicjatorów i koordynatorów przedsięwzięcia: - Poprzedniemu proboszczowi Józefowi Nowakowi a i obecnemu Krzysztofowi Pasykowi bardzo leży na sercu odrestaurowanie cerkwi. Dzięki zaangażowaniu pana Henryka Madejowskiego i dobrej współpracy z Delegaturą Ochrony Zabytków w Nowym Sączu udało się już wiele zdziałać: zwołać konsylium konserwatorskie, wykonać ekspertyzy mykologiczne, budowlano-konstrukcyjne, geologiczne, wykonać plan prac i kosztorys prac budowlano - konserwatorskich i konserwacji polichromii. Czekamy teraz na wyniki konkursu w Ministerstwie, gdzie został złożony wniosek na prace konserwatorsko budowlane.

Inicjatywę wspiera również wójt gminy Kamionka Wielka i mieszkańcy gminy. - Przy takim zapleczu musi się udać – nie kryje entuzjazmu Majda i dodaje od razu, że na remoncie nie koniec. - Udało się również do Królówki z ciągnąć Bractwo Kawalerów Gutenberga z Warszawy, którzy przymierzają się do wykonania digitalizacji naszej cerkwi.

Obiekt pochodzi z początków XIX wieku i początkowo służył grekokatolikom jako Cerkiew Narodzenia Bogurodzicy. Obecnie to świątynia katolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Autorem części ornamentów i zdobień jest wspomniany już Stanisław Wyspiański, który przeprowadził pierwszą pełną inwentaryzację obiektu. Jednym z najcenniejszych elementów wyposażenia świątyni jest ambona z prorokiem Eliaszem jadącym na rydwanie. Na szczególną uwagę zasługuje również ikonostas z elementami datowanymi na wiek XVIII.

Ewa Stachura e.stachura(@)sadeczannin.info

Fot.: http://www.drewniana.malopolska.pl/Dziękujemy za przesłanie błędu